Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter Albin Gaunt God morgon Tack för att vi fått komma hit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter Albin Gaunt God morgon Tack för att vi fått komma hit."— Presentationens avskrift:

1 Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter Albin Gaunt
God morgon Tack för att vi fått komma hit

2 Internationalisering av högskolan under mandatperioden
Gränslös kunskap (prop. 2008/09:175) Budgetpropositionen (prop. 2009/10:1) Konkurrera med kvalitet (prop. 2009/10:65) Internationaliseringsstrategin Mobilitetsåtgärder för utresande lärare och studenter Gemensamma examina Studieavgifter Marknadsföring Stipendier

3 Studieavgifter Kraftigt ökat antal studenter i dagens system
Svenska lärosäten har genom avgiftsfriheten haft stora konkurrensfördelar En global utbildningsmarknad Ökad integration mellan politikområden

4 Närmare integrering mellan traditionella politikområden
Biståndspolitik Migrationspolitik Arbetsmarknadspolitik På sikt näringspolitik och utrikespolitik

5 Anmälningsavgifter och studieavgifter för vem?
Avgifter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Inga avgifter för utbildning på forskarnivå Avgiftsfritt för svenska medborgare och medborgare inom EU/EES samt Schweiz

6 Studieavgifter för vem?
Avgifter för tredjelandsmedborgare som avser att studera i Sverige Avgiftsfritt för andra tredjelandsmedborgare som är här av andra skäl Avgiftsfritt för utbytesstudenter

7 Hur mycket kommer det att kosta?
Studieavgiften beräknas så att full kostnadstäckning uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten som helhet vid högskolan.

8 Betalning Studenten ges ett villkorat antagningsbesked
Studenterna ska betala minst motsvarande studieavgiften för 30 hp innan de får tas emot av högskolan. Slutlig antagning är en förutsättning för beslut om uppehållstillstånd Studenter som under resten av utbildningen inte betalar kan stängas av från undervisning, prov m.m.

9 Två stipendiesystem införs
Det är viktigt att det även i fortsättningen kommer utländska studenter till Sverige. Utländska studenter höjer kvaliteten. Svensk högskoleutbildning har en biståndspolitisk roll.

10 1. Stipendier till utvecklingsländer
Stipendier riktade till personer från de länder som Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete med. 30 miljoner per år, tas från biståndsbudgeten. Täcker både studieavgiften och levnadsomkostnader. Administreras av Svenska institutet.

11 Sveriges 12 samarbetsländer
Afrika: Burkina Faso, Etiopien, Kenya, Mali, Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia - Asien: Bangladesh och Kambodja - Latinamerika: Bolivia

12 2. Stipendier till särskilt kvalificerade studenter
30 miljoner 2011 och därefter 60 miljoner per år från och med 2012. Studenter från en bredare samling biståndsländer med vissa återrapporteringskrav avseende DAC. Studenter från OECD-länder. Medlen fördelas till universitet och högskolor som därefter själva utser stipendiater. Omfattar enbart studieavgiften (hela eller en del).

13 Stärkt marknadsföring och omvärldsbevakning
Huvudansvaret ligger på universitet och högskolor. Svenska institutet har en samordnande roll och har ansvar på nationell nivå. Myndigheten för tillväxtanalys har uppdrag att bidra till omvärldsbevakning och mobilitet.

14 Vad händer i Regeringskansliet nu?
Förordningsändringar Stipendieordning Antagningsfrågor Undantag Enskilda utbildningsanordnare

15 Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter


Ladda ner ppt "Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter Albin Gaunt God morgon Tack för att vi fått komma hit."

Liknande presentationer


Google-annonser