Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter Albin Gaunt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter Albin Gaunt."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter Albin Gaunt

2 Utbildningsdepartementet Internationalisering av högskolan under mandatperioden •Gränslös kunskap (prop. 2008/09:175) •Budgetpropositionen (prop. 2009/10:1) •Konkurrera med kvalitet (prop. 2009/10:65) –Internationaliseringsstrategin –Mobilitetsåtgärder för utresande lärare och studenter –Gemensamma examina –Studieavgifter –Marknadsföring –Stipendier

3 Utbildningsdepartementet Studieavgifter •Kraftigt ökat antal studenter i dagens system •Svenska lärosäten har genom avgiftsfriheten haft stora konkurrensfördelar •En global utbildningsmarknad •Ökad integration mellan politikområden

4 Utbildningsdepartementet Närmare integrering mellan traditionella politikområden •Biståndspolitik •Migrationspolitik •Arbetsmarknadspolitik •På sikt näringspolitik och utrikespolitik

5 Utbildningsdepartementet Anmälningsavgifter och studieavgifter för vem? •Avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå •Inga avgifter för utbildning på forskarnivå •Avgiftsfritt för svenska medborgare och medborgare inom EU/EES samt Schweiz

6 Utbildningsdepartementet Studieavgifter för vem? •Avgifter för tredjelandsmedborgare som avser att studera i Sverige •Avgiftsfritt för andra tredjelandsmedborgare som är här av andra skäl •Avgiftsfritt för utbytesstudenter

7 Utbildningsdepartementet Hur mycket kommer det att kosta?  Studieavgiften beräknas så att full kostnadstäckning uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten som helhet vid högskolan.

8 Utbildningsdepartementet Betalning •Studenten ges ett villkorat antagningsbesked •Studenterna ska betala minst motsvarande studieavgiften för 30 hp innan de får tas emot av högskolan. •Slutlig antagning är en förutsättning för beslut om uppehållstillstånd •Studenter som under resten av utbildningen inte betalar kan stängas av från undervisning, prov m.m.

9 Utbildningsdepartementet Två stipendiesystem införs  Det är viktigt att det även i fortsättningen kommer utländska studenter till Sverige.  Utländska studenter höjer kvaliteten.  Svensk högskoleutbildning har en biståndspolitisk roll.

10 Utbildningsdepartementet 1. Stipendier till utvecklingsländer  Stipendier riktade till personer från de länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med.  30 miljoner per år, tas från biståndsbudgeten.  Täcker både studieavgiften och levnadsomkostnader.  Administreras av Svenska institutet.

11 Utbildningsdepartementet Sveriges 12 samarbetsländer •Afrika: Burkina Faso, Etiopien, Kenya, Mali, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia •- Asien: Bangladesh och Kambodja •- Latinamerika: Bolivia

12 Utbildningsdepartementet 2. Stipendier till särskilt kvalificerade studenter  30 miljoner 2011 och därefter 60 miljoner per år från och med 2012.  Studenter från en bredare samling biståndsländer med vissa återrapporteringskrav avseende DAC.  Studenter från OECD-länder.  Medlen fördelas till universitet och högskolor som därefter själva utser stipendiater.  Omfattar enbart studieavgiften (hela eller en del).

13 Utbildningsdepartementet Stärkt marknadsföring och omvärldsbevakning  Huvudansvaret ligger på universitet och högskolor.  Svenska institutet har en samordnande roll och har ansvar på nationell nivå.  Myndigheten för tillväxtanalys har uppdrag att bidra till omvärldsbevakning och mobilitet.

14 Utbildningsdepartementet Vad händer i Regeringskansliet nu? •Förordningsändringar •Stipendieordning •Antagningsfrågor •Undantag •Enskilda utbildningsanordnare

15 Utbildningsdepartementet Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter Albin Gaunt."

Liknande presentationer


Google-annonser