Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2012 ITP 1 Bild 1 K ITP 1 Premiebestämd ålderspension för födda 1979 eller senare 2012 ITP 1 Bild 1 K.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2012 ITP 1 Bild 1 K ITP 1 Premiebestämd ålderspension för födda 1979 eller senare 2012 ITP 1 Bild 1 K."— Presentationens avskrift:

1 2012 ITP 1 Bild 1 K ITP 1 Premiebestämd ålderspension för födda 1979 eller senare 2012 ITP 1 Bild 1 K

2 2012 ITP 1 Bild 2 K Alla anställda kan tillhöra ITP 1 och därmed få en premiebestämd ålderspension om…. arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt Näringsliv eller tecknat hängavtal, och … efter godkännande av Collectum. 1212

3 2012 ITP 1 Bild 3 K 10-taggare…. kan komma överens med arbetsgivaren att i stället för ITP 2 tillhöra ITP 1.

4 2012 ITP 1 Bild 4 K Premie varje månad till pension  från 25 år  4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp  30 % på lönedelar däröver. 30 % 4,5 % 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 34 125 kr/mån

5 2012 ITP 1 Bild 5 K Premie varje månad till pension  Pensionspremien beräknas på ”kontant bruttolön”.  Premien betalas månadsvis. 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 34 125 kr/mån 30 % i premie 4,5 % i premie JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

6 2012 ITP 1 Bild 6 K Pensionsmedförande lön ITP 1  Bruttolön efter avdrag för t ex hem-pc och förmånsbil  Ortstillägg  Övertidsersättning  Semesterlön Exempel på kontant utbetald bruttolön  Bonus  Provision  Semesterersättning  Gratifikation  Resetidsersättning

7 2012 ITP 1 Bild 7 K Mera eller längre  Arbetsgivaren kan betala ytterligare premier till pensionen efter överenskommelse med klubben eller den anställde.  Efter överenskommelse med arbetsgivaren kan du fortsätta att tjäna in pension efter 65 år.

8 2012 ITP 1 Bild 8 K Val i tre steg  Hur ska du placera pengarna?  Vilket bolag ska du välja?  Vem får pensionen om du avlider?

9 2012 ITP 1 Bild 9 K Hur ska du placera pengarna?  Garanterat belopp  Avgift Traditionell försäkringFondförsäkring  Inga garantier  Hög risk  Låg risk  Avgift

10 2012 ITP 1 Bild 10 K Hälften i en trygg sparform  Traditionell pensionsförsäkring Trygg sparform 50%

11 2012 ITP 1 Bild 11 K Hälften av premien kan du placera friare  Traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring Du väljer friare 50%

12 2012 ITP 1 Bild 12 K Valbara försäkringsbolag  Alecta  AMF  Länsförsäkringar  Nordea Liv & Pension  Skandia Liv Traditionell försäkringFondförsäkring  AMF  Danica Pension  Handelsbanken Liv  Nordea Liv & Pension  SEB Trygg Liv

13 2012 ITP 1 Bild 13 K Om du inte gör något val  Traditionell pensionsförsäkring i Alecta  Garanterat belopp och avkastning  Inget återbetalningsskydd/familjeskydd för din familj

14 2012 ITP 1 Bild 14 K Efterlevandeskydd  återbetalningsskydd  använda en del av premien till familjeskydd Du kan välja

15 2012 ITP 1 Bild 15 K Använda en del av premien till ett familjeskydd?  Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp  Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet betalas ut till  make/maka eller sambo eller  barn

16 2012 ITP 1 Bild 16 K Efterlevandeskydd – förskydd  2 prisbasbelopp i 5 år.  Gäller under de månaderna man har på sig att göra ett val – normalt 3 månader. Familjeskydd vid första ITP-valet

17 2012 ITP 1 Bild 17 K Ålderspensionens storlek  Hur mycket premier har betalats in?  Har efterlevandeskydd valts?  Hur hög har avkastningen varit?  Vilka avgifter har försäkringsbolagen  Hur lång tid ska ålderspensionen betalas ut? storlek tid familjeskydd återbetalningsskydd

18 2012 ITP 1 Bild 18 K Ålderspension vid 65 år eller ….  tidigast från 55 år  helt eller delvis  under hela livet eller i minst 5 år.

19 2012 ITP 1 Bild 19 K collectum.se Collectum sköter administrationen  Valmaterial  Lista över tidigare val  Ändra valet

20 2012 ITP 1 Bild 20 K PTK Rådgivningstjänst  Ger råd  Oberoende  Gratis rådgivningstjänst.se

21 2012 ITP 1 Bild 21 K tjänstepensionsbloggen.se

22 2012 ITP 1 Bild 22 K konsumenternasforsakringsbyra.se ptk.se pensionsmyndigheten.se


Ladda ner ppt "2012 ITP 1 Bild 1 K ITP 1 Premiebestämd ålderspension för födda 1979 eller senare 2012 ITP 1 Bild 1 K."

Liknande presentationer


Google-annonser