Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Din statliga tjänstepension. Pensionen kommer från flera håll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Din statliga tjänstepension. Pensionen kommer från flera håll."— Presentationens avskrift:

1 Din statliga tjänstepension

2 Pensionen kommer från flera håll

3 Din allmänna pension kommer från Pensionsmyndigheten Den allmänna pensionen består av: • Inkomstpension • Premiepension • Garantipension (för vissa) Om du är född 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension.

4 Din statliga tjänstepension kommer från SPV

5 Din totala pension www.Minpension.se

6 Så här fungerar det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03

7 Statliga tjänstepensionsavtalet PA 03 • Den statliga tjänstepensionen består av tre delar • I avtalet finns även regler om sjukpension och efterlevandepension

8 Vad är avgiftsbestämd och förmånsbestämd pension? • Avgiftsbestämd – Beror bland annat på hur mycket pengar din arbetsgivare betalar in till din pension och avkastningen – Inga garantier • Förmånsbestämd – Beror på ålder, lön och antal år som anställd – Garanterar en viss procent av lönen i tjänstepension

9 Individuell ålderspension • 2,5 procent på din utbetalda lön – Från 23 års ålder – Du väljer hur pengarna ska placeras och vem som ska förvalta dem • Du kan ta ut den individuella delen från 61 års ålder • Betalas normalt ut hela livet

10 Ditt individuella val • Du väljer – vem som ska förvalta dina pengar – traditionell livförsäkring eller fondförsäkring – med eller utan återbetalningsskydd • SPV förmedlar pengarna vidare till den försäkringsgivare du valt • Mer information och valblankett finns på www.spv.se

11 Kompletterande ålderspension • 2 procent på din utbetalda lön – Från 23 års ålder – Placeras alltid i en traditionell livförsäkring med garanterad ränta • Du kan välja återbetalningsskydd • Betalas automatiskt ut från 65 års ålder och i fem år • Presenteras som Kåpan Tjänste i pensionsbeskedet • Extra avsättningar via lokalt avtal (Kåpan Extra)

12 Förmånsbestämd ålderspension • Storleken beror på din lön, hur många år du har varit anställd och ditt födelseår • Gäller för dig som: – Har ett pensionsunderlag högre än 34 125 kronor i månaden (7,5 inkomstbasbelopp 2012) – Är född före 1973 – då även på pensionsunderlag upp till 7,5 inkomstbasbelopp • Hel förmånsbestämd ålderspension kräver en pensions- grundande tjänstetid på minst 360 månader (30 år) • Betalas normalt ut hela livet

13 Vad är pensionsunderlag? • Pensionsunderlag är ett medeltal av de pensionsgrundande lönerna för de senaste fem åren – Används vid beräkning av förmånsbestämd ålderspension • Pensionsgrundande lön är: – Den fasta lönen – Pensionsgrundande lönetillägg

14 30 år Hur påverkar tjänstetiden? 28 år 2002/2003 65 år Statlig anställningIcke-statlig anställning 35 år

15 Pensionsbesked för din statliga tjänstepension

16 Du får ett pensionsbesked från SPV

17 Sjukpension och efterlevandepension

18 Vad händer om du blir långtidssjuk? Om du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du få sjukpension från SPV.

19 Vad kan dina efterlevande få? • Efterlevandepension • Pengar från den kompletterande ålderspensionen om du hade återbetalningsskydd • Pengar från den individuella ålderspensionen om du hade återbetalningsskydd • Ersättning från statens tjänstegrupp- livförsäkring

20 Ersättningar vid uppsägning

21 Pensionsersättning och särskild pensionsersättning • Du kan få pensionsersättning om du har mindre än fyra år kvar till pensionsåldern när du måste lämna din anställning på grund av arbetsbrist • Du kan få särskild pensionsersättning om du har fyllt 61 år och lämnar din anställning tidigast vid 55 år på grund av arbetsbrist • Ersättningen betalas ut fram till pensionsåldern

22 Delpension

23 Vad gäller för delpension? • Delpension från 61 till 65 års ålder • Arbetsgivaren beslutar och står för kostnaden • Minskning av arbetstid med högst 50 procent • Inkomstbortfallet ersätts med 60 procent • Inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen

24 Kontakt och länkar

25 Vem administrerar din pension? PensionAnsökanAnsök hos Allmän pension InkomstpensionJaPensionsmyndigheten PremiepensionJaPensionsmyndigheten GarantipensionJaPensionsmyndigheten Tjänstepension Individuell ålderspension Ja eller nej beroende på vald försäkringsgivare Vald försäkringsgivare Kompletterande ålderspension Ja vid annan uttagsålder är 65 år SPV Förmånsbestämd ålderspension JaSPV

26 Kontakt med SPV:s kundservice 020-51 50 40 kundservice@spv.se

27 www.spv.se

28 www.pensionsmyndigheten.se

29 www.kapan.se

30


Ladda ner ppt "Din statliga tjänstepension. Pensionen kommer från flera håll."

Liknande presentationer


Google-annonser