Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkring och pension Marcus Lindenius. Koll på pengarna • Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? • Behov av privat försäkringsskydd? • Klaga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkring och pension Marcus Lindenius. Koll på pengarna • Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? • Behov av privat försäkringsskydd? • Klaga."— Presentationens avskrift:

1 Försäkring och pension Marcus Lindenius

2 Koll på pengarna • Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? • Behov av privat försäkringsskydd? • Klaga i ett försäkringsärende • Tjänste-, privat- och premiepension • Vad kan försäkringsbyrån hjälpa till med? Upplägg

3 Koll på pengarna • Stiftelse som startade år 1979 • Rådgivning, stadgarna säger ”… informera, vägleda och hjälpa konsumenter…” • Kostnadsfri telefonrådgivning 0200-22 58 00 • Fånga upp konsumentproblem • 13 000 ärenden (2012) Huvudmän: •Finansinspektionen •Konsumentverket •Svensk Försäkring

4 Koll på pengarna Webbplatsen Fokus på att informera om och jämföra olika försäkringars innehåll.

5 Koll på pengarna Olika Försäkringar Socialförsäkring- Sjukdom - Pension - Dödsfall - Vård av barn Avtalsförsäkringar- Sjukdom (AGS) - Pension (Tjänstepension) - Dödsfall (TGL) - Arbetslöshet - Arbetsskada Privata försäkringar- Olycksfallsförsäkring - Sjukförsäkring - Barnförsäkring - Pensionsförsäkring - Kapitalförsäkring - Dödsfall - Arbetslöshetsförsäkring - Sjukvårdsförsäkring - Hemförsäkring - Villaförsäkring - Fritidshus - Motorfordonsförsäkring - Reseförsäkring - Produktförsäkring - Djurförsäkring

6 Koll på pengarna Hemförsäkringar • Alla behöver omfattas av en hemförsäkring • Basen oavsett boende • Hyresrätt – hemförsäkring • Villa – villahemförsäkring • Bostadsrätt – hemförsäkring och bostadsrättsförsäkring

7 Koll på pengarna Vad innehåller en hemförsäkring? • Skydd för saker • Reseskydd • Rättsskydd • Ansvarsskydd • Överfallsskydd • Tilläggsförsäkringar - t.ex. allrisk, olycksfall

8 Koll på pengarna Vad innehåller en villaförsäkring? • Skydd för byggnaden • Skydd för tomtmarken • Rättsskydd • Ansvarsskydd • Tilläggsförsäkring Badrum Kök Källare Vind

9 Koll på pengarna Bilförsäkringar 1.Trafikförsäkring – obligatorisk 2.Halvförsäkring 3.Vagnskada 1 + 2 + 3 = Helförsäkring + eventuell tilläggsförsäkring

10 Koll på pengarna Reseförsäkringar Ett ambulansflyg från Asien kan kosta 800 000 kr och en dags intensivvård i USA ca 40 000 kr. Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv. UD betalar inte.

11 Koll på pengarna Reseförsäkringar ersätter • Vårdkostnader vid akut sjukdom/olycksfall • Hemtransport • Merkostnader • Anhörigs resa • Outnyttjad resekostnad/ förseningar • Bagageskador • Ansvar/rättsskydd/ överfall

12 Koll på pengarna Barnförsäkring - ersättning vid sjukdom och olycksfall Barns försäkringsskydd: • Socialförsäkringen • Skolförsäkring • Privatförsäkringar - individuell - grupp

13 Koll på pengarna Exempel: Olle och Lotta – svår barnreumatism Lotta – ej barnförsäkring • --- • Vårdbidrag till föräldrar t.o.m. 19 år ca 111 000 kr/ år • --- Olle – barnförsäkring • Kostnader för sjukhusvård/mediciner • Sjukhusvistelse ca 500 kr/dygn • Vårdbidrag till föräldrar t.o.m. 19 år ca 111 000 kr/år • Ersättning fr. försäkringen pga. vårdbidrag ca 88 000 kr/år • Engångsersättning allvarlig diagnos ca 133 500 kr

14 Koll på pengarna Exempel: Olle och Lotta som vuxna, fortsatt svåra reumatiska besvär som blivit kroniska Lotta – ej barnförsäkring • 19-29 år - Aktivitetsersättning ca 8 000 kr/mån • --- • 30-65 år – Sjukersättning ca 9 000 kr/mån Olle – barnförsäkring • 19-29 år - Aktivitetsersättning ca 8 000 kr/mån • Ersättning fr. försäkringen pga. arbetsoförmåga ca 6 000 kr/mån • Medicinsk invaliditet 50% ersättning ca 1 335 000 kr • Ekonomisk invaliditet 100% ersättning ca 1 335 000 kr • 30-65 år – Sjukersättning ca 9 000 kr/mån

15 Koll på pengarna Personförsäkring vuxen • Olycksfallsförsäkring • Sjuk- och olycksfallsförsäkring • Sjukvårdsförsäkring • Sjukförsäkring • Inkomstförsäkring • Livförsäkring

16 Koll på pengarna Olycksfallsförsäkring vuxen • Definition: kroppsskada, som drabbat dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse • Medicinsk invaliditet • (Ekonomisk invaliditet) • Vårdkostnadsersättning • Dödsfallsbelopp

17 Koll på pengarna Om försäkring på vår webbplats…

18 Koll på pengarna Pensionspyramiden, stämmer den? Pensionens ingående delar brukar illustreras med en pyramid.

19 Koll på pengarna I verkligheten ser pensionen mer ut som …

20 Koll på pengarna Fokus i samhällsdebatten på premiepensionen • Cirka 800 valbara fonder • AP7SÅFA • Du själv får välja • Många aktörer som vill ge goda råd

21 Koll på pengarna Exempel: Bosse 44 år, vaktmästare Premiepension: (2,5% x 22 500 kr) 6 700 kr Tjänstepension (4,5% x 22 500 kr) 12 100 kr • Arbetar som vaktmästare på en skola • Tillhör kollektivavtalsområdet KAP- KL (Kommun- och landstingsanställd) • Månadslön 22 500 kr

22 Koll på pengarna Exempel: Sofia 33 år, projektledare Premiepension: (2,5% x 35 000 kr) 10 500 kr Tjänstepension: (4,5% x 35 000 kr) 18 900 kr (30% x 39 000-35 000 kr) 14 400 kr Privat pension: (nyttjar max avdragsrätt) 12 000 kr • Arbetar som projektledare • Tillhör kollektivavtalsområdet ITP 1 (privatanställd tjänsteman) • Månadslön 39 000 kr

23 Koll på pengarna Pensionen är alltså olika

24 Koll på pengarna Tjänstepension • Tillhör du ett kollektivavtal har du automatiskt en tjänstepension. • Arbetsgivaren betalar premien och är försäkringstagare. Du är försäkrad. • Varje kollektivavtalsområde har en valcentral som administrerar pensionen • Förmånsbestämd till premiebestämd. • Avsättningarna för premiebestämda är 1,5% - 4,5% av din lön upp till 7,5 IBB. • Inkomst över 7,5 IBB är avsättningarna ofta höga. Ex SAF-LO / ITP1 30%. • Kollektivavtalad tjänstepension utbetalas vanligen livsvarigt.

25 Koll på pengarna Samlad bild av pensionen

26 Koll på pengarna Privat pension försäkring • Avdragsgillt sparande – 12 000 kr/år • Inkomstbeskattas då pensionen tas ut • Bundet sparande - till 55 år • Kan välja traditionell- och fondförsäkring. • Kombinera med försäkringsskydd. • Vid dödsfall utbetalas försäkringen till förmånstagare. Om detta saknas tillfaller pensionskapitalet försäkringskollektivet. -------------- • IPS – Individuellt pensionssparande. Ej försäkring

27 Koll på pengarna Konsumenterna har ett stort eget ansvar Tjänstepension: Förmånsbestämd Premiebestämd Allmänna pensionen: Från AFP/ATP Inkomstpension + Premiepension

28 Koll på pengarna Hur försöker vi hjälpa konsumenterna? • År 2006Jämförelser • År 2008Räknehjälpen • År 2011Livslängdsantaganden

29 Koll på pengarna Om pension på vår webbplats…

30 Koll på pengarna Utveckling inom pensionsområdet • Avkastning • Utbetalning • Återbetalningsskydd

31 Koll på pengarna Räknehjälpen idag Jämför historisk avkastning Jämför utbetalningsmodell

32 Koll på pengarna Räknehjälpen idag Här kan du jämföra den historiska avkastningen (%) Historisk avkastning i procent Den historiska avkastning som redovisas nedan är den geometriska genomsnittliga räntan uttryckt i procent. Det innebär att… Vill du kan du också jämföra avkastningen i kronor. 1 år 3år5år10 år 15 år 2,37,43,814,728,3 4,78,910,420,821,3 3,110,8 -4,33,87,8 8,74,22,8 -10,710,5 Jämför avkastning i kronor Tillbaka

33 Koll på pengarna Räknehjälpen idag Jämför historisk avkastning Jämför utbetalningsmodell

34 Koll på pengarna Räknehjälpen idag Månatligt pension vid livsvarig utbetalning 65 år75 år 85 år 95 år Det månatliga beloppet som redovisas nedan, är baserat på ett pensionskapital på 500 000 kr. Det är de livslängsantaganden och prognosräntor som bolagen för närvarande använder som ligger till grund för beräkningen.Försäkringen betalas ut livsvarigt (alternativt lång temporär utbetalningstid) samt saknar återbetalnings-/efterlevandeskydd. (Observera att detta inte är en prognos). Fyll i valfritt p-kapital. Gör en ny beräkning: utan återbetalningsskydd: ____________ kr med återbetalningsskydd: ____________ kr 2.133 kr3.424 kr4.387 kr6.941 kr 2.944 kr3.785 kr6.847 kr8.455 kr 3.007 kr4.455 kr5.835 kr7.412 kr 4.333 kr5.013 kr6.000 kr5.835 kr

35 Koll på pengarna Några kom ihåg… • Hemförsäkringen är basen. • Trafikförsäkring är obligatorisk. • Skolförsäkringen inte heltäckande. • Tjänstepensionen > Premiepensionen • Låga avgifter är centralt men inte allt. • Regelbunden översyn av ditt totala försäkringsskydd.


Ladda ner ppt "Försäkring och pension Marcus Lindenius. Koll på pengarna • Konsumenternas Försäkringsbyrå – vilka är vi? • Behov av privat försäkringsskydd? • Klaga."

Liknande presentationer


Google-annonser