Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxna NLL, Sekretariatet/K Sandberg Valdeltagande till kommunfullmäktige åren 2006 och 2010. Norrbottens kommuner. Procent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxna NLL, Sekretariatet/K Sandberg Valdeltagande till kommunfullmäktige åren 2006 och 2010. Norrbottens kommuner. Procent."— Presentationens avskrift:

1 Vuxna NLL, Sekretariatet/K Sandberg Valdeltagande till kommunfullmäktige åren 2006 och Norrbottens kommuner. Procent

2 Andel i befolkningen som i allmänhet litar på andra människor. Norrbotten och riket, år Procent Källa: Hälsa på lika villkor?

3 Medellivslängden från födelsen perioden , kommunerna i Norrbotten. Indelning i tre intervaller. Olika skalor för män och kvinnor. Män Kvinnor Källa: FHI, Kommunala basfakta

4 Försäkringskassans utbetalning av dagar för sjuk- och aktivitets- ersättningar, februari 2011 bland länets kommuner. Mått: Antal dagar per försäkrad och år. Män Kvinnor Källa: Försäkringskassan

5 Bra självskattad hälsa bland kvinnor och män i Norrbotten åldrarna 16 till 64 år, åren 2006 och Källa: Hälsa på lika villkor?

6 Andel med svår värk i rörelseorganen efter kön i åldrarna 30 år eller äldre, Norrbotten åren 2006 och Källa: Hälsa på lika villkor?

7 Incidensen av hjärtinfarkt i Norrbotten, Västerbotten och riket, åren 1990 – Åldrarna 20 – 74 år. Mått: incidens per inv MänKvinnor Källa: Socialstyrelsen, hjärtinfarktregistret.

8 Andel som uppger att de tar medicin mot högt blodtryck och blodfetts- sänkande medicin bland norrbottningar mellan 45 år och 64 år, åren 2006 och Källa: Hälsa på lika villkor?

9 Cancerincidens (nya fall med cancerdiagnos) Norrbotten och riket åren Mått: åldersstand per inv. Källa: Socialstyrelsen, cancerregistret

10 Andel (procent) med nedsatt välbefinnande i åldrarna mellan 30 och 64 år, Norrbotten, åren 2006 och Källa: Hälsa på lika villkor ?

11 Män Kvinnor Totalt Grön färg visar att länet placerar sig bland de 25 % län/regioner i landet med bästa värden. Regelbunden behandling med lugnande/sömnmedel åldrarna år. Mått: antal per inv. Källa: Öppna jämförelser, hälso- och sjukvård.

12 Andel med bra självskattad tandhälsa, Norrbotten åren 2006 och Källa: Hälsa på lika villkor?

13 Andelen med fetma efter kön och ålder, Norrbotten åren 2006 och Procent Källa: Hälsa på lika villkor?

14 Andel som röker eller snusar dagligen i åldrarna mellan 25 och 64 år, Norrbotten, åren 2003, 2006 och Procent Röker dagligenSnusar dagligen Män Kvinnor

15 Andelen dagligrökare bland kvinnor mellan 20 och 64 år i olika samhällsgrupper, Norrbotten, åren 2006 och Källa: Hälsa på lika villkor?


Ladda ner ppt "Vuxna NLL, Sekretariatet/K Sandberg Valdeltagande till kommunfullmäktige åren 2006 och 2010. Norrbottens kommuner. Procent."

Liknande presentationer


Google-annonser