Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstemän Sjukdom / tjänstepension / dödsfall ITP 1 & 2 ITP 12014-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstemän Sjukdom / tjänstepension / dödsfall ITP 1 & 2 ITP 12014-07."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstemän Sjukdom / tjänstepension / dödsfall ITP 1 & 2 ITP 12014-07

2 ITP-planen Företag som blir bundna av kollektivavtal får tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän, efter godkännande av Collectum ITP 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare ITP 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare ITP 22014-07

3 ITP-planen ITP 1 Premiebestämd 18 år Sjukförsäkring 25 år Ålderspension Premiebefrielse- försäkring ITP 2 FörmånsbestämdPremiebestämd 18 år Riskförsäkring - sjukförsäkring - premiebefrielse ITPK (28år) - ålderspension - efterlevandeskydd 28 år Ålderspension Familjepension Arbetsgivaren kan erbjuda tjm med lön > 10 ibb - alternativ ITP - ITP 1 ITP 32014-07

4 Pensionsutfästelse Förmånsbestämd Garanterar en bestämd pension Pension på slutlön Kostnaden är svår att förutse ITP 1 och ITPK ITP 2 ITP 42014-07 Premiebestämd Ingen garanti för pensionens storlek Premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Kostnaden känd

5 När gäller ITP? Efterskydd 3 månader ITP 1 Oavsett anställningsform - sjukförsäkring från 18 år - samtliga förmåner från 25 år ITP 2 Minst 8 tim/vecka Tillsvidare (inkl provanställd) - samtliga förmåner Tidsbegränsad ≤ 3 mån inga förmåner > 3 mån samtliga förmåner retroaktivt dag 1 ITP 52014-07

6 Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom Sjukdom - lön < 7,5 pbb 7,5 pbb 10% ITP dag 91 - 360 10% kollektiv- avtalad sjuklön lön 14 365 65 år 64% sjuk- ersättning 15% ITP 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% sjukpenning 190 ITP 62014-07

7 Sjukdom - lön > 7,5 pbb 14 65 år 80% sjuklön 90% kollektiv- avtalad sjuklön 65% ITP 1 7,5 pbb 20 ibb 30 ibb 32,5% ITP 90 Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom lön ITP 72014-07

8 Sjukdom 10% kollektiv- avtalad sjuklön 80% sjuklön 90% kollektiv- avtalad sjuklön 65% ITP 7,5 pbb 20 ibb 30 ibb 32,5% ITP 10% ITP dag 91-360 lön 14 365 65 år 64% sjuk- ersättning 15% ITP 80% sjuklön 75% sjukpenning 1 90 80% sjukpenning (max 550 dagar) Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom ITP 82014-07

9 Premiebefrielseförsäkring ITP 1 - efter 14 dagars sjukdom - föräldrapenningtid (13 mån) - vård av eget barn (minst 25 %) Premiebefrielse - i proportion till graden av arbetsoförmåga Premien betalas från 25 år ITP 2 - efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse - i proportion till graden av arbetsoförmåga (f n hel premiebefrielse) Premiebefrielse fr o m 15e dagen Premiebefrielse fr om uppnådd karens 90 dagar ITP 92014-07

10 Premiebefrielseförsäkring - sjukdom ITP 1 Efter 14 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse - i proportion till graden av arbetsoförmåga ITP 2 Efter 90 dagars sjukdom och minst 25% sjukskrivning Premiebefrielse - i proportion till graden av arbetsoförmåga ( f n hel premiebefrielse) Premiebefrielse fr o m 15e dagen Premiebefrielse fr om uppnådd karens 90 dagar ITP 102014-07

11 Premiebefrielseförsäkring - föräldraledighet ITP 1 Föräldrapenningtid (13 mån) Vård av eget barn (minst 25%) Premiebefrielse - i proportion till graden av ledigheten ITP 2 Gäller inte - rekommendation att upprätthålla ITP i 11 månader Vid vård av eget barn betalar arbetsgivaren premie ITP 112014-07

12 Pensionsgrundande inkomst - ITP 1 Ingår Utbetald bruttolön/månad - övertids-, semesterersättning, semesterlön - bonus, provision, gratifikation mm Inget lönetak Ingår ej (exempel) Traktamente, reseersättning, bilersättning Trängselskatt Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad Skattepliktiga förmåner helt eller delvis Alla former av föräldralön Kostnader för användande av egen bil Speciella regler gäller vid sjukdom ITP 122014-07

13 Tjänstepension - ITP 1 25 65 år55 Premie 35 563 kr/mån 7,5 ibb Livsvarig eller temporär pension Helt eller delvis 30 % 4,5 % LÖN Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier ITP 132014-07

14 Premie - ITP 1 7,5 ibb motsvarar 35 563 kr/mån 4,638% 30,803% Lönen rapporteras månadsvis Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande inkomster vid utbetalningsmånaden ITP 142014-07

15 Kostnad ITP 1 - exempel 50 000kr/mån Lön ≤ 35 563 kr 50 000 – 35 563 = 14 437 kr Ålderspension Premiebefrielseförs. Sjukförsäkring * % 4,500 0,088 0,050 kr 1 600 31 18 % 30,000 0,528 0,275 kr 4 331 76 40 *) lön upp till 27 750 kr/mån Totalt 6 096 kr ca 12% av lönen Summa4,6381 64930,8034 447 ITP 152014-07

16 Tjänstemannen väljer Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt Aktivt val - ITP 1 ITP 162014-07

17 Jämförelse Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterat pensionsbelopp Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Inga garanterade pensionsbelopp Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde ITP 172014-07

18 Val av förvaltare - ITP 1 Traditionell pensionsförsäkring AlectaAMF FolksamSkandia Liv Fondförsäkring AMFDanica Pension SEB Trygg LivSPP Liv Swedbank Försäkring Max 50% Minst 50% Ej aktivt val Traditionell försäkring i Alecta ITP 182014-07

19 Efterlevandeskydd - ITP 1 Återbetalningsskydd Pension till efterlevande Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd Max 4 pbb/år Utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn ITP 192014-07

20 Familjeskydd - exempel kostnad - 1 pbb Ålder Premie/år Utbetalning 5 år Utbetalning 20 år 25 år20 kr 67 kr 35 år39 kr 132 kr 45 år100 kr 335 kr 55 år292 kr* 777 kr 64 år800 kr* 949 kr * upphör vid 70 år ITP 202014-07

21 Familjeskydd - exempel 45 år Bruttolön 300 000 kr utbetalningstid 5 år Premie 4,5 %13 500 kr Familjeskydd 1 pbb- 100 kr Bruttolön 300 000 kr utbetalningstid 20 år Premie 4,5 %13 500 kr Familjeskydd 1 pbb- 335 kr Till pension 13 400 kr Till pension13 165 kr ITP 212014-07

22 Konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Ej aktivt val - ITP 1 Alecta förvaltar pensionen ITP 222014-07

23 Sammanfattning Tjänstemän födda 1979 eller senare Gäller oavsett anställningsform Sjukpension fr o m 18 år Premiebestämd pension fr o m 25 år Inget lönetak Aktivt val Val av återbetalningsskydd och familjeskydd Flexibelt uttag av ålderspension Sammanfattning - ITP 1 ITP 232014-07

24 Översikt – ITP 1 Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år Premiebestämd pension Premiebefrielseförsäkring Förtida uttag ITP 1 Allmän pension ITP 242014-07

25 Tjänstetid - ITP 2 Arbetad tid Sjukdom Föräldraledighet (11 mån) Ålderspension Familjepension 360 månader 28 år65 år Ev samordning av annan tjänstepension födda före 1952 ITP 252014-07

26 Pensionsgrundande inkomst - ITP 2 Pensionsmedförande lön 12,2 x fast kontant månadslön Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt) Regelbundet skifttillägg, jourersättning Restidsersättning Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan (0,5% per semesterdag) Helt fri kost eller bostad Max 30 ibb Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid - avstående av lön för en förmån - Delpensionering Vid löneökningar inom fem år före pensionsåldern gäller särskilda regler ITP 262014-07

27 Lönekapning - ITP 2 Antal månader kvar till pensio n 59 - 49 månader 48 - 37 36 - 25 24 - 13 12 - 1 Max pensionsgrundande lönehöjning 1,20 x ibb ökningen 1,15 1,10 1,05 1,00 Exempel - 36 månader kvar till pension Inkomstbasbeloppets ökning 0,5% år 2014 0,5% x 1,10 = 0,6% löneökning ITP 272014-07

28 Tjänstepension - ITP 2 32,5 % 30 ibb 65 % 20 ibb 10 % 7,5 ibb 1 707 000 kr/år 1 138 000 kr/år 426 750 kr/år tidigast från 55 år livsvarig/temporär helt eller delvis ITP 282014-07

29 ITPK - kompletterande ålderspension 2% Premie Premiebestämd Temporär eller livsvarig Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier Max 30 ibb ITP 292014-07

30 Kompletterande premier - ITP 1 och ITPK Kompletterande premier Extra pensionsavsättningar Kan endast tecknas för tjänstemän som har aktiv ITP 1 eller ITPK Premien kan vara - löpande/månad eller engångspremie - fast eller % av lön - premietrappa Premiebefrielseförsäkring - obligatorisk på löpande premier Collectum tar ut en administrationsavgift på inbetald premie ITP 302014-07

31 Tjänstemannen väljer Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt Aktivt val - ITPK ITP 312014-07

32 Jämförelse Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterat pensionsbelopp Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Inga garanterade pensionsbelopp Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde ITP 322014-07

33 Val av förvaltare - ITPK Traditionell pensionsförsäkring AlectaAMF FolksamSkandia Liv Fondförsäkring AMFDanica Pension SEB Trygg LivSPP Liv Swedbank Försäkring Ej aktivt val Traditionell försäkring i Alecta ITP 332014-07

34 Efterlevandeskydd - ITPK Återbetalningsskydd Pension till efterlevande Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd Max 4 pbb/år Utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn ITP 342014-07

35 ITPK familjeskydd - exempel 45 år Bruttolön 300 000 kr utbetalningstid 5 år Premie 2,0 %6 000 kr Familjeskydd 1 pbb- 100 kr Bruttolön 300 000 kr utbetalningstid 20 år Premie 2,0 %6 000kr Familjeskydd 1 pbb- 335 kr Till pension 5 900 kr Till pension5 665 kr ITP 352014-07

36 Konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Ej aktivt val - ITPK Alecta förvaltar pensionen ITP 362014-07

37 Familjepension - ITP 2 16,25 % 30 ibb 32,5 % 20 ibb - 7,5 ibb 1 707 000 kr/år 1 138 000 kr/år 426 750 kr/år Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK ITP 372014-07

38 Slutbetalning - ITP 2 Tjänsteman som avgår ur tjänst tidigast månaden efter 62 år, i pensioneringssyfte, får ITP- och ITPK- premierna till 65 års ålder betalda av försäkringen ITP 382014-07

39 Sammanfattning - ITP 2 Ålders- pension Familje- pension 32,5% 16,25%32,5% 65% 32,5%65% (333 000) 10%* (426 750) - Förmånsbestämd Premie- bestämd * dag 91 – 360 30 ibb 20 ibb 7,5 2 % av lön ITPK (333 000) 15% (426 750) 10% Sjukpension sjukpenning sjukersättning Slutbetalning 62 år ITP 392014-07

40 Pension - ITP 2 Ålders- pension Familje- pension 32,5% 16,25% 32,5%65% Förmånsbestämd Premie- bestämd 30 ibb 20 ibb 7,5 ibb 2 % av lön ITPK -10% Slutbetalning 62 år ITP 402014-07

41 Alternativ ITP - ITP 2 Tjänsteman med lön över 10 ibb (569 000 kr år 2014) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja Alternativ ITP (frilagd premie, premietrappa, ITPK etc) ITP 1 ITP 412014-07

42 Förändringar – ITP 2 Familjeskydd (2007) - utökat antal basbelopp och utbetalningstid - familjeskydd Tjänstepension (2007) - temporärt eller livsvarigt Familjepension (2008) - möjlighet att förstärka ITPK Samordningsregeln (2009) - borttagen för födda 1952 eller senare Lönekapning (2010) - följer inkomstbasbeloppets förändring enl tabell Tjänstepension (2011) - uttag helt eller delvis Kompletterande premier (2011) - till ITPK ITP 422014-07

43 Sammanfattning - ITP 2 Sammanfattning Tjänstemän födda 1978 eller tidigare Tillsvidare (inkl provanställning) - minst 8 tim/vecka Tidsbegränsad anställning (> 3 mån) Familjepension lön > 7,5 ibb Slutbetalning 62 år Sammanfattning ITPK – premiebestämd pension Lönetak 30 ibb Flexibelt uttag av ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd pension ITP 432014-07

44 Översikt - ITP 2 28 år 55 år62 år65 år ITP - ålderspension ITPK Förtida uttag Slutbetalning ITPK ITP 10%, 65%, 32,5% Allmän pension ITP - familjepension Sjukförsäkring - - - ITP 442014-07

45 Kostnaden - baseras på ITP 1 Utbetald bruttolön per månad ITP 2 Ålder Pensionsmedförande lön Tidigare intjänad ITP och eller annan tjänstepension för personer födda före 1952 ITP 452014-07

46 Premier - ITP 2 Premier 18 årLön 7,5 pbbLön 7,5 pbb-7,5 ibbLön 7,5 ibb-30 ibb Sjukförsäkring0,050%0,275% Premiebefrielseförs. *0,050% 0,401% Individuella premier 28 år ÅlderspensionITPK 2,0%FamiljepensionUtjämning 0,65% * inkl slutbetalning av ITP och ITPK Totalt 0,100%0,325%0,676% ITP 462014-07

47 Premiemaximering - ITP 2 Premien för ålderspension är max - 47,0 % på lönedelar > 7,5 – 30 ibb - 5,7 % på lönedelar ≤ 7,5 ibb maximerad premie 7,5 ibb 5,7% Individuell premie Bortfallande premie ITP 472014-07

48 max 30 ibb ITP ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR**0,30 Premier - tjänstemän ≤ 35 563 kr/mån> 35 563 kr/mån ITP*4,63830,803 TGL0,200 0,000 TFA0,010 TRR**0,300 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,14831,113 Totalt % ca 12,70 ITP 1 ITP 2 2014-0748 ITP

49 Maximal kostnad - ITP 2 < 7,5 pbb7,5 pbb-7,5 ibb7,5 ibb-30 ibb Sjukförsäkring0,0500,275 Premiebefrielseförs.0,050 0,401 Ålderspension 5,700 (max) 47,000 (max) ITPK2,000 Familjepension--* Utjämning0,650 ITP * tillkommer premie familjepension Totalt %8,4508,675 * 50,326 2014-0749

50 Fonderat system - ITP 2 Premier betalas till pensionsåldern som ska räcka till förväntade pensionsutbetalningar 2865 år Vid nyinträde 28405060 Vid lönehöjning 65 år 28405065 år Avgång Fribrev När premiebetalning upphör ITP 502014-07


Ladda ner ppt "Tjänstemän Sjukdom / tjänstepension / dödsfall ITP 1 & 2 ITP 12014-07."

Liknande presentationer


Google-annonser