Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regler och lösningar för uppdragsutbildning Jörgen Fältsjö Barbro Babs Lindman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regler och lösningar för uppdragsutbildning Jörgen Fältsjö Barbro Babs Lindman."— Presentationens avskrift:

1 Regler och lösningar för uppdragsutbildning Jörgen Fältsjö Barbro Babs Lindman

2 Högskolans huvuduppgifter Stärka och bidra till samhällets utveckling Bedriva forskning Utbilda och utveckla studenter

3 Stärka och bidra till samhällets utveckling Högskolans uppdragsutbildning för yrkesverksamma

4 Högskolans uppdragsutbildning för yrkesverksamma För att stärka högskolans roll i det livslånga lärandet

5 Definition av uppdragsutbildning ”Utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser.”

6 Det speciella med uppdragsutbildning 1 Deltagare 2 Beställare 3 Akademiska poäng 4 Kvalitetssäkring 5 Finansieringen 6 Samverkan

7 Deltagare  Krav på antagning eller formell behörighet saknas.  Företaget/organisationen bestämmer vem som är lämplig att gå kursen.  Högskolan kan kommunicera kurskrav och lämpliga förkunskapskrav med beställaren.

8 Beställare Offentlig uppdragsgivare Stat, kommun, landsting eller motsvarande offentlig uppdragsgivare från Sverige eller ett annat land inom EES-området får köpa om uppdraget avser ”personalutbildning eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl”. Privata uppdragsgivare Privat uppdragsgivare får köpa om uppdraget ska avse ”personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren”. Privatpersoner Får inte köpa.

9 Vad kan beställas? Enstaka kurser eller hela program från ordinarie utbud av högskoleutbildning Kan läsas tillsammans med studenter på ordinarie utbildning eller med enbart deltagare inom uppdragsutbildning. Kurser eller program som endast kan läsas som uppdragsutbildning Uppdragsutbildning kan ges i form av ett utbud där kurser eller program marknadsförs och kan sökas av uppdragsgivare mot avgift eller alternativt säljas till enstaka uppdragsgivare. Specialdesignad utbildning efter beställning Specialistutbildningarna skräddarsys för uppdragsgivaren som också utser deltagarna. Seminarier, föreläsningar och studiedagar Uppdragsutbildning kan även erbjudas i form av seminarier, föreläsningar och studiedagar för olika kategorier av yrkesverksamma.

10 Akademiska poäng Examensbevis eller kursbevis  Uppdragsutbildning kan ges med poäng.  Deltagare i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på den reguljära högskoleutbildning.

11 Utan akademiska poäng Kursintyg  Uppdragsutbildning kan ges utan poäng.  Deltagare kan få kursintyg för icke-poänggivande uppdragsutbildningar.

12 Kvalitetssäkring  Vetenskaplighet och examinationsformer och fastställda kursplaner sker på samma vis som för grundläggande högskoleutbildning.  Alla lärare är väl kvalificerade och experter inom sitt område.  Vetenskapligt baserat.

13 Prissättning Full kostnadstäckning. = Alla kostnader inklusive indirekta kostnader i samband med utbildningen blir betalda.

14 Avtal Avtal ska vara *tydliga och strukturerade *enkla=lätta att förstå *anpassade till verksam- heternas verklighet.

15 Samverkan ger fördelar Små företag på mindre orter på långt avstånd från högskolan kan få tillgång till högskolans kompetens.

16 Lärcentra och kommunala näringslivsenheter  Kan administrera, förmedla och marknadsföra högskolans uppdragsutbildningar.  Avtal är en förutsättning för detta.

17 Avtal mellan lärcentra och högskola För att tydligt klargöra ansvar och roller som t ex  Att det är en kurs från högskolan som marknadsförs  Att kursen levereras av högskolan  Att högskolan har det fulla ansvaret för kursen

18 Samverkan med branschorganisationer Fullmakt från medlemsföretagen att få företräda sina medlemmar som uppdragsgivare.

19 Allmänna regler om uppdragsutbildning  Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor  Föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (2003:3)  Avgiftsförordning (SFS 1992:191)

20 Högskolans regler om uppdragsutbildning  Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Högskolan Dalarna  Policy för uppdragsutbildning  Interna dokument som reglerar området (antagningsordning + tentamensregler + examensordning + delegationsordning)

21 Goda exempel Chefs- och ledarskap Rektorsutbildning Lärarfortbildning Affärsutveckling Sociala medier Konstruktionsteknik Affärsengelska Korta vägen

22 Tack!


Ladda ner ppt "Regler och lösningar för uppdragsutbildning Jörgen Fältsjö Barbro Babs Lindman."

Liknande presentationer


Google-annonser