Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Strategimöte om studieavgifter 2010-09-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Strategimöte om studieavgifter 2010-09-10."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Strategimöte om studieavgifter 2010-09-10

2 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Strategimöte 10 september 15:00-15.30 Lägesrapporter och information: o Antagning o Marknadsföring 15:30-16:00 Riskanalys 16:00-16:40 Principer för att hantera stipendier 16:40-17:00 Aktuella frågor

3 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Lägesrapporter: Antagning och marknadsföring

4 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Antagning, anmälningsavgifter Betald anmälningsavgift, 900 kr, är ett villkor för att anmälan ska prövas VHS ansvarar för hantering av anmälningsavgifterna i de s.k. nationella antagningsomgångarna enligt uppdrag från regeringen Sökande som söker i flera antagningsomgångar i NyA behöver bara betala en anmälningsavgift Söker man i antagningsomgångar utanför NyA ska den sökande betala en separat anmälningsavgift för de andra omgångarna

5 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Antagning, villkor –Sökande som betalar en anmälningsavgift ska även betala en studieavgift –Universitetet ansvarar för hantering av studieavgifter –Avgiftsbetalande och avgiftsbefriade studenter söker i gemensamma antagningsomgångar och antas enligt samma behörighets- och urvalsregler –Avgiftsbetalande studenter som har meriter utöver viss nivå, kan antas löpande (förhandsbesked om platsgaranti) –All antagning är villkorad tills förhandsbetalning av studierna är genomförd

6 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Antagning, processen Löpande antagning innebär att en sökande kan erbjudas plats i Lund innan urvalet genomförs i den nationella antagningen (den 22 mars 2011) –direktantagning i form av förhandsbesked om platsgaranti Stipendiehantering ska vara kopplad till antagningens tidplan –det krävs ett stipendiebeslut innan de sökande kan svara på antagningsbeskedet (början av april 2011) Det kommer att finnas både lediga platser och stipendier efter Urval1 –Hanteras i Urval2 och enligt s.k. sen anmälan

7 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Antagning, några öppna frågor Sista betaldatum för studieavgifter –I samråd med MV Anstånd –Ska avgiften betalas tillbaka? Studieuppehåll –Ska avgiften betalas tillbaka? Tillgodoräknandet –Ska avgiften reduceras, delvis återbetalning?

8 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Antagning, tidtabell 1 december 2010 öppnar webbanmälan Sista anmälningsdag 17 januari (15 januari är på en lördag) 28 januari sista dag för meritpaket inkomna i tid MasterHT11 planerat urval1 22 mars IKHT11 planerat urval1 29 mars

9 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Antagning, takvärden MasterHT11: fyra sökalternativ Antagen till 30 hp Reservplacerad på 120 hp IKHT11: åtta sökalternativ Antagen till 45 hp Reservplacerad till 120 hp Två urval med svarskrav Urval2 i april

10 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Antagning, direktantagning à la VHS (löpande antagning) Önskemål om att tidigt underrätta vissa sökande om att de kommer att antas Förhandsbesked med platsgaranti Platsgaranti kan ges oberoende av hur den sökande har prioriterat Närmare instruktioner kommer att komma under hösten

11 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Internationell marknadsföring av Lunds universitet Mål: -Rekrytera 400 ej-EU studenter till HT2011 -Rekrytera 200 EU-studenter till HT2011? 24 verktyg för att nå dessa mål

12 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg 1) www.lunduniversity.lu.se –Lansering slutet av september –Ny design –Nytt innehåll

13 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg 2)Inspirationsbroschyr Riktar sig till alla presumtiva internationella studenter Information om alla ämnen/fakulteter vid LU Allmän info om LU, Sverige, studentliv etc

14 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg 3) Mastersbroschyr Mindre allmän information Mer info per program Prisinformation 4)Mässor – 26 städer Kina Indien UAE Turkiet USA

15 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg 5)Agenter Kina Indien Ryssland Vietnam Saudiarabien 6)Sociala media 7)Partneruniversitet/Nätverk/Forskarkontakter 8)Svenska utlandskontor mm (SI, ISA, Exportrådet, ambassader etc) 9)Externa portaler och hemsidor (mastersportal.eu etc)

16 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg 10) Alumner 11) Utresande utbytesstudenter 12) Inresande utbytesstudenter 13) Stipendier 14) Studenttävlingar 15) Antagning/förhandsbesked 16) Annonsering 17) Public Relations, - journalister mm. Besök i oktober (SI)

17 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg 18) Öppet hus 19) Google-optimering 20) Uppdragsutbildning 21) Sommarskolor 22) Study Abroad 23) Video/filmer om LU 24) Erasmus Mundus

18 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Riskanalys

19 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Riskanalys, studieavgifter Diskussion om riskanalys 11 juni: Begrepp (brist eller risk)? Nivå? Nytta i förhållande till arbetsinsats? Arbete med strategisk handlingsplan under våren: Pågående riskanalys och beslut om åtgärder Hur går vi vidare?

20 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Riskanalys, studieavgifter Riskanalys för varje del i processen, på rätt nivå: Universitetsgemensam nivå Område Program Med utgångspunkt från målet: Vilka är riskerna? Vad blir effekten? Vilka åtgärder finns på plats? Vad behöver göras ytterligare?

21 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Riskanalys, studieavgifter Stöd och hjälp Mall för riskanalys Stöd från Elisabet Månsson Återkoppling till gemensam nivå?

22 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Principer för att hantera stipendier

23 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Stipendier Universitetsgemensamma riktlinjer behövs Diskussion 11 juni: Riktlinjerna bör vara flexibla Koppling till program kan vara negativt Akademiska meriter ska gälla vid urval (ingen inkomstprövning) Delstipendier ska finnas, eftersom detta kommer att gynna rekryteringen Dessutom: 25% reserveras för gemensamma satsningar?

24 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Stipendier: Återstående frågor Fördelning i antal eller i summa stipendiemedel? Beslut för hela utbildningen? (Fördelning från IPK en gång per år) Riktning mot prioriterade regioner? Vad ska gälla för LU gemensamt och vad kan beslutas på områdesnivå? Egna stipendiefonder på områdes/programnivå?

25 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Aktuella frågor

26 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Bostadsgaranti Till vilka studenter och hur länge? Förslag: Programstudenter, inte fristående kurs Enbart första året (besittningsrätt)

27 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Anstånd och studieuppehåll Diskussion på SUHF-möte 2 september: Kan en student som har antagits HT2010 söka anstånd och slippa avgift 2011? Anstånd = studierna ej påbörjade. Avgiftsskyldig 2011, men ingen ny anmälningsavgift Studieuppehåll = Paus från påbörjade studier. Ingen avgift 2011

28 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Betala för poäng eller tid? Diskussion på SUHF-möte 2 september: Ska betalningen gälla per poäng eller för utbildningstid? Inte möjligt att läsa fler kurser utan extra avgift Ingen ytterligare avgift om studierna ej blir klara i tid

29 Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Kommande strategimöten: Fredag 29 oktober kl 8:00-10:00 Tisdag 14 december kl 15:00-17:00


Ladda ner ppt "Lunds universitet / 2010-09-10/ Teresia Rindefjäll, Richard Stenelo, Lena Örnberg Strategimöte om studieavgifter 2010-09-10."

Liknande presentationer


Google-annonser