Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integration i förening Hur ökar vi deltagandet i fritids- och föreningslivet hos nyanlända flyktingar? Projektledare Anton Olofsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integration i förening Hur ökar vi deltagandet i fritids- och föreningslivet hos nyanlända flyktingar? Projektledare Anton Olofsson."— Presentationens avskrift:

1 Integration i förening Hur ökar vi deltagandet i fritids- och föreningslivet hos nyanlända flyktingar? Projektledare Anton Olofsson

2 Allt fler söker asyl i Sverige Prognos 2013: 54 000 asylsökande Asylsökande 2012: 44 000 Källa: Migrationsverket, Prognos 2012-10-29 2013: ca 4000 ensamkommande

3 Demografi i norra länsdelen Andel utrikes födda per kommun, i procent: Hällefors 15 % (N=1065) Ljusnarsberg 12 % (N=600) Lindesberg 12 % (N=2760) Nora 10 % (N=1040) Riket: 15 %

4 Förstudie genomförd dec-jan • Intervjuer med kommunala tjänstemän • Telefonintervjuer med föreningsledare • Fokusgrupp med SFI-studerande

5 Resultat förstudien • Föreningsintresse finns från både ensamkommande flyktingbarn och nyanlända flyktingar • Strukturer behövs för att hitta långsiktiga och hållbara integrationsstrategier • Skolan och SFI tänkbara arenor för prova-på- aktiviteter och informationsspridning

6 Förutsättningar för framtida integrationsarbete i förening Långsiktighet Kulturkompetens Ledarbehov Samordning/ Incitament/Stöd Arenor/Mötesplatser Samverkan

7

8 RF:s statistiska undersökning 2010 Åldern 13-20 år

9 RF:s statistiska undersökning 2010

10 ”Resultatet är totalt sett positivt – ungdomar med utländsk bakgrund deltar i stor utsträckning inom föreningsidrotten. Många anger också att idrotten spelar en viktig roll i deras liv.” RF:s statistiska undersökning 2010

11

12

13 Vilka förutsättningar har er förening att ta emot nya medlemmar med utländsk bakgrund? ”Idrott är ett sätt att integrera de ensamkommande flyktingbarn som Heby kommun tagit emot. Nu spelar de fotboll regelbundet samtidigt som de bland annat lär sig svenska.” www.unt.sewww.unt.se Foto: Hans Lundgren

14 Framgångsrik integration i förening - ett föreningsexempel Dalkurd FF i Borlänge

15 Fördelar med integration i förening Samhälleliga vinster • Minskad kriminalitet och droganvändning hos unga • Ökad hälsa och framtidstro Individuella vinster • Meningsfull fritid • Samhörighet Sportsliga vinster • Dalkurd från div 6 till div 1 på fem år ”Jag tror mer på föreningsliv än politik.” – Elvan Cicen, klubbchef Dalkurd

16 Integration i förening - ett kommunexempel • Informerar om föreningsliv på SFI • Matchar nyanlända mot befintligt föreningsliv • Finns ansvariga kontaktpersoner i föreningarna • Projektet har integrerats som en naturlig del i introduktionen för nyanlända

17 Fördelar med integrationsarbete i förening • Rekryteringsbas för nya medlemmar • Föreningsutveckling - mångfald berikar • Ledarrekrytering • Win-win genom samverkan med kommun och andra samverkanspartners

18 TACK! Kontakt: anton.olofsson@olif.se Tel: 072-585 22 23

19 Frågeställning På vilka sätt är nyanlända flyktingar en resurs för föreningslivet?

20 Frågeställning Vad behövs för att ”inkludera flera” nyanlända flyktingar i föreningslivet? (Materiella resurser, ekonomi, ledare, utbildning, stöd?)

21 Frågeställning Hur kan ett framgångsrikt samarbete mellan kommun och föreningslivet se ut?

22 Hur tar vi nästa steg? Vad ska göras? När ska det göras? Hur ska det göras? Vem är ansvarig?


Ladda ner ppt "Integration i förening Hur ökar vi deltagandet i fritids- och föreningslivet hos nyanlända flyktingar? Projektledare Anton Olofsson."

Liknande presentationer


Google-annonser