Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Forum för internationalisering 24 september 2010 Vad gör Svenska institutet med anledning av att studieavgifter införs?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Forum för internationalisering 24 september 2010 Vad gör Svenska institutet med anledning av att studieavgifter införs?"— Presentationens avskrift:

1 1 Forum för internationalisering 24 september 2010 Vad gör Svenska institutet med anledning av att studieavgifter införs?

2 2 Vad görs av SI? • Utökning av study-work-connect • SI- SUHF grupp ang strategi Vad görs genom Study Destination Sweden? • Pilotprojekt med agenter • Studie av geografiska prioriteringar • International Student Barometer

3 3 Vad görs av SI? • Study-work-connect: fem personer arbetar numera med marknadsföring av Sverige som studiedestination • En kollega arbetar speciellt med kontakter med UM • Ytterligare en kollega arbetar med arbetskraftsinvandring

4 4 SI-SUHF-grupp • I våras fick SI ett muntligt uppdrag från Utbildningsdepartamentet att ta fram ett utkast till en övergripande strategi för Sverige som studiedestination • Efter mötet den 12 maj fattade SUHF beslut om att skapa en arbetsgrupp för att arbeta vidare med frågan om strategi, tillsammans med SI • Gruppen har haft två möten. Förslaget ska presenteras vid SUHF:s förbundsmöte den 28 oktober

5 5 Vad görs genom Study Destination Sweden? Agentpilot • Idén - att testa ifall agenter kan vara ett bra verktyg för rekrytering av studenter • Samarbete med ett tyskt företag som har ett globalt nätverk av agenter • 16 universitet och högskolor valde att delta • Möte mellan agenter och lärosäten i juni • Alla deltagande lärosäten tycks intresserade av att gå vidare och testa i någon form

6 6 Vad görs genom Study Destination Sweden? Studie av geografiska prioriteringar Andra delen av studien om Sveriges position på den globala utbildningsmarknaden • 12 länder identifieras som särskilt intressanta • Länderna har grupperats om tre • Några är potentiellt intressanta, medan andra är mer givna • Urvalet har gjorts på grundval av bl a konkurrenssituation, ”avtryck” och bedömd utveckling av marknaden

7 7 Vad görs genom Study Destination Sweden? Studie av geografiska prioriteringar 1.”Primary opportunity countries” i) Kina, Indien och Iran ii) Nigeria, Saudiarabien och Sydkorea (A) 2. ”Secondary opportunity countries” i)Bangladesh, Pakistan och USA ii)Turkiet, Chile och Vietnam (A)

8 8 Vad görs genom Study Destination Sweden? International Student Barometer • Görs av företaget i-graduate • Ca 100 universitet från Europa, Nordamerika och Australien deltar • Syftet att ”benchmarka” gentemot universitet i viktiga konkurrentländer • 16 universitet och högskolor kommer att delta • Resultat presenteras i februari


Ladda ner ppt "1 Forum för internationalisering 24 september 2010 Vad gör Svenska institutet med anledning av att studieavgifter införs?"

Liknande presentationer


Google-annonser