Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensförsörjningen lyft idag som en av de viktigaste faktorerna för tillväxt: •Att svårigheten att rekrytera kompetent personal är ett av de främsta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensförsörjningen lyft idag som en av de viktigaste faktorerna för tillväxt: •Att svårigheten att rekrytera kompetent personal är ett av de främsta."— Presentationens avskrift:

1

2 Kompetensförsörjningen lyft idag som en av de viktigaste faktorerna för tillväxt: •Att svårigheten att rekrytera kompetent personal är ett av de främsta hindren för tillväxt och expansion har länets företagare länge hävdat trots att vi nästan har landets högsta arbetslöshet. •Vilka kompetenser söks? Vilken framförhållning finns för kompetensbehovet? Vilken kompetens har de arbetssökande? •En mycket stor del av arbetskraften lämnar just nu arbetslivet. Inte minst inom den offentliga sektorn. Vilka kompetenser ska ersättas? •Förändringen inom näringslivet går snabbt. Vilka branscher utvecklas? Hur bäddar vi för en framtida effektiv kompetensförsörjning? •Hur marknadsför branscherna just sitt kompetensbehov?

3 I RUP anges på flera platser nödvändigheten av att tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov Regeringsuppdrag Samtliga Regionförbund har fått i uppdrag av regeringen att skapa regionala kompetensplattformar. (Villkorsbrev 2010) Plattformarnas syftar till att förbättra samverkan mellan arbetslivet och utbildningssystemet. I uppdraget ligger också att ta fram kunskapsunderlag kring arbetsmarknadens förändring och kommande kompetensbehov. Före aprils utgång ska rapport lämnas om hur man tänkt sig formerna för uppdraget samt hur långt arbetet kommit.

4 Kompetensforum Gävleborg •Skapa mötesplats för arbetsliv och utbildningsanordnare från Gy till HiG. •I samarbete med aktörerna, ta fram kunskapsunderlag om hur kompetensbehoven ser ut och inte minst utvecklas i framtiden. •Utveckla strategier för utveckling av kompetenshöjning inom spec. branscher/områden. •Kommunicera utbildningar och karriärmöjligheter.

5 Kompetensforum Gävleborg •Skapa mötesplats för arbetsliv och utbildningsanordnare från Gy till HiG. •I samarbete med aktörerna, ta fram kunskapsunderlag om hur kompetensbehoven ser ut och inte minst utvecklas i framtiden. •Utveckla strategier för utveckling av kompetenshöjning inom spec. branscher/områden. •Kommunicera utbildningar och karriärmöjligheter.

6 Kompetensforum Gävleborg Regionala ”branschråd”/ kompetensgrupper Arbetsförmedlingen Nationella o Internat. branschnätverk Kommunernas näringslivsenheter Andra existerande lokala/regionala företagsnätverk (Ex. Företagsringen, Företagarna) Region Gävleborg •Analyshantering •Nätverksträffar •kommunikation •Koordinering •Marknadsföring Regionalt utbildningsnätverk: HiG Lärcenter (ex. CFL) Yrkeshögskolor Yrkvux Kommunerna/GY Folkhögskolorna Andra utbildare (Ex. Lernia, Företagsutbildarna Fackliga organisationer Utvecklingsgrupp Repr. från bl.a. Länsstyrelsen, AF, Vuxenutbildning Företagsnära kompetensförsörjning: Kompetensutveckling för varslade Företagsam


Ladda ner ppt "Kompetensförsörjningen lyft idag som en av de viktigaste faktorerna för tillväxt: •Att svårigheten att rekrytera kompetent personal är ett av de främsta."

Liknande presentationer


Google-annonser