Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsumenternas Försäkringsbyrå - Ditt privata försäkringsskydd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsumenternas Försäkringsbyrå - Ditt privata försäkringsskydd."— Presentationens avskrift:

1 Konsumenternas Försäkringsbyrå - Ditt privata försäkringsskydd

2 Innehåll FÖRSÄKRINGAR • Konsumenternas Försäkringsbyrå – Vilka är vi och hur kan vi hjälpa dig som konsument? • Ditt privata försäkringsskydd? ”Tänk på att”…. • www.konsumenternas.se

3 Konsumenternas Försäkringsbyrå FÖRSÄKRINGAR Verksamhet • Stiftelse som startade år 1979 • Rådgivning, stadgarna säger ”… informera, vägleda och hjälpa konsumenter…” • Kostnadsfri telefonrådgivning 0200-22 58 00 • 13 000 ärenden (2012) • Fånga upp konsumentproblem Huvudmän • Finansinspektionen • Konsumentverket • Svensk Försäkring

4 Webbplatsen FÖRSÄKRINGAR Fokus på att informera om och jämföra olika försäkringars innehåll.

5 Olika försäkringar FÖRSÄKRINGAR Socialförsäkring- Sjukdom - Pension - Dödsfall - Vård av barn Avtalsförsäkringar- Sjukdom (AGS) - Pension (Tjänstepension) - Dödsfall (TGL) - Arbetslöshet - Arbetsskada Privata försäkringar - Olycksfallsförsäkring - Sjukförsäkring - Barnförsäkring - Pensionsförsäkring - Kapitalförsäkring - Dödsfall - Arbetslöshetsförsäkring - Sjukvårdsförsäkring - Hemförsäkring - Villaförsäkring - Fritidshus - Motorfordonsförsäkring - Reseförsäkring - Produktförsäkring - Djurförsäkring

6 Hemförsäkringar FÖRSÄKRINGAR • Alla behöver omfattas av en hemförsäkring • Basen oavsett boende • Hyresrätt – hemförsäkring • Villa – villahemförsäkring • Bostadsrätt – hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring

7 Vad innehåller en hemförsäkring? FÖRSÄKRINGAR • Skydd för saker • Reseskydd • Rättsskydd • Ansvarsskydd • Överfallsskydd • Tilläggsförsäkringar - till exempel allrisk, olycksfall

8 Tänk på att… • Se till att ha en hemförsäkring • Förvara inte kontanter hemma • Dokumentera med kvitton och foton. • Stöld ersätts inte – om du släppt in gärningsmannen, eller lämnat ifrån dig nycklarna. FÖRSÄKRINGAR

9 Vad kan jag göra? Skaffa en Allriskförsäkring - plötslig och oförutsedd händelse Det finns hemförsäkringar som omfattar ”öppen stöld” för boende i servicehem/äldreboende. Gruppförsäkring via kommunen eller organisationer (pensionärsorganisation) FÖRSÄKRINGAR

10 Bilförsäkringar FÖRSÄKRINGAR 1.Trafikförsäkring – obligatorisk 2.Halvförsäkring 3.Vagnskada 1 + 2 + 3 = Helförsäkring + eventuell tilläggsförsäkring

11 Tänk på att… Trafikförsäkring obligatorisk – dyrt att vara oförsäkrad Försäkring från dag ett. Försäkra inte barnbarnets bil – försäkrat intresse. FÖRSÄKRINGAR

12 Reseförsäkringar FÖRSÄKRINGAR Ett ambulansflyg från Asien kan kosta 800 000 kr och en dags intensivvård i USA ca 40 000 kr. Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv. UD betalar inte.

13 Reseförsäkringar ersätter FÖRSÄKRINGAR • Vårdkostnader vid akut sjukdom/ olycksfall • Hemtransport • Merkostnader • Anhörigs resa • Outnyttjad resekostnad/ Förseningar • Bagageskador • Ansvar/Rättsskydd/ Överfall

14 Tänk på att… Reseskyddet i hemförsäkringen – bra grundskydd Endast akut sjukdom och olycksfall Teckna försäkring för hela restiden Ta med resekortet från försäkringsbolaget – ditt försäkringsbevis FÖRSÄKRINGAR

15 Personförsäkring vuxen FÖRSÄKRINGAR • Olycksfallsförsäkring • Sjuk- och olycksfallsförsäkring • Sjukvårdsförsäkring • Sjukförsäkring • Inkomstförsäkring • Livförsäkring

16 Olycksfallsförsäkring vuxen FÖRSÄKRINGAR • Definition: kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse • Medicinsk invaliditet • Vårdkostnadsersättni ng • Dödsfallsbelopp

17 Tänk på att… Ta reda på hur gruppförsäkringen gäller/förändras då du går i pension. Ta också reda på hur försäkringen gäller för medförsäkrad i gruppförsäkring om medlemmen avlider eller uppnår slutålder för försäkringen. Försäkringsbeloppet och ersättningar kan sänkas från en viss ålder. FÖRSÄKRINGAR

18 Livförsäkring - dödsfallsförsäkring FÖRSÄKRINGAR • Du väljer försäkringsbelopp • Engångsbelopp betalas ut till insatta förmånstagare om den försäkrade dör under försäkringstiden. • Det är viktigt att förmånstagaren vet att det finns en livförsäkring.

19 Tänk på att… Avtalet gäller för ett år i taget och förlängs automatiskt, men längst till dess att den försäkrade uppnår en viss ålder. Du kan få ut livförsäkringsbelopp från flera försäkringar. FÖRSÄKRINGAR

20 Om försäkring på vår webbplats… www.konsumenternas.se FÖRSÄKRINGAR


Ladda ner ppt "Konsumenternas Försäkringsbyrå - Ditt privata försäkringsskydd."

Liknande presentationer


Google-annonser