Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsorapporten 2009 Landstingsstyrelsen 28/4 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsorapporten 2009 Landstingsstyrelsen 28/4 2009"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsorapporten 2009 Landstingsstyrelsen 28/4 2009
Docent Mats Eliasson Sunderby sjukhus

2 Folkhälsorapport 2009

3 Positiva tendenser Medellivslängden ökar
Allt färre insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar och dödligheten har minskat kraftigt Matvanorna har förbättrats vilket påverkat andelen överviktiga Rökningen fortsätter att minska Folkhälsorapport 2009

4 Varningssignaler Ungdomars psykiska hälsa är fortsatt oroande
Hälften av männen och 40 % av kvinnorna är överviktiga Hälsan är ojämnt fördelad Folkhälsorapport 2009

5 Hälsa i förvärvsaktiv ålder Äldres hälsa
Folkhälsan i översikt Barns hälsa Ungdomars hälsa Hälsa i förvärvsaktiv ålder Äldres hälsa Folkhälsorapport 2009

6 Psykosocial påfrestningar och stressrelaterade besvär
Övervikt, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes Matvanor och fysisk aktivitet Sexuell och reproduktiv hälsa Tobak och tobaksrelaterade sjukdomar Alkohol- och narkotikamissbruk Folkhälsorapport 2009

7 Våld Migration och hälsa Allergiska sjukdomar Tandhälsa Hörsel och syn
Läkemedel Folkhälsorapport 2009

8 Folkhälsorapport 2009 – Folkhälsan i översikt

9 Folkhälsorapport 2009 – Folkhälsan i översikt

10 Folkhälsorapport 2009 – Övervikt, hjärt-kärl, diabetes

11 Folkhälsorapport 2009 – Övervikt, hjärt-kärl, diabetes

12 Dödlighet i hjärtinfarkt

13 Dödlighet i stroke

14 Kolesterol Norr- och Västerbotten MONICA
Men Women

15 Folkhälsorapport 2009 – Hälsa i förvärvsaktiv ålder

16 Färre får hjärtinfarkt pga
minskad rökning minskade blodfetter Färre får stroke pga minskat blodtryck Fler överlever på grund av bättre sjukvård och eftervård

17 Fler överviktiga och mer stress och
ändå minskar hjärt– och kärlsjukdomarna Varför? Minskad rökning? Fördröjd effekt? Fetma och stress är ”svaga” riskfaktorer

18 Jämfört med 1980: Sista åren: Motionerar mer
Äter mer men äter hälsosammare Sista åren: Äter mindre ************************** Motionerar mer men inaktiva blir kanske inte färre Folkhälsorapport 2009 – Övervikt, hjärt-kärl, diabetes

19 Folkhälsorapport 2009 – Tobak

20 Folkhälsorapport 2009 – Tobak

21 Äldres hälsa Fler friska eller sjuka år efter 65 års ålder? Män 65 år:
Män 65 år: livslängden ökade med 3,6 år varav 3,4 utan funktionsnedsättning pga sjukdom Kvinnor 65 år: livslängden ökade med 2,7 år och alla år utan funktionsnedsättning pga sjukdom Folkhälsorapport 2009 – Folkhälsan i översikt

22 Hälsa i förvärvsaktiv ålder
Vanligare under 1990-talet med: Oro, ängslan och ångest Sömnbesvär Trött för jämnan Ökade mer: i års åldern än i årsålder bland kvinnor än bland män På 2000-talet minskar dessa besvär

23 Ungdomars psykiska hälsa:
Fortsatt försämring! Fler upplever oro och ångest Fler vårdas för depressioner och ångest Självmordförsöken ökar Självmorden minskar inte Något ökad dödlighet i trafikolyckor och av alkoholmissbruk Fler vårdas för alkohol- och narkotikamissbruk Folkhälsorapport 2009 – Psykosociala påfrestningar

24 Folkhälsorapport 2009 – Ungdom

25 Folkhälsorapport 2009 – Psykosociala påfrestningar

26 Folkhälsorapport 2009 – Folkhälsan i översikt

27 Folkhälsorapport 2009 – Hälsa i förvärvsaktiv ålder

28 Folkhälsorapport 2009 – Hälsa i förvärvsaktiv ålder

29 Folkhälsorapport 2009 – Folkhälsan i översikt

30 Syfte Målgrupper Underlag för hälsopolitiken
Beskrivning och analys av hälsans utveckling Målgrupper Politiker och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå Organisationer och myndigheter Lokala folkhälsoarbetare Folkhälsorapport 2009

31 Folkhälsorapport 2009


Ladda ner ppt "Folkhälsorapporten 2009 Landstingsstyrelsen 28/4 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser