Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkring och pension Marcus Lindenius. Koll på pengarna • Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? • Behov av privat försäkringsskydd? • Klaga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkring och pension Marcus Lindenius. Koll på pengarna • Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? • Behov av privat försäkringsskydd? • Klaga."— Presentationens avskrift:

1 Försäkring och pension Marcus Lindenius

2 Koll på pengarna • Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? • Behov av privat försäkringsskydd? • Klaga i ett försäkringsärende • Tjänste-, privat- och premiepension • Vad kan försäkringsbyrån hjälpa till med? Upplägg

3 Koll på pengarna • Stiftelse som startade år 1979 • Rådgivning, stadgarna säger ”… informera, vägleda och hjälpa konsumenter…” • Kostnadsfri telefonrådgivning • Fånga upp konsumentproblem • ärenden (2012) Huvudmän: •Finansinspektionen •Konsumentverket •Svensk Försäkring

4 Koll på pengarna Webbplatsen Fokus på att informera om och jämföra olika försäkringars innehåll.

5 Koll på pengarna Olika Försäkringar Socialförsäkring- Sjukdom - Pension - Dödsfall - Vård av barn Avtalsförsäkringar- Sjukdom (AGS) - Pension (Tjänstepension) - Dödsfall (TGL) - Arbetslöshet - Arbetsskada Privata försäkringar- Olycksfallsförsäkring - Sjukförsäkring - Barnförsäkring - Pensionsförsäkring - Kapitalförsäkring - Dödsfall - Arbetslöshetsförsäkring - Sjukvårdsförsäkring - Hemförsäkring - Villaförsäkring - Fritidshus - Motorfordonsförsäkring - Reseförsäkring - Produktförsäkring - Djurförsäkring

6 Koll på pengarna Hemförsäkringar • Alla behöver omfattas av en hemförsäkring • Basen oavsett boende • Hyresrätt – hemförsäkring • Villa – villahemförsäkring • Bostadsrätt – hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring

7 Koll på pengarna Vad innehåller en hemförsäkring? • Skydd för saker • Reseskydd • Rättsskydd • Ansvarsskydd • Överfallsskydd • Tilläggsförsäkringar - t.ex. allrisk, olycksfall

8 Koll på pengarna Vad innehåller en villaförsäkring? • Skydd för byggnaden • Skydd för tomtmarken • Rättsskydd • Ansvarsskydd • Tilläggsförsäkring Badrum Kök Källare Vind

9 Koll på pengarna Bilförsäkringar 1.Trafikförsäkring – obligatorisk 2.Halvförsäkring 3.Vagnskada = Helförsäkring + eventuell tilläggsförsäkring

10 Koll på pengarna Reseförsäkringar Ett ambulansflyg från Asien kan kosta kr och en dags intensivvård i USA ca kr. Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv. UD betalar inte.

11 Koll på pengarna Reseförsäkringar ersätter • Vårdkostnader vid akut sjukdom/olycksfall • Hemtransport • Merkostnader • Anhörigs resa • Outnyttjad resekostnad/ förseningar • Bagageskador • Ansvar/rättsskydd/ överfall

12 Koll på pengarna Barnförsäkring - ersättning vid sjukdom och olycksfall Barns försäkringsskydd: • Socialförsäkringen • Skolförsäkring • Privatförsäkringar - individuell - grupp

13 Koll på pengarna Exempel: Olle och Lotta – svår barnreumatism Lotta – ej barnförsäkring • --- • Vårdbidrag till föräldrar t.o.m. 19 år ca kr/ år • --- Olle – barnförsäkring • Kostnader för sjukhusvård/mediciner • Sjukhusvistelse ca 500 kr/dygn • Vårdbidrag till föräldrar t.o.m. 19 år ca kr/år • Ersättning fr. försäkringen pga. vårdbidrag ca kr/år • Engångsersättning allvarlig diagnos ca kr

14 Koll på pengarna Exempel: Olle och Lotta som vuxna, fortsatt svåra reumatiska besvär som blivit kroniska Lotta – ej barnförsäkring • år - Aktivitetsersättning ca kr/mån • --- • år – Sjukersättning ca kr/mån Olle – barnförsäkring • år - Aktivitetsersättning ca kr/mån • Ersättning fr. försäkringen pga. arbetsoförmåga ca kr/mån • Medicinsk invaliditet 50% ersättning ca kr • Ekonomisk invaliditet 100% ersättning ca kr • år – Sjukersättning ca kr/mån

15 Koll på pengarna Personförsäkring vuxen • Olycksfallsförsäkring • Sjuk- och olycksfallsförsäkring • Sjukvårdsförsäkring • Sjukförsäkring • Inkomstförsäkring • Livförsäkring

16 Koll på pengarna Olycksfallsförsäkring vuxen • Definition: kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse • Medicinsk invaliditet • (Ekonomisk invaliditet) • Vårdkostnadsersättning • Dödsfallsbelopp

17 Koll på pengarna Om försäkring på vår webbplats…

18 Koll på pengarna Pensionspyramiden, stämmer den? Pensionens ingående delar brukar illustreras med en pyramid.

19 Koll på pengarna I verkligheten ser pensionen mer ut som …

20 Koll på pengarna Fokus i samhällsdebatten på premiepensionen • Cirka 800 valbara fonder • AP7SÅFA • Du själv får välja • Många aktörer som vill ge goda råd

21 Koll på pengarna Exempel: Bosse 44 år, vaktmästare Premiepension: (2,5% x kr) kr Tjänstepension (4,5% x kr) kr • Arbetar som vaktmästare på en skola • Tillhör kollektivavtalsområdet KAP- KL (Kommun- och landstingsanställd) • Månadslön kr

22 Koll på pengarna Exempel: Sofia 33 år, projektledare Premiepension: (2,5% x kr) kr Tjänstepension: (4,5% x kr) kr (30% x kr) kr Privat pension: (nyttjar max avdragsrätt) kr • Arbetar som projektledare • Tillhör kollektivavtalsområdet ITP 1 (privatanställd tjänsteman) • Månadslön kr

23 Koll på pengarna Pensionen är alltså olika

24 Koll på pengarna Tjänstepension • Tillhör du ett kollektivavtal har du automatiskt en tjänstepension. • Arbetsgivaren betalar premien och är försäkringstagare. Du är försäkrad. • Varje kollektivavtalsområde har en valcentral som administrerar pensionen • Förmånsbestämd till premiebestämd. • Avsättningarna för premiebestämda är 1,5% - 4,5% av din lön upp till 7,5 IBB. • Inkomst över 7,5 IBB är avsättningarna ofta höga. Ex SAF-LO / ITP1 30%. • Kollektivavtalad tjänstepension utbetalas vanligen livsvarigt.

25 Koll på pengarna Samlad bild av pensionen

26 Koll på pengarna Privat pension försäkring • Avdragsgillt sparande – kr/år • Inkomstbeskattas då pensionen tas ut • Bundet sparande - till 55 år • Kan välja traditionell- och fondförsäkring. • Kombinera med försäkringsskydd. • Vid dödsfall utbetalas försäkringen till förmånstagare. Om detta saknas tillfaller pensionskapitalet försäkringskollektivet • IPS – Individuellt pensionssparande. Ej försäkring

27 Koll på pengarna Konsumenterna har ett stort eget ansvar Tjänstepension: Förmånsbestämd Premiebestämd Allmänna pensionen: Från AFP/ATP Inkomstpension + Premiepension

28 Koll på pengarna Hur försöker vi hjälpa konsumenterna? • År 2006Jämförelser • År 2008Räknehjälpen • År 2011Livslängdsantaganden

29 Koll på pengarna Om pension på vår webbplats…

30 Koll på pengarna Utveckling inom pensionsområdet • Avkastning • Utbetalning • Återbetalningsskydd

31 Koll på pengarna Räknehjälpen idag Jämför historisk avkastning Jämför utbetalningsmodell

32 Koll på pengarna Räknehjälpen idag Här kan du jämföra den historiska avkastningen (%) Historisk avkastning i procent Den historiska avkastning som redovisas nedan är den geometriska genomsnittliga räntan uttryckt i procent. Det innebär att… Vill du kan du också jämföra avkastningen i kronor. 1 år 3år5år10 år 15 år 2,37,43,814,728,3 4,78,910,420,821,3 3,110,8 -4,33,87,8 8,74,22,8 -10,710,5 Jämför avkastning i kronor Tillbaka

33 Koll på pengarna Räknehjälpen idag Jämför historisk avkastning Jämför utbetalningsmodell

34 Koll på pengarna Räknehjälpen idag Månatligt pension vid livsvarig utbetalning 65 år75 år 85 år 95 år Det månatliga beloppet som redovisas nedan, är baserat på ett pensionskapital på kr. Det är de livslängsantaganden och prognosräntor som bolagen för närvarande använder som ligger till grund för beräkningen.Försäkringen betalas ut livsvarigt (alternativt lång temporär utbetalningstid) samt saknar återbetalnings-/efterlevandeskydd. (Observera att detta inte är en prognos). Fyll i valfritt p-kapital. Gör en ny beräkning: utan återbetalningsskydd: ____________ kr med återbetalningsskydd: ____________ kr kr3.424 kr4.387 kr6.941 kr kr3.785 kr6.847 kr8.455 kr kr4.455 kr5.835 kr7.412 kr kr5.013 kr6.000 kr5.835 kr

35 Koll på pengarna Några kom ihåg… • Hemförsäkringen är basen. • Trafikförsäkring är obligatorisk. • Skolförsäkringen inte heltäckande. • Tjänstepensionen > Premiepensionen • Låga avgifter är centralt men inte allt. • Regelbunden översyn av ditt totala försäkringsskydd.


Ladda ner ppt "Försäkring och pension Marcus Lindenius. Koll på pengarna • Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? • Behov av privat försäkringsskydd? • Klaga."

Liknande presentationer


Google-annonser