Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pension 28 april 2014 baskurs Örebro läns läkarförening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pension 28 april 2014 baskurs Örebro läns läkarförening."— Presentationens avskrift:

1 Pension 28 april 2014 baskurs Örebro läns läkarförening

2 Pensionssystemet Eget privat sparande Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL – kommun och landsting Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL – kommun och landsting Den allmänna pensionen Den allmänna pensionen

3 Premiebestämd En viss % av månadslönen avsätts i premie. Den enskilde kan välja placering helt eller delvis. Begrepp: Förmånsbestämd Pensionen blir en andel av lönen. Beräkning sker utifrån lönen i slutet av yrkes- livet. För full pension krävs 30 års tjänstgöring.

4 Pensionssystemet Eget privat sparande Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL – kommun och landsting Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL – kommun och landsting Den allmänna pensionen Den allmänna pensionen

5 18,5% av taxerad inkomst Allmän pension Inkomstpension och premiepension Född 1954 och senare 16% till inkomstpensionen 2,5% till premiepensionen Du kan välja placering genom pensionsmyndigheten (tidigare s.k. PPM). Gör du inget val: AP7Såfa

6 Livsinkomsten avgörande Lönetak (ca 36.700 år 2012) Uttag: Tidigast från 61 års ålder. Möjligt att ändra sig. Flexibelt: 25, 50, 75 eller 100 procent. Allmän pension

7 Pensionssystemet – kommun och landsting Eget privat sparande Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL - kommun och landsting Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL - kommun och landsting Den allmänna pensionen

8 Premiebestämd En viss % av månadslönen avsätts i premie. Den enskilde kan välja placering helt eller delvis. Begrepp: Förmånsbestämd Pensionen blir en andel av lönen. Beräkning sker utifrån lönen i slutet av yrkes- livet. För full pension krävs 30 års tjänstgöring.

9 KAP-KL premie- och förmånsbestämt. Max 30 ibb (1.638.000/år, år 2012) 20 ibb (1.092.000/år, år 2012 ) Förmånsbestämd del = andel av lönen 7,5 ibb (ca 409.500 kr/år, år 2012) 4,5 % av inkomsten avsätts i premie (född 1947 och senare) = Premiebestämd del 27,5 %- 31,25% 55 %- 62,5 % 0 %

10 Försäkringsbolag/bankTraditionell pensionsförsäkr. eller fondförsäkring Kan tas ut från 55 års ålder. Utbetalas efter överenskommelse med förvaltaren. KAP-KL Premiebestämd ålderspension 4,5% i premie av utbetald lön från 21 års ålder upp till 30 ibb (136.500 i månadslön år 2012). VAL 1 1 2 2

11 Beräkningsperiod- förmånsbest. För full förmånsbestämd pension krävs: 1)Minst 30 års tjänstetid 2)Lön över 7,5 ibb under beräkningsperioden (409.500 kr/år, 2012) ………. 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 år Av de 7 åren mellan 57 och 63 års ålder väljs de 5 bästa inkomståren ut. Eftersom man får en andel av inkomst över 7,5 ibb är det viktigt att ha en 100 %-ig anställning under 5 år i beräkningsperioden. Född i januari: räknas som att man går i pension i dec. året innan. Vid förtida uttag förskjuts beräkningsperioden bakåt. Om man slutar före 65 års ålder utan att gå i pension, räknas en livränta ut. Fr.o.m inkomståret 2007 räknas en oantastbar livränta ut vid varje årsskifte.

12 KAP KL Förmånsbestämd pension forts. Tjänstetid 28 år - 65 år Minst 3 månaders sammanhängande anställning. Hel ålderspension: 30 års tjänstgöring. Från 1 januari 1998 räknar varje arbetsgivare ut sin del av pensionen. Dvs ingen samordning längre som innebär att siste arbetsgivaren står för hela pensionskostnaden. T.ex arbetat 28 år vid 60 års ålder. Slutar sin anställning och har 5 år kvar till pensionsåldern: 28./.28 + 5 = 0,85 i tidsfaktor.

13 KAP KL Förmånsbestämd pension forts Livsvarig Förtida uttag från 61 års ålder – tiden räknas till 65 års ålder om den anställde avgår med pension. Vilken % som helst. Förtida uttag: - 0,4 % per månad fram till 65 års ålder. Livsvarigt lägre pension/månad. Uppskjutet uttag från 65 års ålder ger + 0,4 % per månad. Livsvarigt högre pension/månad. Om du går i pension något av åren 2014 – 2016: begär alternativ beräkning. (Det sker idag per automatik t.o.m år 2013.) Uttag

14 Löneväxling Frivilligt sparande genom avtal med din arbetsgivare. En del av lönen kan sparas till pension (minst 300 kr/mån minst ett år i taget). Löpande avsättning till SPP eller Skandia. Du får 7 % extra att sätta av (pga skatterabatt för arbetsgivaren), men betalar en adm. avgift på 150 kr till AG. Löneväxlat belopp ingår vid avsättning till tjänstepension m.m Löneväxla inte på lön under 8,07 inkomstbasbelopp (ca 36.700 kr/månadslön år 2012) eftersom den allmänna pensionen då påverkas negativt. Vid löneväxling under 7,5 prisbasbelopp (27.500 kr/mån år 2012) påverkas bl.a sjukpenning negativt.

15 KAP-KL - pension till efterlevande Under anställning Under tid med ers. från AGS-KL Under tid med särskild avtalspension 6 månader efter anställningen upphört Till vuxenTill barn 15 % av pensionsunderlag upp till 20 ibb10 % upp till 7,5 ibb 7,5 % av pensionsunderlag mellan 20-30 ibb28 % mellan 7,5 – 20 ibb 14 % mellan 20 - 30 ibb Betalas max 5 årOm fler barn: fördelas mellan dem efter viss uppräkning. Betalas till 18 års ålder eller 20 år om gymnasiestudier.

16 Att tänka på långt i förväg Ev. välja placering av premier. Livsinkomsten viktig för premiebestämd pension. Lönen i slutet av yrkeslivet viktig för den förmånsbestämda pensionen. Ev. löneväxla. Dock viktigt att det sker för lön över 8,07 ibb, annars påverkas allmänna pensionen negativt. Behövs efterlevandeskydd i premiebestämda delen? Om inte, onödigt betala för det. Aldrig olika deltidsarbeten under beräkningsperioden. Kommer ej över/lite över 7,5 ibb. Dålig förmånsbestämd pension.

17 Att tänka på tätt inpå Förtida uttag från tidigast 61 år i KAP-KL. Lägre pension per månad vid livsvarig utbetalning. Uppskjutet uttag efter 65 år ökar pensionen. Aldrig olika deltidsarbeten under beräkningsperioden. Kommer ej över/lite över 7,5 ibb. Dålig förmånsbestämd pension. Ansök om pension från arbetsgivaren i god tid. Glöm inte att ansöka om pension hos tidigare arbetsgivare. Ansök om den allmänna pensionen i god tid hos Pensionsmyndigheten. KPA Pension administrerar förmånsbestämd tjänstepension. Begär alternativ beräkning om du går i pension åren 2014- 2016

18 Hjälp med beräkning av pension www.minpension.se (ej helt aktualiserade uppgifter för förmånsbestämd tjänstepension) www.minpension.se www.kpa.se – klicka på ”KPA-kontoret”. Du kan se din egen tjänstepension i KAP-KL. Du behöver e- legitimation. www.kpa.se Din arbetsgivare kan hjälpa till med beräkningar. OBS! Endast prognoser!

19 Hjälp med beräkning av pension www.minpension.se (ej helt aktualiserade uppgifter för förmånsbestämd tjänstepension) www.minpension.se Pensionsrådgivare ansluten till arbetsgivaren. När du slutar i landstinget och börjar på privat sektor: Be om en prognos från landstinget för att se hur pensionen blir om du slutar resp. stannar kvar i landstinget till 65 år. Be den nya arbetsgivaren om prognos över hur pensionen blir där. Jämför! OBS! Endast prognoser!

20 Nytt tjänstepensionsavtal AKAP-KL Nytt pensionsavtal helt premiebaserat Gäller för födda 1986 och senare Trädde i kraft 1 januari 2014


Ladda ner ppt "Pension 28 april 2014 baskurs Örebro läns läkarförening."

Liknande presentationer


Google-annonser