Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt kompetensforum Utmaningen. Regionalt Kompetensforum Syfte Regionalt kompetensforum ska verka för att säkerställa kompetensförsörjningen i regionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt kompetensforum Utmaningen. Regionalt Kompetensforum Syfte Regionalt kompetensforum ska verka för att säkerställa kompetensförsörjningen i regionen."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt kompetensforum Utmaningen

2 Regionalt Kompetensforum Syfte Regionalt kompetensforum ska verka för att säkerställa kompetensförsörjningen i regionen genom att arbeta med sex S

3 Regionalt Kompetensforum Ägare: Östsam Behov: Branschråd, arbetsförmedlingen, Behov : Branschråd, arbetsförmedlingen, intressenterna, genomförarna. Intressenter: Fackl.org Länstyrelsen Handelskammaren Företag Arb.giv.org Avnämare: Privata och offentliga arbetsgivare och organisationer Genomförare: Kommunala och statliga utbildningshuvudmän TCÖ,VCÖ,TCÖ Privata utbildn.anordnare Finansiärer: -Staten -Kommunerna -Arbetsgivarna -Privatpersoner Forskning och utveckling Universitet och Forsk.institut

4 Sex S •Spana efter nya kompetensbehov och utvecklingen inom arbetsliv och utbildning •Samla kunskap och analysera •Stimulera berörda aktörer att utveckla arbetsliv och utbildning tillsammans •Samverka med utbildningshuvudmän, arbetsliv och andra regioner •Säkra sitt resultat genom uppföljning •Sprida resultaten av forumets verksamhet

5 Kompetens, en definition “Kompetens är att anskaffa, använda, utveckla och utbyta kunskaper, färdigheter och erfarenheter, för att kunna användas i rätt sammanhang”

6 Kompetensutveckling •Säkra verksamhetens behov av kompetens •Stimulera verksamhetsutveckling •Öka medarbetarens anställningsbarhet

7 Spana ”Ingen spaning - ingen aning” 1.Framtiden 2.Kompetensbehov 3.Utveckling av samhälle och arbetsliv

8 Samla •Utmaningen är inte att samla in data utan •att strukturera och analyser •Men också att sprida

9 Stimulera •Vem skall stimuleras? •Medlemmarna i kompetensforum •Arbetslivet •Samhället •Utbildningsanordnare •Avnämarna

10 Samverka •Konkurrerande arenor •Hur ser kontakterna ut idag mellan olika aktörer/avnämare i regionen och med andra regioner.

11 Säkra •Vad blir det konkreta resultatet av det regionala kompetensforumets arbete. •Mål •Uppföljning •Rätt kompetens på rätt ställe vid rätt tidpunkt

12 Sprida Använd olika kanaler för att sprida det som kommer fram genom kompetensforum

13 En framgångsrik region Är resultatet av ett bra kompetensutvecklingsklimat


Ladda ner ppt "Regionalt kompetensforum Utmaningen. Regionalt Kompetensforum Syfte Regionalt kompetensforum ska verka för att säkerställa kompetensförsörjningen i regionen."

Liknande presentationer


Google-annonser