Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Titel på presentationen 2014-06-26 Medlemsolycksfall – Fritid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Titel på presentationen 2014-06-26 Medlemsolycksfall – Fritid."— Presentationens avskrift:

1 1 Titel på presentationen Medlemsolycksfall – Fritid

2 •Ersättning för kostnader - olycksfallsersättning - akutersättning - sjukhusvistelse - rehabiliteringskostnader - tandskadekostnader - övriga kostnader •Kroppsskadeersättning •Medicinsk invaliditet inklusive ärr, hjälpmedel, handikappfordon •Krisförsäkring 2 Titel på presentationen

3 Medlemsolycksfall – Fritid •Olyckfallsersättning kronorschablonersättning för skada som medfört läkarvård Ska till viss del täcka kostnader för läkarvård, läkemedel, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling År två till och med år fem, upp till kronor om året, täcker läkarvårdskostnader upp till högkostnadsskyddet. 3 Titel på presentationen

4 Medlemsolycksfall – Fritid •Akutersättning Ersättning under akut sjuktid kronor8 dagar kronor15 dagar kronor30 dagar +5 x kronorper månad från dag kronori upp till fem månader Ersättning i sammanlagt högst 180 dagar inom fem år. 4 Titel på presentationen

5 Medlemsolycksfall – Fritid •Sjukhusvistelse Inskriven på sjukhus/rehabiliteringsklinik i minst två dagar i följd, in- och utskrivningsdagar inräknade. 200 kronor per dag i upp till 180 dagar Ska till viss del täcka kostnad för sjukvårdens debitering, tidningar, telefon, besökandes resor, barnpassning. 5 Titel på presentationen

6 Medlemsolycksfall – Fritid •Rehabilitering vid olycksfallsskada Upp till kronor för alternativ medicinsk rehabilitering inom fem år. Åtgärder som görs för att förbättra den nedsatta funktionsförmågan och behovet ska kunna styrkas med läkarintyg och kvitto. 6 Titel på presentationen

7 Medlemsolycksfall – Fritid •Tandskadekostnader Kostnad för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Resor i samband med tandbehandling. Ersättning inom fem år eller på grund av ålder före 25 år. 7 Titel på presentationen

8 Medlemsolycksfall – Fritid •Övriga kostnader - hemhjälp - korttidsboende - fotvård/hårvård - skadade glasögon, reparation eller köp av likvärdiga - specialkläder för viss verksamhet, upp till kronor - reparation eller inköp av högst två guldringar, upp till kronor - andra kostnader, upp till kronor 8 Titel på presentationen

9 Medlemsolycksfall – Fritid •Kroppsskadeersättning Olycksfall som kräver läkarvård och har en akut sjuktid om minst åtta dagar i en följd inom fem år. Engångsbelopp för kroppsskada från kronor Flera skador upp till kronor Dessutom ersättning vid förlamning / kronor 9 Titel på presentationen

10 Medlemsolycksfall – Fritid •Medicinsk invaliditet Från 8 procents medicinsk invaliditetsgrad höjs ersättningen enligt viss tabell så att den från 50 procents invaliditet ger dubbel ersättning. Från 55 år avtrappas försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år till och med 65 år. Invaliditetsgrader under fem procent ger 2,5 procent av försäkringsbeloppet. 10 Titel på presentationen

11 Medlemsolycksfall – Fritid 11 Titel på presentationen

12 Medlemsolycksfall – Fritid •Medicinsk invaliditet Omfattar även - ärr, ingen ersättning efter 65 år - hjälpmedel vid bestående ögonskada (glasögon eller linser, upp till kronor) - handikappfordon, upp till kronor. 12 Titel på presentationen

13 Medlemsolycksfall – Fritid •Krisförsäkring 10 behandlingar hos psykolog för psykisk ohälsa på grund av - olycksfallsskada - nära anhörigs död - överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld som du tillfogas av familjemedlem eller annan kronor engångsbelopp vid överfall, hot rån våldtäkt (gäller inte våld inom familjen). 13 Titel på presentationen


Ladda ner ppt "1 Titel på presentationen 2014-06-26 Medlemsolycksfall – Fritid."

Liknande presentationer


Google-annonser