Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstepension Stefan Holmberg AMF. TJÄNSTEPENSION Tjänstepension •Vad är tjänstepension? •Varför finns det tjänstepension? •Hur får man tjänstepension?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstepension Stefan Holmberg AMF. TJÄNSTEPENSION Tjänstepension •Vad är tjänstepension? •Varför finns det tjänstepension? •Hur får man tjänstepension?"— Presentationens avskrift:

1 Tjänstepension Stefan Holmberg AMF

2 TJÄNSTEPENSION Tjänstepension •Vad är tjänstepension? •Varför finns det tjänstepension? •Hur får man tjänstepension?

3 TJÄNSTEPENSION Tjänstepension Om du har tjänstepension sätter din arbetsgivare varje månad av en summa till din pension Tjänstepensionens delar Ålderspension Efterlevande- skydd Sjukförsäkring Tillägg till din ordinarie allmänna pension Försäkring ifall du dör Om du blir långvarigt sjukskriven

4 TJÄNSTEPENSION Valcentraler •Teckna pensioneringsavtal med arbetsgivaren •Debiterar premier och fördelar ut •Administrerar •Skickar ut gemensamt värdebesked

5 TJÄNSTEPENSION Pensionskunskap FörmånsbestämdPremiebestämd Förmån x procent av lönenPremie x procent av lönen Kostnad?Förmån? Exempel ITP2Exempel ITP1 10 procent av slutlönen i pension 4,5 procent i månaden i premie

6 TJÄNSTEPENSION Vilket avtal tillhör du? •PA-KFS Anställd i kommunalt bolag •KTP eller KAP Kooperativt anställd •SAF LO Privatanställd arbetare •ITP Privatanställd tjänsteman •PA03 Statligt anställd •KAP KL Anställd inom kommun, landsting region, kommunalförbund, kommunförbund Här finns två alternativ: www.pensionsvalet.se (för kommuner som valt KPA som administratör) www.electum.se (för kommuner som valt SPP som administratör)

7 ITP Privatanställd tjänsteman

8 TJÄNSTEPENSION Vilket avtal tillhör jag? ITP2ITP1 Födda 1978 eller tidigareFödda 1979 eller senare Undantag finns

9 TJÄNSTEPENSION ITP 2 – förmånsbestämd •10% av lönen upp till 7,5 ibb •65% av lönen mellan 7,5 ibb – 20 ibb •32,5% av lönen mellan 20 ibb – 30 ibb •30 år ger full ersättning •Förvaltas av Alecta

10 TJÄNSTEPENSION ITPK – premiebestämd •2 procent av lönen •Valcentral är Collectum Inget val = Traditionell försäkring hos Alecta utan återbetalningsskydd

11 TJÄNSTEPENSION ITP 1 – helt premiebestämd •Från 25 år •4,5 procent av månadslönen upp till 7,5 ibb och • 30 procent av den månadslön som överstiger 7,5 ibb •Inbetalningarna kan variera om månadslönen förändras (t.ex. övertid) Inget val = Traditionell försäkring hos Alecta utan återbetalningsskydd

12 KAP-KL Kommun och landsting

13 TJÄNSTEPENSION KAP-KL Förmånsbestämd •Från 28 år •55% - 62,5% av lönen mellan 7,5 ibb – 20 ibb 27,5% - 31,25% av lönen mellan 20 ibb – 30 ibb •30 år för full ersättning •Kan förvaltas av olika bolag

14 TJÄNSTEPENSION KAP-KL Premiebestämd •Från 21 år •4,5 procent av lönen upp till 30 ibb •Valcentraler är Pensionsvalet, Valcentralen och Electum Ickeval = Traditionell försäkring hos KPA med återbetalningsskydd

15 SAF-LO Privatanställd arbetare

16 TJÄNSTEPENSION SAF-LO Premiebestämd •Från 25 år •4,3% av lönen upp till 7,5 ibb •24% av lönen över 7,5 ibb •Valcentral är Fora Ickeval = Traditionell försäkring hos AMF utan återbetalningsskydd

17 PA03 Statsanställd

18 TJÄNSTEPENSION PA03 Förmånsbestämd •Från 28 år •60% - 64,8% av lönen mellan 7,5 ibb – 20 ibb •30% - 32,4% av lönen mellan 20 ibb – 30 ibb •30 år för full ersättning •Förvaltas av SPV

19 TJÄNSTEPENSION PA03 Premiebestämd •Från 23 år •2% av lönen •Förvaltas alltid av KÅPAN Pensioner i en traditionellförsäkring utan återbetalningsskydd

20 TJÄNSTEPENSION PA03 Premiebestämd •Från 23 år •2,5% av lönen •Valcentral är SPV Icke val = Traditionell försäkring hos KÅPAN Pensioner med återbetalningsskydd

21 TJÄNSTEPENSION Val i tre steg •Hur ska du placera pengarna? •Vilket bolag ska du välja? •Ska nära anhöriga få pension om du avlider?

22 TJÄNSTEPENSION Val av sparform Traditionell försäkring •Garanti •Möjlighet till återbäring •Förvaltaren väljer •”Underhållsfri” Fonderförsäkring •Ingen garanti •Möjlighet till hög avkastning •Du väljer själv •Gratis att byta fonder 22

23 TJÄNSTEPENSION Återbetalningsskydd Fördel - den närmaste familjen får det uppsamlade pensionskapitalet när du dör Nackdel - man får en lite lägre ålderspension i och med att man avstår arvsvinster Arvsvinster = Man ärver från andra personer som avlider och inte heller har ett återbetalningsskydd

24 TJÄNSTEPENSION Familjeskydd - endast ITP och SAF-LO •Ett visst bestämt månadsbelopp betalas ut som pension till familjen om du dör innan du går i pension •Valbart prisbasbelopp per år; 1, 2, 3 eller 4 (1 prisbasbelopp är 44 000 kronor 2012) •Valbar utbetalningstid; 5, 10, 15 eller 20 år •Ingen utbetalning sker efter 70 års ålder

25 TJÄNSTEPENSION •Inte säkert att man får någon tjänstepension överhuvudtaget •Det finns ingen ram att hålla sig till och villkoren kan se ut på väldigt många olika sätt. •Den anställde bör vara väl insatt i pensions- och försäkringsfrågor och ha god förhandlingsförmåga. •Vilka upplägg är vanliga i icke-kollektivavtalade tjänstepensioner och vilka skillnader och fallgropar finns? •Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepensioner? Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?

26 TJÄNSTEPENSION - 10% - 19% - 27% - 34% - 40% - 46% - 50% Pensionskapital vid 65 Årligt avgiftsuttag på kapitalet Räkneexempel: en 25 åring med premiebetalning på nivå ITP1, startlön på 25 000, årlig avkastning 6% Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften Avgiftens betydelse

27 TJÄNSTEPENSION Många olika avgifter kan tas ut Vanligt med kombinationer av nedanstående avgifter: •Årlig fast avgift •Årlig avgift på pensionskapitalet •Avgift i procent av fondandelarnas värde •Kapitalförvaltningskostnader •Avgift på varje inbetalning av pensionspremier •Prestationsbaserade avgifter •Flyttavgifter

28 TJÄNSTEPENSION Räknehjälpen Hur mycket betalar du i avgifter och avkastningsskatt för din tjänstepension? www.konsumenternas.se Pension / Från företaget / Räknehjälpen

29 TJÄNSTEPENSION minpension.se


Ladda ner ppt "Tjänstepension Stefan Holmberg AMF. TJÄNSTEPENSION Tjänstepension •Vad är tjänstepension? •Varför finns det tjänstepension? •Hur får man tjänstepension?"

Liknande presentationer


Google-annonser