Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen på pensionsinformation!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen på pensionsinformation!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på pensionsinformation!
Alla har vi våra drömmar

2 Är lön viktigt?

3 Pensionen blir din framtida lön

4 Vad ska vi prata om i dag? Hur ser din framtida pension ut, vilka delar ingår Allmän pension KAP-KL din tjänstepension Privat sparande Vilka delar kan du påverka själv Hur går valen till Kan jag ändra mig Vad händer om jag inte väljer Vad kan jag välja mellan och vad är det för skillnad Ska man ha återbetalningsskydd eller inte Vad finns det för skydd för mina efterlevande Vad är ett förmånstagarförordnande

5 Pensionspyramidens olika delar
Allmän pension Tjänstepension Privat pension Individuell trygghet Kollektivt avtalade förmåner Offentlig trygghet

6 Kollektivt avtalade förmåner
Allmän pension Inkomstpension, 16% av lönen Premiepension, 2,5% av lönen Garantipension Individuell trygghet Kollektivt avtalade förmåner Offentlig trygghet

7 Premiepensionen Pensionsval Fond Hur byter man?
Vad händer om man inte väljer? AP7 Såfa (generationsfond)

8 Tjänstepensionen genom tiderna
Din arbetsgivare betalar för din tjänstepension, men avtalen har sett lite olika ut genom tiderna. I dag är det KAP-KL som gäller. PAK PA-KL PFA KAP-KL

9 Vad är pensionsgrundande inkomst
All din skattepliktiga inkomst från din arbetsgivare ligger till grund för din pension

10 Din pension från jobbet enligt KAP-KL
Åldersinträdet är 21 år De olika delarna i tjänstepensionen Avgiftsbestämd pension Förmånsbestämd pension Särskild avtalspension Pension till efterlevande Intjänad pensionsrätt Individuell trygghet Kollektivt avtalade förmåner Offentlig trygghet

11 Intjänad pension fram till 971231
Förmånen beräknas på din lön och anställningstid Du kan ta ut förmånen på olika sätt Livslång utbetalning Temporär utbetalning (före 65 år) Partiellt uttag (delar av den) Du kan tidigast ta ut den från 61 år

12 Förmånsbestämd pension
Detta är en förmån för dig som har lön över /mån Förmånen beräknas på din lön och anställningstid Du kan ta ut den på olika sätt Livslång utbetalning Partiellt uttag (delar av den) Du kan tidigast ta ut den från 61 år

13 Efterlevandepension genom KAP-KL
Utbetalas i 5 år till vuxen Barnpension betalas ut tills barnet fyller 18 år. Förlängs till 20 år om barnet studerar vidare. 15% av din pensionsgrundande inkomst till vuxen 10% av din pensionsgrundande inkomst till barn

14 TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp om dödsfall sker före 67 år. Utbetalas till: Till make/maka, reg. partner, sambo Arvsberättigade barn Förmånstagare kan ändras genom att skriva förmånstagarförordnande Hur mycket pengar som betalas ut beror på hur gammal man är, om man arbetade hel eller deltid samt hur efterlevandekretsen ser ut (särskilda belopp till barn) 6 månaders efterskydd finns när man börjar uppbära pension eller byter anställning. Man kan byta ut förmånstagare mot annan eller ändra inbördes rangordning, Men endast om man har någon som är arvsberättigad från början. Dvs man kan byta ut någon. Om man har barn över 20 år men ingen make så faller det ut ett grundbelopp till barnet.

15 Grundbelopp TGL-KL Den försäkrades ålder Grundbelopp (kr) Halvt grundbelopp(kr) 54 år eller yngre år år år år år år år år år år Begravningshjälp tillkommer med ett halvt prisbasbelopp, kr Om du har barn under 20 år tillkommer ett barnbelopp per barn. 6 månaders efterskydd finns om du slutat din anställning Arbetstid minst 40% för helt belopp, vid 20-40% halvt belopp

16 TGL-KL Barnbelopp Barnets ålder Barnbelopp Halvt barnbelopp 16 år eller yngre år 19 år                                                                         Om endast barn under 20 år finns så utbetalas ett grundbelopp och samt ett barnbelopp till varje barn. Är barnet över 20 år betalas ett halvt grundbelopp ut Ändra förmånstagarförordnande?

17 Den avgiftsbestämda ålderspensionen placerar du själv!
Arbetsgivaren betalar men du får välja placering själv Du får 4,50% av din lön Du kan tidigast ta ut den avgiftsbestämda pensionen vid 55 år. Kontakta då det bolag som du har valt. Om du vill göra ett omval så vänder du dig till valcentralen på

18 Mitt pensionsval: Vad ska jag välja mellan?
Traditionell livförvaltning Fondförvaltning Om du har gjort ett val som du är nöjd med så behöver du inte göra någonting

19 Vad ska jag välja mellan?
Traditionell livförvaltning eller Fondförvaltning Om du har gjort ett val som du är nöjd med så behöver du inte göra någonting

20 Vad är Fondförsäkring Du anpassar portföljen efter din situation och dina behov Du bestämmer själv i vilka fonder pengarna ska förvaltas Du har inga garantier men möjlighet till högre avkastning Du tar risken själv D

21 Vad är Traditionell livförsäkring
Försäkringsbolaget bestämmer hur pengarna ska placeras Man är garanterad en viss lägsta förräntning Bolaget tar risken, men går det bra så får du ta del av överskottet

22 Du kan välja mellan dessa bolag
Traditionell Livförvaltning Fondförvaltning AMF Avanza Danica Folksam Folksam LO Handelsbanken KPA Länsförsäkringar Lärarfonder Nordea SEB SPP Swedbank AMF Folksam KPA SPP Swedbank

23

24 Gör ditt omval på Internet eller beställ en blankett!

25 Ska jag ha återbetalningsskydd eller inte
Med återbetalningsskydd tillfaller sparkapitalet familjen Utan återbetalningsskydd tillfaller sparkapitalet övriga sparare som därmed får en högre pension

26 Vad händer om jag inte gör ett aktivt val
Det är KPA Pension som är icke vals alternativet. Din pension placeras då i en Traditionell försäkring med återbetalningsskydd

27 Kan man ångra sitt val? Framtida premier Gamla redan placerade premier
Flytträtt Ny upphandling 2012

28 Pensionsbesked Varje år får du ett pensionsbesked från oss

29 Beställ enkelt en pinkod på pensionsmyndighetens hemsida
Du använder samma pinkod på minpension som på Pensionsmyndigheten Alla uppgifter finns inte än registrerade men.. Du kan registrera själv det du saknar Tag fram de pensionsbeskeden du fått från olika bolag och banker Gemensam standard för hur bolagen ska leverera uppgifter är på gång, då kommer det mesta sen att finnas med Minpension som app i telefonen

30 Sammanfattning Gör ett aktivt val för din tjänstepension
Håll koll på dina PPM-fonder Komplettera med eget sparande Kontrollera ditt förmånstagarförordnande Var aktiv och gör egna val för pensionen från jobbet och PPM!

31 Viktiga länkar och telefonnummer
Välkommen att ringa! Viktiga länkar och telefonnummer Vid frågor om den förmånsbestämda pensionen Helene Erixon: Michael Larsson: Offentlig Affärs gruppnummer: Vid frågor om ditt pensionsval: Skandias kundservice

32 Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "Välkommen på pensionsinformation!"

Liknande presentationer


Google-annonser