Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Ett samverkansuppdrag mellan utbildningspolitik/ arbetsmarknadspolitik och regional tillväxtpolitik. Behov av utvecklad nationell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Ett samverkansuppdrag mellan utbildningspolitik/ arbetsmarknadspolitik och regional tillväxtpolitik. Behov av utvecklad nationell."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Ett samverkansuppdrag mellan utbildningspolitik/ arbetsmarknadspolitik och regional tillväxtpolitik. Behov av utvecklad nationell myndighetssamverkan framkommit bl.a. i:  Varselsamordningsarbete  Uppdraget om tvärsektoriell samverkan för regional tillväxt (N2007/5727/RT)  Uppföljning av nationella strategin  Dialoger  Uppföljningar, analyser och prognoser om regionalt tillväxtarbet och demografisk utveckling – framtidens behov ”För att regionerna ska kunna arbeta effektivt med kompetensförsörjning måste nationella myndigheter vara samordnade” Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet

2 Näringsdepartementet Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Syftet  Stärka förutsättningarna för att privat och offentlig verksamhet får tillgång till efterfrågad kompetens och därmed stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar nationell och regional tillväxt.  Bidra till att skapa bättre planeringsförutsättningar och resursutnyttjande avseende kompetensförsörjningsinsatser.  Skapa ett tvärsektoriellt mervärde för så väl regionala aktörer, myndigheter som för den enskilde.

3 Näringsdepartementet Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – deltagande myndigheter  Gemensamt uppdrag till: Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar  Samråd med Högskoleverket och Vinnova i analysarbetet  Myndigheten för yrkeshögskolan samordningsansvarig myndighet.

4 Näringsdepartementet Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Uppdraget Tre delar: Analys, dialog/information, hinder och utmaningar  samordna analyser av kompetensförsörjningsbehovet, ta fram nationella analyser av hur framtida kompetensförsörjningsbehov kan komma att se ut  främja nationell samordning, dialog samt informations- och kunskapsförmedling mellan myndigheter med ansvar inom kompetensförsörjningsområdet.  identifiera eventuella hinder och utmaningar för samverkan kring kompetensförsörjning utifrån befintliga regelverk, mål och syften.

5 Näringsdepartementet Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – samverkan i övrigt  Andra relevanta aktörer bör involveras: ex. universitet och högskolor, arbetsmarknadens parter, företagarorganisationer, branschorganisationer och ideella föreningar m.fl.  Samverkan med den regionala nivån kan ske via de regionala kompetensplattformar för kompetensförsörjning och utbildningsplanering.  Fokus på de nationella myndigheternas samverkan.  Kontinuerlig dialog med och avrapporteringar till Regeringskansliet (A/U/N). Slutrapportering 2:a maj 2012.


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Ett samverkansuppdrag mellan utbildningspolitik/ arbetsmarknadspolitik och regional tillväxtpolitik. Behov av utvecklad nationell."

Liknande presentationer


Google-annonser