Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KUB-projektet KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KUB-projektet KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen."— Presentationens avskrift:

1 KUB-projektet KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen

2 NISKI Nätverk för interkommunal samverkan i introduktionen KUB-projektet 134 kommuner 46 % av Sveriges kommuner 68 % av Sveriges befolkning

3 Det kommunala perspektivet ska bli en självklar del av den nationella bosättningsprocessen. Projektidé och syfte KUB-projektet

4 Beställare och styrgrupp:Nätverket NISKI Projektägare:Norrköpings kommun Projekttid:2012-01-01 – 2013-06-30 Kostnad/budget:2 072 800 Finansiering: § 37-medel Målgrupp: Nyanlända inom etableringsreformen Projektledare:Lena Nordqvist Sjöborg Riksomfattande bosättningsprojekt KUB-projektet

5 Projektorganisation KUB-projektet Styrgrupp Projektledare Arbetsutskott Extern referensgrupp Samverkansgruppens arbetsgrupp Bosättning Utvärderare Finansiärer Länsstyrelser Projektägare Norrköpings kommun Beställare och referensgrupp NISKI Ansökande kommuner

6 • Kartläggning - enkätundersökning, intervjuer • Besök i olika regioner • Delta i Samverkansdelegationens arbetsgrupp Bosättning • Inventera pågående och tidigare bosättningsstrategier/bosättningsprojekt • Samarbeta med Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt och Informationsverige.se • Presentera goda exempel • Sammanställa och kommunicera strukturella hinder • Ge förslag till lösningar Aktiviteter i projektet KUB-projektet

7

8 Projektets mål KUB-projektet  Tydliggöra kommunernas olika behov, förutsättningar och ansvar för att ta emot nyanlända • externt mot statliga aktörer  Tydliggöra kommunernas ansvar och påvisa möjligheter i bosättningsprocessen • internt kommunerna  Underlätta för kommunerna att ta fram kommunpresentationer

9 • Nyanlända inom etableringsreformen • Kommunerna • Arbetsförmedlingen • Migrationsverket • Länsstyrelserna • SKL • NISKI Mottagare av resultaten KUB-projektet

10 Att bosättningsprocessen blir sammanhållen, effektiv, tydlig och transparent för såväl nyanlända som samverkande aktörer Att det finns samverkansformer, rollfördelningar och/eller verktyg som inkluderar lösningar för  anvisade, personer som bosätter sig på egen hand, personer som flyttar vidare  marknadsföring av inflyttningskommuner/regioner  information/verktyg som ger bra förutsättningar för val av boendeort • kommunikation mellan samverkande aktörer • förutsättningar för planering och ett bra mottagande för kommunerna • bostadsanskaffning KUB-projektet har varit med och bidragit till.. KUB-projektet

11 • Delge resultat vid konferenser/nätverksträffar • Samarbete med – informationsverige.se – Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt • Informera och marknadsföra informationsverige.se • Kommunintervjuer • Ta fram och presentera goda/lärande exempel Just nu/på gång KUB-projektet

12 Behov: Fler nyanlända behöver tacka Ja till anvisning Idag tackar ca 30 % av de nyanlända Nej till bosättningsanvisning Kommuninformation anpassad för nyanlända på www.informationsverige.sewww.informationsverige.se •Samarbete med länsstyrelsen i Västra Götaland - som utvecklat och driver portalen – och KUB-projektet •Försök genomförs med anpassad kommuninformation för nyanlända att användas bl.a. vid anvisning. •Kommunen får möjlighet att presentera sig, och etableringshandläggare har bra information lättillgänglig att använda vid anvisning. •Nyanlända kan själva läsa om intressanta kommuner. •18 kommuner finns i nuläget publicerade på portalen, fler på väg in. •Utvärdering ska genomföras under november. •Behov finns av översättning till fler språk. Övriga åtgärder: Motivera och sätt rätt förväntningar hos nyanlända •Förse den nyanlände med motivering till val av kommun och möjligheter till etablering (bosättningsmatchning) •Tydliggöra möjligheterna med att tacka Ja, konsekvenserna av Nej Bosättningsprojektet Kontakt: Anders Fresk, Projektledare anders.fresk@arbetsformedlingen.seanders.fresk@arbetsformedlingen.se

13

14 Intervjufrågor  Mottagning i kommunen  Strategisk kommunalt arbete  Samarbete med bostadsföretag  Överenskommelsearbetet  Mottagningsarbetet  Samarbete med lokala AF KUB-projektet

15 Lena Nordqvist Sjöborg lena.nordqvistsjoborg@norrkoping.se 072-719 24 44 www.norrkoping.se KUB-projektet


Ladda ner ppt "KUB-projektet KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen."

Liknande presentationer


Google-annonser