Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordningsprojekt för införande av anmälnings- och studieavgifter 24 september 2010 Pierre Bastin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordningsprojekt för införande av anmälnings- och studieavgifter 24 september 2010 Pierre Bastin."— Presentationens avskrift:

1 Samordningsprojekt för införande av anmälnings- och studieavgifter 24 september 2010 Pierre Bastin

2 Bakgrund Uppdrag från regeringen • till VHS och lärosätena att ”göra nödvändiga förberedelser för att anmälningsavgifter ska kunna tas ut” • i samarbete med Migrationsverket, Skatteverket, DI, CSN och SI • avser tredjelandsmedborgare - med vissa undantag

3 Bakgrund forts. • Grundnivå och avancerad nivå • Anmälningsavgift 900 kr • För studier som påbörjas höstterminen 2011 • Studenter antas med samma kvalitetskrav (tex behörighet, meriter)

4 Bakgrund forts. Proposition 2009/10:65 • Studieavgift • Betald studieavgift villkor för uppehållstillstånd • Stipendier  Samverkan med Ladokkonsortiet

5 Projektet forts. • Projektet lanseras i två etapper • 2010-12-01 Anmälningsavgifter • 2011-02-11 Studieavgifter • Arbetet rapporteras löpande till universitet och högskolor • Styrgrupp • SUHF har utsett en referensgrupp

6 Betalsidorna – vem ska betala • Vi använde sk ”personas” för att se hur flödet skulle fungera för olika grupper av sökande • Genom att använda ”personas" kunde vi se vilken stödinformation de olika grupperna behöver • På så vis blev informationen användarvänlig och pedagogisk • I tre huvudgrupper

7 1.Behöver inte betala Mikael – har svenskt medborgarskap och har nyss avslutat sina gymnasiestudier. Yoon – har permanent uppehållstillstånd i Sverige och vill komplettera sina studier för att bli lärare. Evin – har tillfälligt uppehållstillstånd - men inte på grund av studier - och vill börja plugga på universitet/ högskola. Umaru – från Nigeria, har pågående studier (masters programme) och vill anmäla sig till nästa termin

8 2. Behöver inte betala, måste styrka Sabine – från Tyskland • Sabine måste styrka genom att skicka in en kopia på ett giltigt pass, nationellt id-kort eller giltigt identitetskort där medborgar- skapet framgår Maria – från Mexico, gift med en italiensk medborgare som har uppehållsrätt (och bor i) Sverige. Maria vill plugga i Sverige. • På grund av sin man har Maria också uppehållsrätt. Om hon ska vara i Sverige längre än 3 månader måste hon skaffa ett uppe- hållskort från Migrationsverket

9 3. Behöver betala Hakim – från Pakistan, vill studera ett masters program i Sverige. • Hakim behöver betala • Det bästa sättet är online med bankkort • Han kan också betala genom att överföra pengar via sin bank

10 Sökande från EU/EES-länder Alla sökande från EU/EES-länder som vill styrka sin avgiftsfrihet måste skicka in dokument som styrker medborgarskap. Det kan vara: • giltigt pass • giltigt nationellt ID-kort • giltigt identitetskort där medborgarskap framgår

11 Tidplan Masters 1/12Anmälan till mastersutbildning 17/1Sista anmälningsdag 28/1Sista dag för meritpaket, anmälningsavgift och styrkandet av avgiftsfriheten 22/3Urval 1 Mars-april Beslut om stipendium (U/H, SI)

12 Tidplan Masters 18/4Sista svarsdagen 20/4Urval 2 Mars-juni Fakturor skickas löpande efter urval 1 från lärosätet Maj-juliSista betalningsdag studieavgifter (fastställs av resp. lärosäte) JuliUppehållstillstånd klart Aug/Sep Terminsstart

13 Information • Omfattande arbete för att kunna ge korrekt och tydlig information • Avstämning sker med lärosäten, SI, CSN, Skatteverket och Migrationsverket • Informationen ska täcka hela området anmälnings- & studieavgifter, betalrutiner, stipendier och uppehållstillstånd

14 Processen på studera.nu

15 Studera.nu

16 Hitta utbildning – engelska

17 Anmälan – ändra/ta bort

18 Anmälan – prioritera

19 Anmälan – Utan sv personnummer

20

21 Anmälan – bekräftelse…

22 Följ anmälan

23 Betalinfosidan…

24

25 Betalinfosidan

26 Betalväxeln

27 Bekräftelse på betalning


Ladda ner ppt "Samordningsprojekt för införande av anmälnings- och studieavgifter 24 september 2010 Pierre Bastin."

Liknande presentationer


Google-annonser