Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Plug-in” avbrott från gymnasiet. Andel av befolkningen i åldrarna 18–24 år med högst grundskola som inte genomgår utbildning (2009) Källor:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Plug-in” avbrott från gymnasiet. Andel av befolkningen i åldrarna 18–24 år med högst grundskola som inte genomgår utbildning (2009) Källor:"— Presentationens avskrift:

1 ”Plug-in” avbrott från gymnasiet

2 Andel av befolkningen i åldrarna 18–24 år med högst grundskola som inte genomgår utbildning (2009) Källor: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_sv.pdfhttp://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_sv.pdf http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsisc060

3 Andel av befolkningen i åldrarna 18–24 år med högst grundskola som inte genomgår utbildning (2009), utveckling 2000 – 2009, % relativ förändring Källor: http://ec.europa.eu/education/school-ducation/doc/earlycom_sv.pdfhttp://ec.europa.eu/education/school-ducation/doc/earlycom_sv.pdf http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsisc060

4 • Nästan alla börjar, men bara hälften går i mål • Skolorna saknar strategier för att nå målen • Skolorna har bristande kontroll över sina resultat och processer • Undervisning och vuxenstöd av skiftande kvalitet Skolor gör för lite för att hindra avhopp Skolinspektionen, Rapport 2009:1, Varannan i mål, Om gymnasieskolornas oförmåga att hindra avhopp

5 Plug in, nationellt projekt initierat av SKL Projektidén är att utbildningsavbrotten i ungdomsskolan skall minska, genom att upp till 60 kommuner driver olika utvecklingsprojekt i ”verkstäder”, för att utveckla nya metoder och samarbetsformer. Kommunerna ingår i 5 regioner (6 regionala kommunförbund) som samordnar och bistår kommunerna. Regionerna ingår även i en nationell styrgrupp som skall samordna hela projektet och arbeta fram övergripande idéer. Regionerna: Östsam, Jämtland, Västra Götaland, Västerbotten och Kalmar - Kronoberg En projektorganisation med fokus på såväl processer som struktur. Målsättning att skapa erfarenheter hållbara över tid. Lärande utvärdering.

6 • KIA – kommunala uppföljningsansvaret inklusive analys och beskrivning av vilka kategorier elever etc som inte fullföljer gymnasiestudierna •Pedagogiska metoder att möta dessa elevers behov, erfarenheter • Sektorssamverkan – samverka med andra delar av samhället • Totalt omfattas 400 individer i Kalmar och Kronoberg Regional prioritering

7 Våren 2012, mobiliseringsfas • Information till kommuner • Inventering • Målbildsanalys • Kontaktpersoner i varje kommun • Planering för konkreta aktiviteter Tidplan Ht 2012, 2013 • Pedagogiskt utvecklingsarbete • Erfarenhetsutbyte • Uppföljning och utvärdering Vt 2014 • Implementering


Ladda ner ppt "”Plug-in” avbrott från gymnasiet. Andel av befolkningen i åldrarna 18–24 år med högst grundskola som inte genomgår utbildning (2009) Källor:"

Liknande presentationer


Google-annonser