Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysisk aktivitet och hälsa Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysisk aktivitet och hälsa Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting."— Presentationens avskrift:

1 Fysisk aktivitet och hälsa Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting

2 Idrotten och samhället Idrotten är Sveriges största folkrörelse Ca 4 miljoner motionerar Ca 2 miljoner invånare är engagerad i en idrottsförening

3 Idrott och fysisk aktivitet har stor betydelse: Idrotten och samhället  Social funktion  Folkhälsa  Ekonomisk (prevention)  Tävlingsmomentet  Underhållning

4 Hur ser det ut med folkhälsan?

5 Fysisk inaktivitet - riskfaktor för ett flertal av våra folksjukdomar:  Vissa cancerformer (ex tjocktarm, bröst matstrupe, livmoder och njure)  Osteoporos och fallolyckor  Diabetes mellitus typ II  Hjärt/kärlsjukdomar

6 Fysisk inaktivitet - riskfaktor för ett flertal av våra folksjukdomar och åkommor:  Övervikt  Förstoppning  Sömnbesvär  Måttlig depression  Smärtor från rörelseorganen

7 Varför blir vi sjuka?

8 Stillasittande- nyare kunskap

9 Stillasittande

10 Varför blir vi sjuka av stillasittande? Blodets koagulationsförmåga ökar

11 Stillasittande Stillasittande I sig en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död och för tidig död -även om du är fysisk aktiv i övrigt De som sittar mest har uppemot 40% ökat risk att dö i förtid

12 Men rör vi inte nog på oss?

13 Ungdomar, 15 år, Sverige 30 min rörelse /dag: 60% 60 min rörelse / dag: 30% Flickor, yrkesförberedande program: 15% !

14 Men rör vi inte nog på oss? Fyra av tio unga i åldern 15-29 år uppger att de sittar still åtta timmar eller mer en vanlig vardag Tre av tio svenskar sittar still åtta timmar eller mer varje dag eller mer varje dag SIFO på uppdrag av FHI 2012

15 Antalet personer som rör på sig ökar Men en ständigt större grupp rör på sig mindre!

16 nDynamiskt syrekrävande arbete t ex: –Promenader –Cykling –Simning –Dans –Motionsgymnastik Rådgivning om fysisk aktivitet n Submaximalt arbete: 60-80% av maxpuls n 30-60 min 2-3 gånger per vecka, helst varje dag

17 Fysisk aktivitet  Gärna variation  Regelbundet  Lustfylld/angenäm

18 ”Men idrott ger bara skador och kostar samhället en massa pengar”

19

20 Betydelse av fysisk aktivitet skaderisk ”Nettoeffekten” ökar med ökande ålder utnyttjande av sjukvård sjukfrånvaro Motion är medicin!

21 Effekter av fysisk aktivitet n Mindre risk för hjärtinfarkt n Mindre risk för stroke n Reducerad kroppsvikt n Mindre risk för vissa cancerformer n Bättre mental funktion n Bättre immunförsvar

22 Effekter av fysisk aktivitet n Bättre hållfasthet i ben, senor och ledband n Bättre muskelstyrka n Bättre koordination-balans n Bättre kondition

23 Fysisk aktivitet & dödlighet i hjärt-/ kärlsjukdom

24 Upplevd hälsa & fysisk aktivitet

25 94-årig inaktiv man 94-årig man efter 3 mån. träning Kan man få effekt av träning när man är gammal??

26 Icke-tränadeTränade SmalaNormalaFeta Får jag effekt av min träning när jag inte kan gå ned i vikt?? Dödlighet, vikt och motion

27 Biologisk ålder och effekter av träning

28 De tre hälsofrämjande åtgärder som leder till de högsta hälsovinsterna i Sverige Minskat bruk av tobak Ökad fysisk aktivitet Ökat intag av frukt och grönsaker Statens folkhälsoinstitut/WHO 2006

29 Högt blodtryck: nya rekommendationer Egenkontroll Behandla inte ”blodtryckspatienter” med läkemedel om inte personen i fråga har minskad sin tobaksförbrukning, ökad sin fysiska aktivitet och sett över maten först Eur J Prev Card 2012 Aug; 19(4):585-667

30 VILA TRÄNING MATINTAG Balans

31 Kom ihåg: Motion är en färskvara !!!

32 FYSS 2008* Motion på recept=FaR En FASS med råd för fysisk aktivitet vid olika medicinska tillstånd ex. Högt blodtryck DepressionAstma www.fyss.se Mer info: www.fhi.se Mer info: www.fhi.se *FYSS: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

33 Individuell anpassning

34

35 Dagens medicin 2014-04-29: Recept på motion ökar i Stockholm Antalet recept på fysisk aktivitet har ökat från drygt 3 000 till drygt 31 000 i Stockholms län under en femårsperiod Bild: Photos.com

36

37 Minskad risk att dö i förtid:  genom sänkning av blodtrycket15% SBU-rapport nr 132, 1997  genom förbättrad kondition65%  genom rökstopp50%  genom viktminskning15%  genom sänkning av kolesterolvärdet15%


Ladda ner ppt "Fysisk aktivitet och hälsa Kim Thorsen Docent, överläkare, Utbildningschef, Örebro läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser