Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnare Digital agenda Västra Götalands län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnare Digital agenda Västra Götalands län"— Presentationens avskrift:

1 Samordnare Digital agenda Västra Götalands län
Tore Johnsson Samordnare Digital agenda Västra Götalands län

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Struktur för arbetet Styrgrupp är Beredningsgruppen för Hållbar utvecklings presidie Referensgrupp finns med Näringsliv, högskola, kommuner, Länsstyrelsen samt VGR Arbetsgrupp som består av representanter för kommuner, VGR, kultur och Näringsliv

13 VGR´s fokus i arbetet med agendan
Fokus på Nyttan för medborgare och näringsliv Befintliga projekt skall fortsätta som vanligt Grunden för detta uppdrag består av den nationella digitala agendan Gradvis kartläggning pågår regionalt. Regionala mål skapar vi tillsammans. Hänsyn tas till befintliga mål inom olika intressenters genomförda arbeten, ex kommunernas handlingsplan. En regional handlingsplan tas fram utifrån dessa. Arbetet med Den regionala agendan skall vara en arena för avstämning av att olika aktiviteter fungerar väl, inte överlappar varandra och agera/reagera om något område saknas eller behöver förstärkning/förändring/stöd.

14 Vad har vi gjort hittills för att få fram mål?
Signatärskap med Näringsdepartement inkl nuv. referensgrupp. 4 april 2012 Workshop: Innovation och tillväxt Deltagande på offentliga rummet. 30 maj 2012 Workshop med 170 personer kring SKL områden Kommunledningsmöte 27 september Workshop: Måldiskussion inom av deltagarna utvalda områden Möte med kommunernas arkitekturledningsgrupp 23 oktober 2012 Workshop: Mål för den digitala agendan i Västra Götaland Referensgruppsmöte 5 oktober 2012 Deltagande på Komits, Halmstad 15 november Tema: eSamhället .

15 Syftet med arbetsgruppen.
Den digitala agendan har målet att Sverige skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbetsgruppen har fått i uppdrag av den politiska styrgruppen, BHU´s presidie, att ta fram förslag på regionala mål och ett handlingsprogram för att nå dessa mål. Gruppen skall fokusera på nyttan för medborgare och näringsliv. Nyttan skall gärna gälla för flera parter i samhället och ett förtydligat budskap kan behövas för olika målgrupper. Det skall finnas ett hållbart perspektiv på arbetet. Arbetsgruppen bör lyfta fram och visualisera andra aktörers positiva arbete som sker i Västra Götalands län. Hjälpa till att förankra nationella mål. Att arrangera eller skapa aktiviteter som skapar kontakter och samarbetsmöjligheter mellan aktörer som inte tidigare arbetar tillsammans bör vara en del av uppdraget. Arbetet skall säkerställa att VG-län är i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter. Arbetet skall baseras på den nationella Digitala agendan

16 Målstruktur enligt SKL/Statlig strategi
Enklare vardag för privat och företag Förutsättningar Alla kommuner klara med sina bredbandstrategier. Länets 145 bredbandsbristområden skall vara borta. Bredbandstrategi för VG-län 2.0 klar Säker identifiering skall finnas för alla. Bra nationellt arbete pågår. Klart midsommar 2013. IPv6 kan hanteras hos all offentliga organisationer senast 2014. Ökad kompetens för Småföretagare behöver öka sin IT-användning. Tillväxtverket får nationellt uppdrag. Digital kompetens i utbildning och skola Digital kompetens hos privatpersoner Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Informationsklassningsmodeller för bra struktur på öppna data Förankra och Informera Öppna data görs det mycket nationellt med. Följ och informera om utvecklingen.

17 Målstruktur enligt SKL/statlig strategi
Högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna Alla kommuner i Västra Götaland och VGR bör genomföra ett eStrategi arbete. Ta fram en bra mall. Arbeta för att nyttjandet av videokonferens system och skärmdelningssystem skall öka för att minska pendling och kunna verka där man bor på ett hållbart sätt. Gemensam standard mellan VGR och kommunerna för videokonferenssystem.

18 Linkedin grupp startad
Digital agenda Västra Götaland, 88 medlemmar Välkomna att delta i diskussioner och få kontinuerlig information

19 Regionutvecklingssekretariatet
Tack! Tore Johnsson Samordnare Digital agenda Bredband Regionutvecklingssekretariatet Tel:


Ladda ner ppt "Samordnare Digital agenda Västra Götalands län"

Liknande presentationer


Google-annonser