Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstemän Sjukdom / tjänstepension / dödsfall ITP 1 & 2 ITP 12014-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstemän Sjukdom / tjänstepension / dödsfall ITP 1 & 2 ITP 12014-07."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstemän Sjukdom / tjänstepension / dödsfall ITP 1 & 2 ITP

2 ITP-planen Företag som blir bundna av kollektivavtal får tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän, efter godkännande av Collectum ITP 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare ITP 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare ITP

3 ITP-planen ITP 1 Premiebestämd 18 år Sjukförsäkring 25 år Ålderspension Premiebefrielse- försäkring ITP 2 FörmånsbestämdPremiebestämd 18 år Riskförsäkring - sjukförsäkring - premiebefrielse ITPK (28år) - ålderspension - efterlevandeskydd 28 år Ålderspension Familjepension Arbetsgivaren kan erbjuda tjm med lön > 10 ibb - alternativ ITP - ITP 1 ITP

4 Pensionsutfästelse Förmånsbestämd Garanterar en bestämd pension Pension på slutlön Kostnaden är svår att förutse ITP 1 och ITPK ITP 2 ITP Premiebestämd Ingen garanti för pensionens storlek Premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Kostnaden känd

5 När gäller ITP? Efterskydd 3 månader ITP 1 Oavsett anställningsform - sjukförsäkring från 18 år - samtliga förmåner från 25 år ITP 2 Minst 8 tim/vecka Tillsvidare (inkl provanställd) - samtliga förmåner Tidsbegränsad ≤ 3 mån inga förmåner > 3 mån samtliga förmåner retroaktivt dag 1 ITP

6 Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom Sjukdom - lön < 7,5 pbb 7,5 pbb 10% ITP dag % kollektiv- avtalad sjuklön lön år 64% sjuk- ersättning 15% ITP 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% sjukpenning 190 ITP

7 Sjukdom - lön > 7,5 pbb år 80% sjuklön 90% kollektiv- avtalad sjuklön 65% ITP 1 7,5 pbb 20 ibb 30 ibb 32,5% ITP 90 Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom lön ITP

8 Sjukdom 10% kollektiv- avtalad sjuklön 80% sjuklön 90% kollektiv- avtalad sjuklön 65% ITP 7,5 pbb 20 ibb 30 ibb 32,5% ITP 10% ITP dag lön år 64% sjuk- ersättning 15% ITP 80% sjuklön 75% sjukpenning % sjukpenning (max 550 dagar) Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom ITP

9 Premiebefrielseförsäkring ITP 1 - efter 14 dagars sjukdom - föräldrapenningtid (13 mån) - vård av eget barn (minst 25 %) Premiebefrielse - i proportion till graden av arbetsoförmåga Premien betalas från 25 år ITP 2 - efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse - i proportion till graden av arbetsoförmåga (f n hel premiebefrielse) Premiebefrielse fr o m 15e dagen Premiebefrielse fr om uppnådd karens 90 dagar ITP

10 Premiebefrielseförsäkring - sjukdom ITP 1 Efter 14 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse - i proportion till graden av arbetsoförmåga ITP 2 Efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse - i proportion till graden av arbetsoförmåga ( f n hel premiebefrielse) Premiebefrielse fr o m 15e dagen Premiebefrielse fr om uppnådd karens 90 dagar ITP

11 Premiebefrielseförsäkring - föräldraledighet ITP 1 Föräldrapenningtid (13 mån) Vård av eget barn (minst 25%) Premiebefrielse - i proportion till graden av ledigheten ITP 2 Gäller inte - rekommendation att upprätthålla ITP i 11 månader Vid vård av eget barn betalar arbetsgivaren premie ITP

12 Pensionsgrundande inkomst - ITP 1 Ingår Utbetald bruttolön/månad - övertids-, semesterersättning, semesterlön - bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Ingår ej (exempel) Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Speciella regler gäller vid sjukdom ITP

13 Tjänstepension - ITP år55 Premie kr/mån 7,5 ibb Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis 30 % 4,5 % LÖN Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier ITP

14 Premie - ITP 1 7,5 ibb motsvarar kr/mån 4,638% 30,803% Lönen rapporteras månadsvis Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande inkomster vid utbetalningsmånaden ITP

15 Kostnad ITP 1 - exempel kr/mån Lön ≤ kr – = kr Ålderspension Premiebefrielseförs. Sjukförsäkring * % 4,500 0,088 0,050 kr % 30,000 0,528 0,275 kr *) lön upp till kr/mån Totalt kr ca 12% av lönen Summa4, , ITP

16 Tjänstemannen väljer Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt Aktivt val - ITP 1 ITP

17 Jämförelse Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterat pensionsbelopp Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Inga garanterade pensionsbelopp Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde ITP

18 Val av förvaltare - ITP 1 Traditionell pensionsförsäkring AlectaAMF FolksamSkandia Liv Fondförsäkring AMFDanica Pension SEB Trygg LivSPP Liv Swedbank Försäkring Max 50% Minst 50% Ej aktivt val Traditionell försäkring i Alecta ITP

19 Efterlevandeskydd - ITP 1 Återbetalningsskydd Pension till efterlevande Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd Max 4 pbb/år Utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn ITP

20 Familjeskydd - exempel kostnad - 1 pbb Ålder Premie/år Utbetalning 5 år Utbetalning 20 år 25 år20 kr 67 kr 35 år39 kr 132 kr 45 år100 kr 335 kr 55 år292 kr* 777 kr 64 år800 kr* 949 kr * upphör vid 70 år ITP

21 Familjeskydd - exempel 45 år Bruttolön kr utbetalningstid 5 år Premie 4,5 % kr Familjeskydd 1 pbb- 100 kr Bruttolön kr utbetalningstid 20 år Premie 4,5 % kr Familjeskydd 1 pbb- 335 kr Till pension kr Till pension kr ITP

22 Konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Ej aktivt val - ITP 1 Alecta förvaltar pensionen ITP

23 Sammanfattning Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställningsform Sjukpension fr o m 18 år Premiebestämd pension fr o m 25 år Inget lönetak Aktivt val Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension Sammanfattning - ITP 1 ITP

24 Översikt – ITP 1 Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år Premiebestämd pension Premiebefrielseförsäkring Förtida uttag ITP 1 Allmän pension ITP

25 Tjänstetid - ITP 2 Arbetad tid Sjukdom Föräldraledighet (11 mån) Ålderspension Familjepension 360 månader 28 år65 år Ev samordning av annan tjänstepension födda före 1952 ITP

26 Pensionsgrundande inkomst - ITP 2 Pensionsmedförande lön 12,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jourersättning Restidsersättning Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost eller bostad Max 30 ibb Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid - avstående av lön för en förmån - Delpensionering Vid löneökningar inom fem år före pensionsåldern gäller särskilda regler ITP

27 Lönekapning - ITP 2 Antal månader kvar till pensio n månader Max pensionsgrundande lönehöjning 1,20 x ibb ökningen 1,15 1,10 1,05 1,00 Exempel - 36 månader kvar till pension Inkomstbasbeloppets ökning 0,5% år ,5% x 1,10 = 0,6% löneökning ITP

28 Tjänstepension - ITP 2 32,5 % 30 ibb 65 % 20 ibb 10 % 7,5 ibb kr/år kr/år kr/år tidigast från 55 år livsvarig/temporär helt eller delvis ITP

29 ITPK - kompletterande ålderspension 2% Premie Premiebestämd Temporär eller livsvarig Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier Max 30 ibb ITP

30 Kompletterande premier - ITP 1 och ITPK Kompletterande premier Extra pensionsavsättningar Kan endast tecknas för tjänstemän som har aktiv ITP 1 eller ITPK Premien kan vara - löpande/månad eller engångspremie - fast eller % av lön - premietrappa Premiebefrielseförsäkring - obligatorisk på löpande premier Collectum tar ut en administrationsavgift på inbetald premie ITP

31 Tjänstemannen väljer Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt Aktivt val - ITPK ITP

32 Jämförelse Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterat pensionsbelopp Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Inga garanterade pensionsbelopp Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde ITP

33 Val av förvaltare - ITPK Traditionell pensionsförsäkring AlectaAMF FolksamSkandia Liv Fondförsäkring AMFDanica Pension SEB Trygg LivSPP Liv Swedbank Försäkring Ej aktivt val Traditionell försäkring i Alecta ITP

34 Efterlevandeskydd - ITPK Återbetalningsskydd Pension till efterlevande Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd Max 4 pbb/år Utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn ITP

35 ITPK familjeskydd - exempel 45 år Bruttolön kr utbetalningstid 5 år Premie 2,0 %6 000 kr Familjeskydd 1 pbb- 100 kr Bruttolön kr utbetalningstid 20 år Premie 2,0 %6 000kr Familjeskydd 1 pbb- 335 kr Till pension kr Till pension5 665 kr ITP

36 Konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Ej aktivt val - ITPK Alecta förvaltar pensionen ITP

37 Familjepension - ITP 2 16,25 % 30 ibb 32,5 % 20 ibb - 7,5 ibb kr/år kr/år kr/år Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK ITP

38 Slutbetalning - ITP 2 Tjänsteman som avgår ur tjänst tidigast månaden efter 62 år, i pensioneringssyfte, får ITP- och ITPK- premierna till 65 års ålder betalda av försäkringen ITP

39 Sammanfattning - ITP 2 Ålders- pension Familje- pension 32,5% 16,25%32,5% 65% 32,5%65% ( ) 10%* ( ) - Förmånsbestämd Premie- bestämd * dag 91 – ibb 20 ibb 7,5 2 % av lön ITPK ( ) 15% ( ) 10% Sjukpension sjukpenning sjukersättning Slutbetalning 62 år ITP

40 Pension - ITP 2 Ålders- pension Familje- pension 32,5% 16,25% 32,5%65% Förmånsbestämd Premie- bestämd 30 ibb 20 ibb 7,5 ibb 2 % av lön ITPK -10% Slutbetalning 62 år ITP

41 Alternativ ITP - ITP 2 Tjänsteman med lön över 10 ibb ( kr år 2014) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja Alternativ ITP (frilagd premie, premietrappa, ITPK etc) ITP 1 ITP

42 Förändringar – ITP 2 Familjeskydd (2007) - utökat antal basbelopp och utbetalningstid - familjeskydd Tjänstepension (2007) - temporärt eller livsvarigt Familjepension (2008) - möjlighet att förstärka ITPK Samordningsregeln (2009) - borttagen för födda 1952 eller senare Lönekapning (2010) - följer inkomstbasbeloppets förändring enl tabell Tjänstepension (2011) - uttag helt eller delvis Kompletterande premier (2011) - till ITPK ITP

43 Sammanfattning - ITP 2 Sammanfattning Tjänstemän födda 1978 eller tidigare Tillsvidare (inkl provanställning) - minst 8 tim/vecka Tidsbegränsad anställning (> 3 mån) Familjepension lön > 7,5 ibb Slutbetalning 62 år Sammanfattning ITPK – premiebestämd pension Lönetak 30 ibb Flexibelt uttag av ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd pension ITP

44 Översikt - ITP 2 28 år 55 år62 år65 år ITP - ålderspension ITPK Förtida uttag Slutbetalning ITPK ITP 10%, 65%, 32,5% Allmän pension ITP - familjepension Sjukförsäkring ITP

45 Kostnaden - baseras på ITP 1 Utbetald bruttolön per månad ITP 2 Ålder Pensionsmedförande lön Tidigare intjänad ITP och eller annan tjänstepension för personer födda före 1952 ITP

46 Premier - ITP 2 Premier 18 årLön 7,5 pbbLön 7,5 pbb-7,5 ibbLön 7,5 ibb-30 ibb Sjukförsäkring0,050%0,275% Premiebefrielseförs. *0,050% 0,401% Individuella premier 28 år ÅlderspensionITPK 2,0%FamiljepensionUtjämning 0,65% * inkl slutbetalning av ITP och ITPK Totalt 0,100%0,325%0,676% ITP

47 Premiemaximering - ITP 2 Premien för ålderspension är max - 47,0 % på lönedelar > 7,5 – 30 ibb - 5,7 % på lönedelar ≤ 7,5 ibb maximerad premie 7,5 ibb 5,7% Individuell premie Bortfallande premie ITP

48 max 30 ibb ITP ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR**0,30 Premier - tjänstemän ≤ kr/mån> kr/mån ITP*4,63830,803 TGL0,200 0,000 TFA0,010 TRR**0,300 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,14831,113 Totalt % ca 12,70 ITP 1 ITP ITP

49 Maximal kostnad - ITP 2 < 7,5 pbb7,5 pbb-7,5 ibb7,5 ibb-30 ibb Sjukförsäkring0,0500,275 Premiebefrielseförs.0,050 0,401 Ålderspension 5,700 (max) 47,000 (max) ITPK2,000 Familjepension--* Utjämning0,650 ITP * tillkommer premie familjepension Totalt %8,4508,675 * 50,

50 Fonderat system - ITP 2 Premier betalas till pensionsåldern som ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar 2865 år Vid nyinträde Vid lönehöjning 65 år år Avgång Fribrev När premiebetalning upphör ITP


Ladda ner ppt "Tjänstemän Sjukdom / tjänstepension / dödsfall ITP 1 & 2 ITP 12014-07."

Liknande presentationer


Google-annonser