Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten

2 Utmaningar och mål Attraktiva livsmiljöer – en plats att vilja vara på God folkhälsa – mår vi bra så går det bra Stark ekonomisk tillväxt – en fråga om konkurrenskraft

3 Utmaningar och mål Attraktiva livsmiljöer – en plats att vilja vara på God folkhälsa – mår vi bra så går det bra Stark ekonomisk tillväxt – en fråga om konkurrenskraft • Mäta vissa variabler, så kallade indikatorer • Statistik mäter dock det som har varit… • Svårt att mäta det vi egentligen vill veta, t.ex. länets ”attraktivitet” • Behövs en fortsatt diskussion kring länets styrkor och svagheter samt vilka eventuella åtgärder som behövs

4 Mål, utmaningarIndikatorer Attraktiva livsmiljöer Inflyttning Jämställdhetsindex Gästnätter God folkhälsaOhälsotalet Disponibel inkomst Sysselsättning Stark ekonomisk tillväxt BRP-tillväxt Nystartade företag Investeringar Översikt RUP-indikatorer Sämre Oförän drat Bättre Bland de 5 sämsta länen Varken bra eller dåligt Bland de 5 bästa länen Bättre Trend Rank

5 Attraktiva livsmiljöer Inflyttning Jämställdhetsindex Gästnätter ”En plats att vilja vara på”

6 Inflyttningen i relation till befolkningsstorleken 2008 ett sätt att mäta attraktion Andel inflyttning, % Attraktiva livsmiljöer Män Kvinnor

7 Inflyttning till länet stabil, trots konjunktur Attraktiva livsmiljöer

8 Inflyttning män/kvinnor fler män än kvinnor flyttar till länet Attraktiva livsmiljöer

9 Nettoflyttning efter ålder 2006-08 Inrikes utflyttning kompenseras av invandringen Attraktiva livsmiljöer Främst unga som flyttar Män Kvinnor

10 Utflyttning från länet ett strukturellt problem för länet? Inflyttning, genomsnitt Attraktiva livsmiljöer

11 Jämställdhetsindex per län 2006 sammanvägt index med flera variabler Norrbottens placering har förbättrats •Andel med eftergymnasial utbildning, •Andel förvärvsarbetande •Arbetssökande, öppet arbetslösa •Medelinkomst •Andel med låga inkomster •Ojämn könsfördelning på näringsgrenar •Föräldrapenning, använda dagar, könsandel •Tillfällig föräldrapenning, använda dagar, könsandel •Ohälsotal, ohälsodagar per person och år •Andel unga vuxna, 25-34 år •Landstingsfullmäktigledamöter •Kommunstyrelser könsandel •Egna företagare med minst 2 sysselsatta Attraktiva livsmiljöer

12 Gästnätter i relation till befolkningsstorleken 2007 Attraktiva livsmiljöer

13 Gästnätter 2000-2007 Attraktiva livsmiljöer Ökning på 27% sedan 2000

14 Attraktiva livsmiljöer en sammanfattning Inflyttning Jämställdhetsindex Gästnätter Oförändrat Bättre Rank länenTrend Attraktiva livsmiljöer

15 God folkhälsa Ohälsotalet Disponibel inkomst Sysselsättning ”Mår vi bra så går det bra”

16 Ohälsotal män och kvinnor 2007 God folkhälsa

17 Inkomster 2006 kan vara kopplat till god folkhälsa Disponibel inkomst per invånareLönesumma per sysselsatt God folkhälsa

18 Sysselsättning / befolkning 20-64 år 2006 utvecklats bättre än för riket i genomsnitt Andel Källa: SCB, Regionalräkenskaperna God folkhälsa

19 Ohälsotalet Disponibel inkomst Sysselsättning Bättre Sämre Bättre Rank länenTrend God folkhälsa Varsel?

20 Stark ekonomisk tillväxt BRP-tillväxt Nystartade företag Investeringar ”En fråga om konkurrenskraft”

21 BRP-tillväxt Stark ekonomisk tillväxt BRP: Bruttoregionalprodukt

22 Nystartade företag 2007 Förnyelsetal Stark ekonomisk tillväxt

23 Nystartade företag god utveckling de senaste åren *) fr o m 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats Stark ekonomisk tillväxt Antal

24 Industrins investeringar 12-14 procent av landets totala investeringar Mkr Stark ekonomisk tillväxt

25 Stark ekonomisk tillväxt länet är en tillväxtmotor – viktigt för framtiden BRP-tillväxt Nystartade företag Investeringar Bättre Rank länenTrend Bättre Stark ekonomisk tillväxt

26 Mål, utmaningarIndikatorer Attraktiva livsmiljöer Inflyttning Jämställdhetsindex Gästnätter God folkhälsaOhälsotalet Disponibel inkomst Sysselsättning Stark ekonomisk tillväxt BRP-tillväxt Nystartade företag Investeringar Översikt RUP-indikatorer Sämre Oförän drat Bättre Bland de 5 sämsta länen Varken bra eller dåligt Bland de 5 bästa länen Bättre ”Mår vi bra så går det bra” ”En plats att vilja vara på” ”En fråga om konkurrenskraft” Trend Rank


Ladda ner ppt "Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser