Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information för arbetare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information för arbetare"— Presentationens avskrift:

1 Information för arbetare
PRIVAT AVTAL LAG Bilden visar hur försäkringssystemet i Sverige är uppbyggt. I botten finns lagstadgad försäkring som en grundtrygghet. I mitten finns avtalsförsäkringar som varierar beroende på inom vilket avtalsområde en person har sin anställning. Överst finns det privata försäkringar, dessa kan tecknas frivilligt. I detta bildspel visar vi vilka försäkringar och pensioner som gäller privatanställda arbetare enligt avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Bildspel - information till arbetare

2 Arbetare Händelse Försäkring Sjukdom Avtalsgruppsjukförsäkring AGS
Arbetsskada Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Ålderspension Dödsfall Avtalspension SAF-LO Tjänstegrupplivförsäkring TGL Arbetsbrist Omställningsförsäkring Föräldraledighet Föräldrapenningtillägg FPT Här är en sammanställning av händelser när avtalsförsäkringar finns. Bildspel - information till arbetare

3 Sjukdom AGS 30 pbb 32,5% AGS 20 pbb 80% sjuklön 65% AGS 7,5 pbb lön
ca 10% AGS dagsers dag Ca 15% AGS månadsers Om arbetaren blir sjuk betalar arbetsgivaren sjuklön de första 2 veckorna, därefter anmäler arbetsgivaren till Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning med 80 resp 75% och sjukersättning (de vita fälten). AFA Försäkring betalar AGS dagersättning mellan dag och AGS månadsersättning när Försäkringskassan beviljat sjukersättning (de orange fälten). 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% sjukpenning 64% sjuk- ersättning 1 14 365 65 år Bildspel - information till arbetare

4 Arbetsskadeförsäkring TFA
Färdolycksfall Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Smitta Vid dessa 4 händelser kan arbetsskada prövas av AFA Försäkring. Bildspel - information till arbetare

5 Avtalspension SAF-LO 25 55 65 år Premie 30 % 4,5 % 7,5 ibb
LÖN 7,5 ibb kr/år Arbetsgivaren betalar till tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO via Fora. Premien är 4,5% på den lön som understiger :- för 2014, 30% på lönedelar däröver. Premien betalas mellan år. Fora skickar varje år ut ett pensionsbesked till den anställde. Den anställde kan tidigast ta ut Avtalspension SAF-LO från 55 års ålder och kan välja mellan en temporär eller livsvarig pension samt att ta ut den helt eller delvis. Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis Bildspel - information till arbetare

6 Avtalspension SAF-LO Arbetaren väljer
Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt I valpaketet från Fora har arbetaren möjlighet att välja mellan traditionell eller fondförsäkring. Fora har upphandlat ett visst antal valbara förvaltare att välja mellan. Arbetaren har även möjlighet att välja till efterlevandeskydd i form av återbetalning- och/eller familjeskydd. Bildspel - information till arbetare

7 Avtalspension SAF-LO Familjeskydd Återbetalningsskydd
Pension till efterlevande Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd Max 4 pbb/år Utbetalning max 20 år åldersberoende premie Vid val av återbetalningsskydd får familjen värdet av pensionskapitalet om arbetaren avlider. Med familjeskydd får förmånstagararen en extra pension vid dödsfall. Kostnaden för familjeskyddet tas från pensionspremien och är åldersberoende. Förmånstagare make/a sambo barn Bildspel - information till arbetare

8 Familjeskydd - exempel kostnad 1pbb
Ålder Premie/år Utbetalning 5 år Utbetalning 20 år 25 år 185 kr 603 kr 35 år 216 kr 703 kr 45 år 295 kr 960 kr 55 år 552 kr * kr 64 år 1 385 kr * kr * upphör vid 70 år Bildspel - information till arbetare

9 Tjänstegrupplivförsäkring TGL
6 pbb 3 pbb TGL är en skattefri engångsutbetald livförsäkring. Om arbetaren avlider före 55 års ålder utbetalas ett grundbelopp om 6 prisbasbelopp ( :- för 2014), därefter minskas beloppet med ett halvt prisbasbelopp per år. Om arbetstiden är mellan 8-16 timmar per vecka utbetalas halva beloppet. 55 år 64 år Bildspel - information till arbetare

10 Generella förmånstagare TGL
Dödsbo Make/a, sambo Annan sambo Barn Barn under 21 år + + Till dödsboet utbetalas alltid ett halvt prisbasbelopp. Dessutom betalas ett grundbelopp om make/a, sambo eller barn finns. Ändring av förmånstagare kan göras hos AFA Försäkring. Barn under 21 år får barnbelopp. Begravningshjälp ½ pbb Grundbelopp 6 - ½ pbb Barnbelopp 2 - ½ pbb Bildspel - information till arbetare

11 Läs och lär dig mera Händelse För mera information Sjukdom AGS
Arbetsskada TFA Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Arbetsbrist AGB + Omställningsstöd + Föräldraledighet För mer information, ändringar och anmälningar, använd dessa hemsidor. Bildspel - information till arbetare


Ladda ner ppt "Information för arbetare"

Liknande presentationer


Google-annonser