Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkring och pension

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkring och pension"— Presentationens avskrift:

1 Försäkring och pension
Marcus Lindenius

2 Upplägg Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi?
Behov av privat försäkringsskydd? Klaga i ett försäkringsärende Tjänste-, privat- och premiepension Vad kan försäkringsbyrån hjälpa till med?

3 Stiftelse som startade år 1979
Rådgivning, stadgarna säger ”… informera, vägleda och hjälpa konsumenter…” Kostnadsfri telefonrådgivning Fånga upp konsumentproblem ärenden (2012) Huvudmän: Finansinspektionen Konsumentverket Svensk Försäkring Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är oberoende rådgivningsbyråer som informerar privatpersoner och ger vägledning inom det finansiella området och i försäkringsfrågor. En av byråernas viktigare uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på det finansiella området och återföra dessa till myndigheterna, företagen och branschorganisationerna. Huvudmän för Konsumenternas Bank- och finansbyrån är: Konsumentverket, Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen. Huvudmän för Konsumenternas Försäkringsbyrå är: Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring. Webbplatsen Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå är två byråer som samarbetar om denna webbplats. I våra verksamhetsberättelser redovisar vi vilka konsumentproblem som under året har varit aktuella på respektive område

4 Webbplatsen Fokus på att informera om och jämföra olika försäkringars innehåll.

5 Olika Försäkringar Socialförsäkring - Sjukdom - Pension - Dödsfall
- Vård av barn Avtalsförsäkringar - Sjukdom (AGS) - Pension (Tjänstepension) - Dödsfall (TGL) - Arbetslöshet - Arbetsskada Privata försäkringar Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring - Dödsfall Arbetslöshetsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Hemförsäkring Villaförsäkring Fritidshus Motorfordonsförsäkring Reseförsäkring Produktförsäkring Djurförsäkring

6 Hemförsäkringar Alla behöver omfattas av en hemförsäkring
Basen oavsett boende Hyresrätt – hemförsäkring Villa – villahemförsäkring Bostadsrätt – hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring

7 Vad innehåller en hemförsäkring?
Skydd för saker Reseskydd Rättsskydd Ansvarsskydd Överfallsskydd Tilläggsförsäkringar - t.ex. allrisk, olycksfall

8 Vad innehåller en villaförsäkring?
Skydd för byggnaden Skydd för tomtmarken Rättsskydd Ansvarsskydd Tilläggsförsäkring Vind Kök Badrum Källare

9 Bilförsäkringar Trafikförsäkring – obligatorisk Halvförsäkring
Vagnskada = Helförsäkring + eventuell tilläggsförsäkring

10 Reseförsäkringar Ett ambulansflyg från Asien kan kosta kr och en dags intensivvård i USA ca kr. Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv. UD betalar inte.

11 Reseförsäkringar ersätter
Vårdkostnader vid akut sjukdom/olycksfall Hemtransport Merkostnader Anhörigs resa Outnyttjad resekostnad/ förseningar Bagageskador Ansvar/rättsskydd/ överfall

12 Barnförsäkring - ersättning vid sjukdom och olycksfall
Barns försäkringsskydd: Socialförsäkringen Skolförsäkring Privatförsäkringar - individuell - grupp

13 Exempel: Olle och Lotta – svår barnreumatism
Olle – barnförsäkring Kostnader för sjukhusvård/mediciner Sjukhusvistelse ca 500 kr/dygn Vårdbidrag till föräldrar t.o.m. 19 år ca kr/år Ersättning fr. försäkringen pga. vårdbidrag ca kr/år Engångsersättning allvarlig diagnos ca kr Lotta – ej barnförsäkring --- Vårdbidrag till föräldrar t.o.m. 19 år ca kr/ år

14 Exempel: Olle och Lotta som vuxna, fortsatt svåra reumatiska besvär som blivit kroniska
Olle – barnförsäkring 19-29 år - Aktivitetsersättning ca kr/mån Ersättning fr. försäkringen pga. arbetsoförmåga ca kr/mån Medicinsk invaliditet 50% ersättning ca kr Ekonomisk invaliditet 100% 30-65 år – Sjukersättning ca kr/mån Lotta – ej barnförsäkring 19-29 år - Aktivitetsersättning ca kr/mån --- 30-65 år – Sjukersättning ca kr/mån

15 Personförsäkring vuxen
Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjukvårdsförsäkring Sjukförsäkring Inkomstförsäkring Livförsäkring

16 Olycksfallsförsäkring vuxen
Definition: kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse Medicinsk invaliditet (Ekonomisk invaliditet) Vårdkostnadsersättning Dödsfallsbelopp

17 Om försäkring på vår webbplats…

18 Pensionspyramiden, stämmer den?
Pensionens ingående delar brukar illustreras med en pyramid.

19 I verkligheten ser pensionen mer ut som …

20 Fokus i samhällsdebatten på premiepensionen
Cirka 800 valbara fonder AP7SÅFA Du själv får välja Många aktörer som vill ge goda råd

21 Exempel: Bosse 44 år, vaktmästare
Arbetar som vaktmästare på en skola Tillhör kollektivavtalsområdet KAP-KL (Kommun- och landstingsanställd) Månadslön kr Premiepension: (2,5% x kr) kr Tjänstepension (4,5% x kr) kr

22 Exempel: Sofia 33 år, projektledare
Arbetar som projektledare Tillhör kollektivavtalsområdet ITP 1 (privatanställd tjänsteman) Månadslön kr Premiepension: (2,5% x kr) kr Tjänstepension: (4,5% x kr) kr (30% x kr) kr Privat pension: (nyttjar max avdragsrätt) kr

23 Pensionen är alltså olika

24 Tjänstepension Tillhör du ett kollektivavtal har du automatiskt en tjänstepension. Arbetsgivaren betalar premien och är försäkringstagare. Du är försäkrad. Varje kollektivavtalsområde har en valcentral som administrerar pensionen Förmånsbestämd till premiebestämd. Avsättningarna för premiebestämda är 1,5% - 4,5% av din lön upp till 7,5 IBB. Inkomst över 7,5 IBB är avsättningarna ofta höga. Ex SAF-LO / ITP1 30%. Kollektivavtalad tjänstepension utbetalas vanligen livsvarigt.

25 Samlad bild av pensionen

26 Privat pension försäkring
Avdragsgillt sparande – kr/år Inkomstbeskattas då pensionen tas ut Bundet sparande - till 55 år Kan välja traditionell- och fondförsäkring. Kombinera med försäkringsskydd. Vid dödsfall utbetalas försäkringen till förmånstagare. Om detta saknas tillfaller pensionskapitalet försäkringskollektivet. IPS – Individuellt pensionssparande. Ej försäkring

27 Konsumenterna har ett stort eget ansvar
Allmänna pensionen: Från AFP/ATP Inkomstpension + Premiepension Tjänstepension: Förmånsbestämd Premiebestämd

28 Hur försöker vi hjälpa konsumenterna?
År 2006 Jämförelser År 2008 Räknehjälpen År 2011 Livslängdsantaganden

29 Om pension på vår webbplats…

30 Utveckling inom pensionsområdet
Avkastning Utbetalning Återbetalningsskydd

31 Räknehjälpen idag Jämför utbetalningsmodell
Jämför historisk avkastning

32 Räknehjälpen idag 1 år 3år 5år 10 år 15 år 2,3 7,4 3,8 14,7 28,3
Historisk avkastning i procent Den historiska avkastning som redovisas nedan är den geometriska genomsnittliga räntan uttryckt i procent. Det innebär att… Vill du kan du också jämföra avkastningen i kronor. Här kan du jämföra den historiska avkastningen (%) 1 år 3år 5år 10 år 15 år 2,3 7,4 3,8 14,7 28,3 4,7 8,9 10,4 20,8 21,3 3,1 10,8 -4,3 3,8 7,8 8,7 4,2 2,8 -10,7 10,5 Tillbaka Jämför avkastning i kronor

33 Räknehjälpen idag Jämför utbetalningsmodell
Jämför historisk avkastning

34 Räknehjälpen idag Månatligt pension vid livsvarig utbetalning
Det månatliga beloppet som redovisas nedan, är baserat på ett pensionskapital på kr. Det är de livslängsantaganden och prognosräntor som bolagen för närvarande använder som ligger till grund för beräkningen .Försäkringen betalas ut livsvarigt (alternativt lång temporär utbetalningstid) samt saknar återbetalnings-/efterlevandeskydd. (Observera att detta inte är en prognos). Fyll i valfritt p-kapital. Gör en ny beräkning: utan återbetalningsskydd: ____________ kr med återbetalningsskydd: ____________ kr Månatligt pension vid livsvarig utbetalning 65 år 75 år 85 år 95 år 2.133 kr kr kr kr 2.944 kr kr kr kr 3.007 kr kr kr kr 4.333 kr kr kr kr

35 Några kom ihåg… Trafikförsäkring är obligatorisk.
Hemförsäkringen är basen. Trafikförsäkring är obligatorisk. Skolförsäkringen inte heltäckande. Tjänstepensionen > Premiepensionen Låga avgifter är centralt men inte allt. Regelbunden översyn av ditt totala försäkringsskydd.


Ladda ner ppt "Försäkring och pension"

Liknande presentationer


Google-annonser