Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift IME. Kundwebben 13:30 TGL-KL 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 AGS-KL TFA-KL 16:30 Dagen avslutas

3 Bakgrunden till IME-satsningen •Idag riskerar vissa att gå miste om ersättning därför att: –De inte känner till sitt försäkringsskydd –De inte vet vart de skall vända sig för att ansöka om ersättning –De upplever att det är för krångligt och svårt att ansöka om ersättning AFA Försäkring fick i uppdrag att ytterligare förstärka arbetet med att informera anställda om sitt försäkringsskydd

4 Finns det en under- anmälan? Hur jobbar arbetsgivarna? Hur jobbar arbetsgivarna? Vad säger de försäkrade? FRÅGEOMRÅDEMETODER Undersökning bland informatörer Analys av underanmälan Workshops Undersökning bland försäkrade Förstudie

5 5 Påbörjar anställning Går med i facket Får lön Blir långtidssjuk Blir frisk, kommer tillbaka Råkar ut för arbetsskada Avslutar anställning Genomgår rehabilitering Får sjuk- ersättning ”Händelsekedjan” - I vilka situationer är man mest mottaglig för information? -Hur bör informationen lämnas? -Vem ansvarar för att det blir gjort?

6 Slutsatser så långt: •Försäkringsinformation vid introduktionsutbildningar har begränsad effekt. •Bristande samordning mellan arbetsgivare och fack. •Inga rutiner vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. •Första linjens chef är en nyckelperson.

7 En framgångsformel…. Kännedom på förhand Personlig infokanal i rätt tid Anmälan

8

9

10 Arbetsuppgift  Vilka kan utföra uppgiften?  Vilka är cheferna som ska få informationen?  Vilken information behöver de?  Hur når vi dem? • Informera alla organisationens 1:a linjens chef om de kollektivavtalade försäkringarna

11 ”Kundwebben” - Anmälan över nätet - Möjlighet att följa sitt ärende - Ersättning snabbare - c:a 106 000 anmälningar - Drygt 3 600 anslutna företag - 55 % av anmälningarna ”Kundwebben” - Anmälan över nätet - Möjlighet att följa sitt ärende - Ersättning snabbare - c:a 106 000 anmälningar - Drygt 3 600 anslutna företag - 55 % av anmälningarna

12 Fördelar med Kundwebben För den försäkrade: •Anmäla på www.afaforsakring.sewww.afaforsakring.se •Följa ärendet på Mina sidor •Komplettera i efterhand •Alltid tillgång till anmälan •Ersättning snabbare För arbetsgivaren: •Bekräfta anställning •Historik, arkiv & statistik •Lägga till administratörer mm För dig som hjälper en medlem: •Alltid rätt ”blankett” •Anmälan kan göras var som helst •Anmälan kommer fram direkt - fastnar inte på vägen

13 TGL-KL

14 LÖNLÖN KarensdagKarensdag Sjukersättning/ aktivitetsersättning enligt SFB 2 - 14 15 - 90 - 360 Längst till 65 år 80 % sjuklön enligt lag Månadsersättning AGS-KL Dagsersättning AGS-KL 10% Sjuklön AB 80% sjukpenning enligt SFB AGS- KL Månadsersättning AGS-KL. Sjuklön AB 90 % Sjuklön AB 80 % Sjuklön enligt lag 80 % AGS 75 % Sjuk- penning Sjuklön AB 75 % 365

15 AGS- KL

16 Värdet av AGS-KL Christel, 54 år 20.000:- månad Sjuk 1 februari 2012 – drygt ett år Hel sjukersättning vid 55 års ålder. PAV: 4,5 % Dagsersättning: 17.753 :- Månadsersättning: 360.000 :- Avgiftsbefrielseförs: 108.000 :- Totalt: 485 753 :-

17 Antal anmälda arbetsskador Källor: Arbetsmiljöverket, officiell statistik AFA Försäkring, Aktuariefunktionen

18 Ersatta arbetsskador 2006 – 2013

19 SFBTFA/TFA-KL/PSA Olycksfall i arbetet Färdolycksfall Smitta Arbetssjukdom Tandvård Särskilda hjälpmedel Sjukvård utomlands Livränta Begravningshjälp Efterlevandelivränta Inkomstförlust * / ** Kostnader * Sveda och värk Lyte och men Särskilda olägenheter Begravningskostnader Förlust av underhåll Anhörigs personskada Kan prövas av AFA Försäkring direkt Måste som regel vara godkänd av Försäkringskassan * Nya villkor från 1 april 2012. ** Nya villkor från 1 juli 2013

20 • Johnny, 50 år • Olycksfall 1 juni 2012 • Underbensfraktur • 25.000/månad • Sjuk till 30 september • Kvitton 1500 kronor • Åter i tidigare jobb 1 oktober • 5 % medicinsk invaliditet SFB Tandvård Särskilda hjälpmedel Sjukvård utomlands Livränta Efterlevandeersättning Ingen ersättning = Ingen prövning ! TFA-KL Inkomstförlust: 10 358 (N) Sveda & värk: ~ 9 500 Kostnader: 1 500 Lyte och men: 46 800 Totalt: 68 158

21


Ladda ner ppt "Välkomna!. Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift."

Liknande presentationer


Google-annonser