Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsskador Sjukdom Arbetsolycksfall Allvarliga arbetsolycksfall: - Sjuk mer än 30 dagar - Medicinsk invaliditet Arbetssjukdomar Färdolycksfall Sjukfrånvaro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsskador Sjukdom Arbetsolycksfall Allvarliga arbetsolycksfall: - Sjuk mer än 30 dagar - Medicinsk invaliditet Arbetssjukdomar Färdolycksfall Sjukfrånvaro."— Presentationens avskrift:

1

2 Arbetsskador Sjukdom Arbetsolycksfall Allvarliga arbetsolycksfall: - Sjuk mer än 30 dagar - Medicinsk invaliditet Arbetssjukdomar Färdolycksfall Sjukfrånvaro Långvarig sjukfrånvaro: - Sjuk mer än 90 dagar - Aktivitets- eller sjukersättning

3 Försäkringarnas omfattning Svenskt Näringsliv/LO/PTK Kommuner och landsting Staten Arbetsskador: TFA TFA-KL PSA Sjukfrånvaro: AGS AGS-KL - (endast arbetare)

4

5 Motsvarar Tabell 2. Antal godkända arbetsolycksfall 2000-2009, allvarlighet*. Män + kvinnor. * Ofullständiga uppgifter för särskilt de senare åren.

6 Utvecklingen av mäns och kvinnors andel av de allvarliga arbetsolycksfallen.

7 Allvarliga arbetsolycksfall Risktal: Antal fall per 1000 sysselsatta

8

9

10

11

12 Allvarliga arbetsolycksfall • Vanliga orsaker

13

14

15

16 Diagram 5. Åldersrelaterade överrisker. Kvinnor.

17 Diagram 6. Åldersrelaterade överrisker. Män.

18 Godkända arbetssjukdomar • Sjukdomar som uppkommit eller försämrats till följd av arbetet eller arbetsförhållandena.

19

20

21

22

23 Antal godkända arbetssjukdomar 2007-2008. Fördelning på ålder och kön.

24 Fördjupning - Arbetsolycksfall • Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda • Fallskador 2005-2009

25

26

27

28

29

30

31

32 Fördjupning - Arbetsolycksfall • Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda • Fallskador 2005-2009

33

34

35 Arbetsskador Sjukdom Arbetsolycksfall Allvarliga arbetsolycksfall: - Sjuk mer än 30 dagar - Medicinsk invaliditet Arbetssjukdomar Färdolycksfall Sjukfrånvaro Långvarig sjukfrånvaro: - Sjuk mer än 90 dagar - Aktivitets- eller sjukersättning

36 Motsvarar Tabell 13 och 14. Antal nya sjukfall 2000-2009*. Fördelat på kön. * Ofullständiga uppgifter för särskilt de senare åren.

37

38

39 Långvarig sjukfrånvaro • Risktal • Diagnos, kön och ålder

40

41

42

43

44

45

46 Långvarig sjukfrånvaro • Risktal • Diagnos, kön och ålder

47

48

49

50

51 Sammanfattning

52 Sammanfattning - Arbetsolycksfall • Risken för ett allvarligt olycksfall har minskat från 2,7/1000 anst 1997 till 1,8/1000 anst 2009 • Männens olycksfall minskar i antal men kvinnors är på samma nivå antalsmässigt • Vanligaste orsakerna till olycksfall är fall, hot-, våld- och rånskador samt maskinrelaterade olycksfall • De mest utsatta yrkesgrupperna är poliser, gruv- berg- och stenarbetare, arbetare inom bygg och anläggningsindustrin, träindustriarbetare, livsmedelsindustriarbetare, metallarbetare, yrkesförare och säkerhetspersonal, grafisk industri och jordbruks-,trädgård och skogsbruksarbetare.

53 Sammanfattning - Arbetssjukdomar •Fortsatt minskat inflöde av arbetssjukdomar •Männens arbetssjukdomar ökar med stigande ålder, kvinnors mer jämnt åldersfördelade •Dominerande diagnoser är hörselskador(buller), vibrationsskador, skelettet och rörelseorganens sjukdomar, andningsorganens, karpaltunnelssyndrom och hudsjukdomar

54 Långvarig sjukfrånvaro •Fortsatt minskning, men minskar mer bland kvinnor än män •Vanligaste diagnoserna är skelettets- och rörelseorganens sjukdomar samt mentala sjukdomar •Kvinnor har högre risk att drabbas av långvarig sjukfrånvaro i alla åldrar •Drabbade yrkesgrupper är metallarbetare, städare, yrkesförare, livsmedelsarbetare, psykologer och socialsekreterare, vård och omsorgspersonal

55


Ladda ner ppt "Arbetsskador Sjukdom Arbetsolycksfall Allvarliga arbetsolycksfall: - Sjuk mer än 30 dagar - Medicinsk invaliditet Arbetssjukdomar Färdolycksfall Sjukfrånvaro."

Liknande presentationer


Google-annonser