Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsens utbildningsdag 2011-03-09, K Sandberg Att vara barn, ungdom, vuxen eller äldre i Norrbotten? Hälsosamtalen åk 4, åk 7 och gymnasium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsens utbildningsdag 2011-03-09, K Sandberg Att vara barn, ungdom, vuxen eller äldre i Norrbotten? Hälsosamtalen åk 4, åk 7 och gymnasium."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsens utbildningsdag 2011-03-09, K Sandberg Att vara barn, ungdom, vuxen eller äldre i Norrbotten? Hälsosamtalen åk 4, åk 7 och gymnasium år 1. Hälsa på lika villkor?

2 Andel som tycker sig ha dåligt hälsotillstånd, Norrbotten åren 2006 och 2010 Skala upp till 14 %

3 De flesta mår oftast ganska eller mycket bra, men flickorna något mindre ofta än pojkarna i gymnasiet.

4 Medeltal dagar under en 30-dagarsperiod när den kroppsliga eller psykiska hälsan inte varit god, Norrbotten åren 2010 och 2006

5 Personer som har svåra besvär av värk i rörelseorganen*, Norrbotten, åren 2006 och 2010 * Inkluderar nacke, skuldror, rygg, höfter, armar och ben. Obs Skalan slutar vid 35 %

6 Äter medicin mot högt blodtryck

7 Förekomst av övervikt och fetma bland vuxna Beräknas utifrån kroppsvikt/(längd i meter). Övervikt: BMI 25-30 Fetma >=30. Ej samma skala som bland barn.

8 Överviktiga eller feta, utveckling över fyra läsår visar inga större tecken på förbättringar.

9 Överviktiga eller feta, läsåren 2006/07 – 2009/10 Flickor åk 7 Pojkar åk 7 Pojkar Gy 1 Flickor Gy 1

10 Andel som är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, Norrbotten åren 2006 och 2010

11 Sitter mest stilla på fritiden. Promenerar, cyklar eller rör sig på annat sätt högst 2 timmar i veckan. Skalan upp till 30 procent

12 Vill du öka din fysiska aktivitet? Norrbotten 2010, 16-84 år * Fysiskt aktiv 30 min per dag *

13 Allt färre skolelever motionerar/ idrottar på sin fritid Minst 3 gånger i veckan Mindre än 1 gång i veckan

14 Frukt och grönsaker högst 130 gram per dag Äter lite frukt och grönsaker, vuxna i Norrbotten

15 Allt fler äter sällan frukost Frukost högst två skoldagar i veckan, fyra senaste läsåren

16 MÄN Röker varje dag, år 2010 KVINNOR

17 Rökare som vill sluta röka, Norrbotten år 2010 Ja men jag klarar det själv Ja men jag behöver stöd totalt c:a 7000 personer

18 Rökning allt vanligare i gymnasiet

19 Allt färre vuxna röker inomhus där barnen bor Elever i årskurs 4

20 Berusningsdrickande, Norrbotten åren 2010 och 2006 Berusad 1gång/månad eller oftareBerusad 2-3 ggr/månad eller oftare

21 Alkoholbruket minskar i gymnasiet

22 Andel som brukar ha besvär med ängslan och oro, Norrbotten, åren 2006 och 2010. Procent Skalan till 50 %

23 Ofta eller alltid ledsen eller nedstämd senaste tre månaderna, fyra senaste läsåren. Landstingsplan, mål: Andel elever i gymnasiets första år som de senaste tre månaderna ofta eller alltid känt sig ledsna eller nedstämda, understiger 3% år 2014

24 Dåligt hälsotillståndDiabetesSvår värk Skalan upp till 30 % Hälsobesvär bland kvinnor och män Skillnader mellan män och kvinnor och åldrar

25 Andel med gott hälsotillstånd, Norrbottens länsdelar år 2010 MänKvinnor MänKvinnor Regionala skillnader

26 Andel med gott hälsotillstånd i olika grupper, Norrbotten år 2010 Skillnader mellan samhälls- grupper MänKvinnor

27 Andel med gott hälsotillstånd i olika grupper, Norrbotten år 2010 Män Kvinnor Skillnader mellan olika livs- situationer

28 MänKvinnor Andel som har nedsatt välbefinnande, Norrbotten, år 2010 Urval 20 – 64 år Skillnader mellan olika livs- situationer Skala upp till 40 %

29 Summerat barn och ungdomar Mycket att glädjas åt De allra flesta mår bra, sover bra, har någon vuxen att prata med om det som är viktigt, och trivs för det mesta bra i skolan. På samma gång ser vi en fortsatt utveckling av ohälsosamma levnadsvanor som kan få negativa konsekvenser för hälsoutvecklingen Sämre motionsvanor, oavsett kön Sämre frukost- och lunchvanor, oavsett kön Ju sämre frukostvanor, desto sämre koncentrationsförmåga i skolan Allt fler flickor sitter länge framför datorn

30 Forts. Summerat barn och ungdom Vissa positiva tecken Pojkarna i gymnasiet tycks ha börjat dra ned på sin läskkonsumtion, Vilket blir nästa steg i en ökad medvetenhet? Hur ska vi nå dit? Livsviktigt är en satsning i samverkan mellan landstinget och Piteå och Gällivare som pilotkommuner, för att förebygga övervikt och fetma i Norrbotten. Inga förbättringar avseende psykisk hälsa

31 Summerat vuxna och äldre Positiva trender Norrbottningarna tycker sig ha bättre självskattad hälsa än för fyra år sedan. Besvär med värk bland norrbottningarna har minskat. Förekomsten av långvariga sjukdomar/besvär eller dagar med kroppslig ohälsa har minskat eller inte förvärrats. Gruppen äldre följer detta mönster. Tandhälsan är bättre än för fyra år sedan. Norrbottningarna känner sig mindre stressade och har bättre välbefinnande än genomsnittsvensken. Rökning fortsätter att minska och minskar inom alla samhällsgrupper.

32 Forts. Summerat vuxna och äldre Oförändrade eller negativa trender Ingen påtaglig förändring i positiv riktning när det gäller förekomst av hjärt- och kärlbesvär. Förekomsten av övervikt eller fetma är fortfarande hög och har inte minskat under de senaste fyra åren. Gruppen unga män visar fler negativa tecken. Fler mår psykiskt sämre än för fyra år sedan (välbefinnande, stress, ängslan) och fler har övervikt. Trots en förbättring har fortfarande en av fyra unga kvinnor nedsatt välbefinnande. Alkoholvanorna bland unga vuxna oförändrade. Unga kvinnor har samma alkoholmönster som jämnåriga män. Den ojämnlika hälsan har blivit mer påtaglig genom möjligheten att se med Norrbottensperspektiv.

33 Läs mer om folkhälsan i Norrbotten på www.nll.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsens utbildningsdag 2011-03-09, K Sandberg Att vara barn, ungdom, vuxen eller äldre i Norrbotten? Hälsosamtalen åk 4, åk 7 och gymnasium."

Liknande presentationer


Google-annonser