Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstepension Stefan Holmberg AMF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstepension Stefan Holmberg AMF."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstepension Stefan Holmberg AMF

2 Tjänstepension Vad är tjänstepension? Varför finns det tjänstepension?
Hur får man tjänstepension? De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en tjänstepension. Om du via ditt anställningsavtal har tjänstepension sätter din arbetsgivare varje månad av en summa till din tjänstepension. Tjänstepensionen kan också kallas avtalspension om ditt företag har kollektivavtal. De olika delarna i pensionspyramiden påverkar inte varandra, utan sätts ihop i slutet. Oftast kollektivavtal mellan arbetsgivaren och fackförbund men också individuella tjänstepensioner.

3 Tjänstepensionens delar
Om du har tjänstepension sätter din arbetsgivare varje månad av en summa till din pension Tjänstepensionens delar Ålderspension Tillägg till din ordinarie allmänna pension Försäkring ifall du dör Om du blir långvarigt sjukskriven Efterlevande-skydd Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha fler än en tjänstepension. Du som är egen företagare måste själv se till att kompensera för att du inte får någon tjänstepension. Du får heller ingen tjänstepension om du studerar eller är arbetslös. Sjukförsäkring 3

4 Valcentraler Teckna pensioneringsavtal med arbetsgivaren
Debiterar premier och fördelar ut Administrerar Skickar ut gemensamt värdebesked I samtliga avtal finns det valcentraler. Deras uppgift är att teckna pensioneringsavtal med arbetsgivaren, de debiterar även premier och fördelar ut dem. De administrerar vilka val individen har gjort t ex vilket bolag och sparform. Vissa skickar även ut gemensamma värdebesked. Det är olika valcentraler för respektive avtalsområde.

5 Pensionskunskap Förmånsbestämd Premiebestämd Exempel ITP2 Exempel ITP1
Förmån x procent av lönen Premie x procent av lönen Kostnad? Förmån? Exempel ITP2 Exempel ITP1 10 procent av slutlönen i pension 4,5 procent i månaden i premie Exempel Förmånsbestämd; lön kr/m ger ca kr i tjänstepension livet ut om full tjänstetid. Premiebestämd; lön kr/m. Då betalar arbetsgivaren in 900 kr/månad.

6 Vilket avtal tillhör du?
PA-KFS Anställd i kommunalt bolag KTP eller KAP Kooperativt anställd SAF LO Privatanställd arbetare ITP Privatanställd tjänsteman PA03 Statligt anställd KAP KL Anställd inom kommun, landsting region, kommunalförbund, kommunförbund Här finns två alternativ: (för kommuner som valt KPA som administratör) (för kommuner som valt SPP som administratör) VILKET AVTAL TILLHÖR DU? För att få veta vilket avtal och vilka regler som gäller för dig måste du kontakta den som förvaltar din tjänstepension. På den här sidan listar vi de vanligaste avtalen för tjänstepension, vilket ger en fingervisning om vilket avtal du tillhör. Om du inte hittar ditt tjänstepensionsbolag kan din nuvarande och tidigare arbetsgivare ge dig exakta uppgifter om vilket du tillhör. Du kan också läsa mer om tjänstepension och olika avtalen på minpension.se. De fyra största avtalen är ITP PA03 KAP KL SAF LO 6

7 ITP Privatanställd tjänsteman

8 Vilket avtal tillhör jag?
ITP2 ITP1 Födda 1978 eller tidigare Födda 1979 eller senare Undantag finns Sedan 2007 finns det två ITP-avtal och enligt huvudregeln styr födelseåret vilket avtal man tillhör. Alla yngre tillhör ITP1 och ”äldre” ITP2. Undantag Det finns två undantag som gör att de som betraktas som ”äldre” kan tillhöra ITP1. Det ena undantaget är att arbetsgivare som tecknat kollektivavtal efter den 25 april 2006, kan låta all sin personal omfattas av ITP1 oavsett födelseår. Det andra undantaget är för de personer som har en årslön som överstiger 10 inkomstbasbelopp ( i år kronor) så kallade 10-taggare . De kan komma överens med arbetsgivaren om att gå över till ITP1. Man kan bara tillhöra ett avtal aktivt i taget.

9 ITP 2 – förmånsbestämd 10% av lönen upp till 7,5 ibb
65% av lönen mellan 7,5 ibb – 20 ibb 32,5% av lönen mellan 20 ibb – 30 ibb 30 år ger full ersättning Förvaltas av Alecta Betalas ut hela din livstid och normalt med värdesäkring. Visa på pensionspyramiden 10% nivån med allmän pension samt 65 och 32,5 nivån över intjänandetaket. 7,5 ibb motsvarar en månadslön på kr, 20 ibb = kr och 30ibb = kr. Detta gäller för I förmånsbestämda pensioner ingår alltid tjänstetid. För ITP gäller 360 månader (30 år) för full pension. ITP2 har två ålderspensioner; en förmånsbestämd och en premiebestämd ITPK

10 ITPK – premiebestämd 2 procent av lönen Valcentral är Collectum
Inget val = Traditionell försäkring hos Alecta utan återbetalningsskydd ITP2 innehåller två ålderspensioner. Den andra heter ITPK och den börjar att gälla från att jag fyller 28 år och den är 2 procent av min lön. Valcentral är Collectum som tar emot försäkringstagarnas valblankett och registrerar de vilka val som individerna gjort. Har maninte gjort något val så hamnar man per automatik hos Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Ett exempel på hur stor premien kan bli. Månadslön kronor - ca 400 kronor Månadslön kronor - ca 700 kronor

11 ITP 1 – helt premiebestämd
Från 25 år 4,5 procent av månadslönen upp till 7,5 ibb och 30 procent av den månadslön som överstiger 7,5 ibb Inbetalningarna kan variera om månadslönen förändras (t.ex. övertid) Inget val = Traditionell försäkring hos Alecta utan återbetalningsskydd Gäller enbart kontant utbetald bruttolön – inte kostnadsersättningar eller förmåner. Månadslönen rapporteras in till Collectum varje månad. Viktigt att här poängtera att 50 procent av inbetalningarna måste placeras i traditionell försäkring. Också mycket viktigt att poängtera att man lokalt eller individuellt kan komma överens om att arbetsgivaren ska betala in mer än ovanstående 4,5 procent respektive 30 procent. Procentsatserna ovan är alltså bara ett golv.

12 KAP-KL Kommun och landsting

13 KAP-KL Förmånsbestämd
Från 28 år 55% - 62,5% av lönen mellan 7,5 ibb – 20 ibb ,5% - 31,25% av lönen mellan 20 ibb – 30 ibb 30 år för full ersättning Kan förvaltas av olika bolag Inom KAP-KL finns det två ålderspensioner. Den ena är en förmånsbestämd ålderspension som börjar räknas från det att man fyllt 28 år. Den gäller för dem som har inkomster på mer än 7,5 ibb, med en åldersbestämd förmån. För de flesta ligger premien på drygt 55% av lönen och ökar i takt med att man blir äldre. För de som har lön mellan 20 ibb och 30 ibb ligger snittet på 27,5%, även här ökar den med ålder. För att få full ersättning måste man ha arbetat 30 år inom detta avtal. Har man arbetat kortare tid så blir ersättningen lägre. Denna ersättning kan förvaltas av olika bolag för respektive kommun och landsting.

14 KAP-KL Premiebestämd Från 21 år 4,5 procent av lönen upp till 30 ibb
Valcentraler är Pensionsvalet, Valcentralen och Electum Ickeval = Traditionell försäkring hos KPA med återbetalningsskydd Den andra delen är en premiebestämd del. Den börjar att gälla fr o m man fyller 21 år. Den är 4,5 procent av lönen upp till 30 ibb. Tjänar man kr i månaden blir det ca 900 kr som betalas in. Om jman inte har gjort något val för dessa pengar så hamnar man i en traditionell försäkring hos KPA med ett återbetalningsskydd. Inom detta avtal finns det tre stycken valcentraler och de heter Pensionsvalet, Valcentralen och Electum.

15 SAF-LO Privatanställd arbetare

16 SAF-LO Premiebestämd Från 25 år 4,3% av lönen upp till 7,5 ibb
24% av lönen över 7,5 ibb Valcentral är Fora Ickeval = Traditionell försäkring hos AMF utan återbetalningsskydd I SAF-LO finns det bara en premiebestämd del och den börjar att gälla fr o m man fyller 21 år. För närvarande (2012) den på 4,3% av lönen upp till 34,125 kr och 24% på den del av lönen som översiger detta belopp kommer den att höjas till 4,5% respektive 30%. Gör man inget val här så hamnar man i en traditionell försäkring hos AMF utan återbetalningsskydd. Valcentralen här heter Fora.

17 PA03 Statsanställd

18 PA03 Förmånsbestämd Från 28 år
60% - 64,8% av lönen mellan 7,5 ibb – 20 ibb 30% - 32,4% av lönen mellan 20 ibb – 30 ibb 30 år för full ersättning Förvaltas av SPV Den förmånsbestämd ålderspensionen börjar att gälla från fr o m jag fyller 28 år. Den gäller för de som har inkomster på mer än 7,5 ibb där förmånen är åldersbestämd. För de flesta är den på 60% av lönen men är man äldre blir den lite högre. Ligger lönen på mellan 20 ibb och 30 ibb ligger snittersättningen på drygt 30% men är man äldre blir den även här lite högre. För att få full ersättning måste man ha arbetat 30 år inom detta avtal. Har man arbetat kortare tid så blir ersättningen lägre. Förvaltas av SPV.

19 PA03 Premiebestämd Från 23 år 2% av lönen
Förvaltas alltid av KÅPAN Pensioner i en traditionellförsäkring utan återbetalningsskydd I PA03 så finns det två premibestämda delar. Den första delen börjar att gälla fr o m jag fyller 23 år och den är 2% av min lön. Här kan jag inte välja något bolag utan den förvaltas av KÅPAN Pensioner i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

20 PA03 Premiebestämd Från 23 år 2,5% av lönen Valcentral är SPV
Icke val = Traditionell försäkring hos KÅPAN Pensioner med återbetalningsskydd Den andra premiebestämda delen kan man göra ett val. Den börjar att gälla fr o m jag fyller 23 år och den är 2,5% av min lön. Om man inte gör något val så hamnar man i en traditionell försäkring hos KÅPAN Pensioner med ett återbetalningsskydd. Valcentralen här är SPV (Statenspensionsverk)

21 Val i tre steg Hur ska du placera pengarna? Vilket bolag ska du välja?
Ska nära anhöriga få pension om du avlider? Tjänstepensionsavtalen kan se väldigt olika ut. Men generellt kan man säga att det är tre beslut man behöver ta ställning till. Hur ska du placera pengarna? Vill du placera i fonder eller i en traditionell försäkring? Vill du ha möjlighet att själv kunna påverka ditt innehav eller vill du ha ett bolag som gör det? 2. Vilket bolag ska du välja? Det finns en mängd olika försäkringsbolag som har hand om tjänstepension. De flesta har olika livslängdsantaganden, det vill säga beräkningar på hur länge du förväntas leva, vilket även det kan påverka utfallet på din pension. 3. Ska anhöriga få pension om du avlider? Läs på noga om hur detta ser ut för just dig, eftersom avtalen kan skilja sig åt ordentligt. 21

22 Val av sparform Traditionell försäkring Fonderförsäkring Ingen garanti
Möjlighet till återbäring Förvaltaren väljer ”Underhållsfri” Fonderförsäkring Ingen garanti Möjlighet till hög avkastning Du väljer själv Gratis att byta fonder Det första valet man gör för sin tjänstepension är vilken sparform (försäkring) man vill ha. Det man väljer på är traditionellförsäkring eller fondförsäkring. Det är lite saker som skiljer dem åt. Ni har ju tidigare fått information om hur fonder fungerar. I en fond finns det inga garantier. Man har möjlighet till en högre avkastning men det kan ju faktiskt gå åt andra hållet också. Man väljer själv vilken/a fonder man vill ha inom det bolag man har valt och det är gratis att byta fonder, men endast inom det bolag man har valt. Vill man byta bolag (om avtalet tillåter) kan detta vara kopplat till en flyttavgift, som varierer mellan olika avtal och bolag. I en traditionellförsäkring utgår det en garanti. Försäkringen garanterar att man som lägst får,i princip pengarna tillbaka till att de kan växa med någon procent per år, oavsett hur det går på börserna runtom i världen. Förvaltaren väljer hur dessa pengar ska placeras. De kan bland annat välja att investera i aktier, obligationer eller fastigheter med förhoppningen att få dessa att växa och ge en god avkastning. Detta system är relativt underhållsfritt för försäkringstagaren som får en garanti men överlåter placeringsvalen till förvaltaren.

23 Återbetalningsskydd Fördel - den närmaste familjen får det uppsamlade pensionskapitalet när du dör Nackdel - man får en lite lägre ålderspension i och med att man avstår arvsvinster Arvsvinster = Man ärver från andra personer som avlider och inte heller har ett återbetalningsskydd Det kan vara viktigt att fundera över om man vill ha efterlevandeskydd eller inte! Det tar oftast lång tid samla ihop ett stort kapital . Visa exempel på tavlan! Lön kr = Om premien är 2 procent - ca. 400 kr/m = kr/år+ förräntning. Ålderspensionen blir alltid lägre om man väljer återbetalningsskydd. Därför att man inte får några arvsvinster.

24 Familjeskydd - endast ITP och SAF-LO
Ett visst bestämt månadsbelopp betalas ut som pension till familjen om du dör innan du går i pension Valbart prisbasbelopp per år; 1, 2, 3 eller 4 (1 prisbasbelopp är kronor 2012) Valbar utbetalningstid; 5, 10, 15 eller 20 år Ingen utbetalning sker efter 70 års ålder Exempel: Låt oss anta att ett familjeskydd i ITP på 1 prisbasbelopp per år med tio års utbetalningstid kostar ca 8 kronor per månad för en 30 –åring. Vid 60 års ålder har priset stigit till ca 147 kronor per månad för samma skydd. VIKTIGT! Tänk på att den som väljer familjeskydd får mindre att placera till den egna ålderspensionen eftersom kostnaden för familjeskyddet dras bort ifrån den inbetalning som görs till den egna ålderspensionen. Familjeskyddet blir dyrare ju fler prisbasbelopp som väljs och ju längre utbetalningstid som väljs. Dessutom blir det dyrare för varje år äldre man blir. 24

25 Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?
Inte säkert att man får någon tjänstepension överhuvudtaget Det finns ingen ram att hålla sig till och villkoren kan se ut på väldigt många olika sätt. Den anställde bör vara väl insatt i pensions- och försäkringsfrågor och ha god förhandlingsförmåga. Vilka upplägg är vanliga i icke-kollektivavtalade tjänstepensioner och vilka skillnader och fallgropar finns? Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepensioner? Eftersom många anställda jobbar hos arbetsgivare som inte har vare sig kollektivavtal eller hängavtal är det viktigt att titta på vad som gäller på sådana arbetsplatser. Bra att poängtera är att det ofta inte alls finns någon ram att hålla sig till och att utformningen kan bli hur som helst. Man måste vara mycket insatt för att säkerställa att det blir en bra lösning. Försäkringsförmedlare har ofta inga incitament att råda företagen att teckna kollektivavtal eftersom de då tappar stora provisionsinkomster. Problem med tjänstepension som inte är kollektivavtalad: Vanligt att den anställde själv får bestämma fördelning mellan lön, tjänstepension och övriga försäkringar. Man får en så kallad bruttoram. Risk för att framförallt unga prioriterar lön och helt avstår eller sätter av för lite för tjänstepension. Tidiga inbetalningar är viktiga på grund av ränta-på-ränta-effekten. Ibland avsätts en procentsats av lönen till tjänstepension och övriga försäkringar, till exempel sjukförsäkring. Individuell sjukförsäkring blir dyrare för varje år ju äldre man blir och urholkar i ett sådant upplägg det som sätts av till pensionen. Inte alltid som sjukförsäkring erbjuds eller beviljas. Ingen kollektivavtalsgaranti. Hos arbetsgivare som har kollektivavtal garanteras de anställda den pension de har rätt till även om arbetsgivaren inte betalar. Någon sådan motsvarighet finns inte inom icke-kollektivavtalade tjänstepensioner . 25

26 Avgiftens betydelse Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften
- 10% - 19% - 27% Årligt avgiftsuttag på kapitalet - 34% - 40% - 46% Pensionskapital vid 65 - 50% Detta exempel visar hur viktigt det är att titta på avgifter inom pensionssparandet. Bilden visar hur mycket av pensionskapitalet som ryker vid olika avgiftsnivåer över en fyrtioårsperiod. Utgångspunkten här är en 25-åring med en startlön på kronor per månad och en årlig avkastning på 6 procent. Arbetsgivaren sätter av lika mycket som inom ITP1. Värt att påpeka är att det är vanligt att många som har individuell tjänstepension betalar upp emot 3 procent årligen på sitt pensionskapital i avgifter. Det är nämligen relativt vanligt att man även väljer så kallade fond-i-fondförvaltning eller förvaltningstjänster som också kostar pengar utöver avgifter till fondförsäkringsbolag och underliggande fonder. Räkneexempel: en 25 åring med premiebetalning på nivå ITP1, startlön på , årlig avkastning 6%

27 Många olika avgifter kan tas ut
Vanligt med kombinationer av nedanstående avgifter: Årlig fast avgift Årlig avgift på pensionskapitalet Avgift i procent av fondandelarnas värde Kapitalförvaltningskostnader Avgift på varje inbetalning av pensionspremier Prestationsbaserade avgifter Flyttavgifter Väldigt många olika avgifter kan tas ut. Här är några exempel. Vissa avgifter tas ut på kapitalet och vissa kan tas på de inbetalningar som görs. Det kan därför vara svårt som kund att veta hur mycket man betalar i kronor om avgiftsbilden blir för spretig.

28 Räknehjälpen Hur mycket betalar du i avgifter och avkastningsskatt för din tjänstepension? Pension / Från företaget / Räknehjälpen Räknehjälpen Här kan du räkna ut hur mycket du betalar i avgifter och avkastningsskatt för din kollektivavtalade tjänstepension fram till du är 65 år. Du kan välja att jämföra avgifterna i upp till sex bolag samtidigt.  Beräkningen baseras på de nu aktuella avgifterna för valbara bolag inom respektive kollektivavtalsområde, och på den del av din tjänstepension som du själv har rätt att placera. De bolag du väljer att jämföra kan vara för både traditionellt förvaltad försäkring och fondförsäkring. Du kan göra avgiftsberäkningar inom följande kollektivavtalsområden: Privatanställd tjänsteman, Kommun och Landstingsanställda, anställda inom kommunala företag, privatanställda arbetare och statligt anställda.

29 minpension.se Besök gärna även minpension.se där du kan få en god översikt över din pension.


Ladda ner ppt "Tjänstepension Stefan Holmberg AMF."

Liknande presentationer


Google-annonser