Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet
Ett samverkansuppdrag mellan utbildningspolitik/ arbetsmarknadspolitik och regional tillväxtpolitik. Behov av utvecklad nationell myndighetssamverkan framkommit bl.a. i: Varselsamordningsarbete Uppdraget om tvärsektoriell samverkan för regional tillväxt (N2007/5727/RT) Uppföljning av nationella strategin Dialoger Uppföljningar, analyser och prognoser om regionalt tillväxtarbet och demografisk utveckling – framtidens behov ”För att regionerna ska kunna arbeta effektivt med kompetensförsörjning måste nationella myndigheter vara samordnade”

2 Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Syftet
Stärka förutsättningarna för att privat och offentlig verksamhet får tillgång till efterfrågad kompetens och därmed stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar nationell och regional tillväxt. Bidra till att skapa bättre planeringsförutsättningar och resursutnyttjande avseende kompetensförsörjningsinsatser. Skapa ett tvärsektoriellt mervärde för så väl regionala aktörer, myndigheter som för den enskilde.

3 Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – deltagande myndigheter
Gemensamt uppdrag till: Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar Samråd med Högskoleverket och Vinnova i analysarbetet Myndigheten för yrkeshögskolan samordningsansvarig myndighet.

4 Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Uppdraget
Tre delar: Analys, dialog/information, hinder och utmaningar samordna analyser av kompetensförsörjningsbehovet, ta fram nationella analyser av hur framtida kompetensförsörjningsbehov kan komma att se ut främja nationell samordning, dialog samt informations- och kunskapsförmedling mellan myndigheter med ansvar inom kompetensförsörjningsområdet. identifiera eventuella hinder och utmaningar för samverkan kring kompetensförsörjning utifrån befintliga regelverk, mål och syften.

5 Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – samverkan i övrigt
Andra relevanta aktörer bör involveras: ex. universitet och högskolor, arbetsmarknadens parter, företagarorganisationer, branschorganisationer och ideella föreningar m.fl. Samverkan med den regionala nivån kan ske via de regionala kompetensplattformar för kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Fokus på de nationella myndigheternas samverkan. Kontinuerlig dialog med och avrapporteringar till Regeringskansliet (A/U/N). Slutrapportering 2:a maj 2012.


Ladda ner ppt "Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser