Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mottagna och överenskommelser i Västernorrland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mottagna och överenskommelser i Västernorrland"— Presentationens avskrift:

1 Mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn – en resurs i Västernorrland 2017-04-03

2 Mottagna och överenskommelser 2006-2011 i Västernorrland

3 Flyktingmottagandet Mål Verka för att det finns kapacitet och beredskap för mottagande Implementera och följa upp etableringsreformen Metod Analys av behov och möjligheter i länet Främja regional samverkan genom dialog med berörda aktörer Partnerskap för integration – RÖK Nationell samverkan Uppdraget för länsstyrelsen är att verka för att det finns kapacitet i kommunerna att ta emot skyddsbehövande. Förhandla med kommunerna om överenskommelser och följa upp, samt utveckla introduktionsarbetet. Föra ut resultat av analys genom kommunvisa dialoger. Dialogerna är tänkt att återkomma årligen. Utvalda områden i analysarbetet är - Länets kulturhistoria, invandring i ett historiskt perspektiv Kollektivtrafik och bostadsmarknad Lokala arbetskraftsbehov Demografisk utveckling Sprida goda exempel och erfarenheter Analysområdena har tagits fram i samverkan med kommunföreträdare från olika verksamhetsområden.

4 Mottagandet av ensamkommande barn
Mål Verka för att det finns kapacitet och beredskap för mottagande Metod Analys av behov och möjligheter i länet Främja regional samverkan genom dialog med berörda aktörer Nationell samverkan

5 Antal asylsökande och beviljade uppehållstillstånd, 1984-2010
Källa: Migrationsverket

6 Andel utrikes födda av befolkningen, 2011-12-31
Västernorrland 7,6% Hela riket 15,1% Andel utrikes födda i procent av totala befolkningen 4.8 – 7.7 7.8 – 9.9 10.0 – 12.9 13.0 – 17.9 18.0 – 21.7 Källa: SCB

7 Mottagna flyktingar i Västernorrland 2004-2010
Källa: Migrationsverket

8 Mottagningslänet Västernorrland 2011
Västernorrlands kommuner har alla ett mottagande av flyktingar. Länet har också två ABO-enheter, med placeringsorter i Timrå och Sundsvall. Samtliga kommuner i länet har mottagande för ensamkommande barn. Källa: SCB och Migrationsverket

9 Mottagna flyktingar per län, 2006-2009
Källa: SCB och Migrationsverket

10 Mottagna flyktingar per län, 2010
Källa: Migrationsverket

11 Andel utrikes födda av befolkningen, 2011-12-31
Källa: SCB

12 Andel utrikes födda i Västernorrland 1999-2011
Källa: SCB

13 Andel utrikes födda av befolkningen, 1999-2011
Källa: SCB

14 Andel utrikes födda av befolkningen, 2000, 2005 och 2010
Källa: SCB

15 Befolkningsförändringar, Västernorrlands län 1997-2011
Källa: SCB

16 Befolkningsförändringar i Västernorrland, 2007-2011
Källa: SCB

17 Befolkningsförändring i Härnösands kommun, 2007-2011
Källa: SCB

18 Befolkningsförändring i Kramfors kommun, 2007-2011
Källa: SCB

19 Befolkningsförändring i Sollefteå kommun, 2007-2011
Källa: SCB

20 Befolkningsförändring i Sundsvalls kommun, 2007-2011
Källa: SCB

21 Befolkningsförändring i Timrå kommun, 2007-2011
Källa: SCB

22 Befolkningsförändring i Ånge kommun, 2007-2011
Källa: SCB

23 Befolkningsförändring i Örnsköldsviks kommun, 2007-2011
Källa: SCB

24 Andel förvärvsarbetande av utrikes födda 20-64 år, 1999-2010
Källa:SCB

25 Andel förvärvsarbetande (20-64 år), efter län, 2010
Källa: SCB

26 Andel förvärvsarbetande (20-64 år) i Västernorrland, 2010
Källa: SCB

27 Andel förvärvsarbetande 20-64 år utifrån födelseregion, november 2010
Källa: SCB

28

29

30 Andel % arbetslösa (16-64 år), december 2011
Källa: Arbetsförmedlingen

31 Andel % arbetslösa (16-64 år) i Västernorrland, december 2011
Källa: Arbetsförmedlingen

32

33 Andel utrikes födda 16-64 år som var arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, 2011-12-31
Källa: Arbetsförmedlingen

34 Andel med eftergymnasial utbildning (25-64 år), 2010
Källa: SCB

35 Antal nystartade företag efter härkomst i Västernorrland, 2010
* I tabellen är branschgrupperna Jord-, skogsbruk och fiske samt Fastighetstjänster medtagna. Dessa branschgrupper ingick ej i undersökningen före 2007. Källa: Tillväxtanalys

36 Andel nystartade företag efter härkomst, 2010
Västernorrland bland de 8:a bästa. Medveten satsning från ALMI de senaste åren på utlåning och företagarstöd på olika sätt, Källa: Tillväxtanalys

37 Andelen barn med utländsk bakgrund/bostadsområde i Härnösand
Källa: SCB

38 Andelen barn med utländsk bakgrund/bostadsområde i Kramfors
Källa: SCB

39 Andelen barn med utländsk bakgrund/bostadsområde i Sollefteå
Källa: SCB

40 Andelen barn med utländsk bakgrund/bostadsområde i Sundsvall
Källa: SCB

41 Andelen barn med utländsk bakgrund/bostadsområde i Timrå
Källa: SCB

42 Andelen barn med utländsk bakgrund/bostadsområde i Ånge
Källa: SCB

43 Andelen barn med utländsk bakgrund/bostadsområde i Örnsköldsvik
Källa: SCB


Ladda ner ppt "Mottagna och överenskommelser i Västernorrland"

Liknande presentationer


Google-annonser