Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategimöte om studieavgifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategimöte om studieavgifter"— Presentationens avskrift:

1 Strategimöte om studieavgifter

2 Strategimöte 10 september
15: Lägesrapporter och information: Antagning Marknadsföring 15:30-16:00 Riskanalys 16:00-16:40 Principer för att hantera stipendier 16:40-17:00 Aktuella frågor

3 Lägesrapporter: Antagning och marknadsföring

4 Antagning, anmälningsavgifter
Betald anmälningsavgift, 900 kr, är ett villkor för att anmälan ska prövas VHS ansvarar för hantering av anmälningsavgifterna i de s.k. nationella antagningsomgångarna enligt uppdrag från regeringen Sökande som söker i flera antagningsomgångar i NyA behöver bara betala en anmälningsavgift Söker man i antagningsomgångar utanför NyA ska den sökande betala en separat anmälningsavgift för de andra omgångarna

5 Antagning, villkor Sökande som betalar en anmälningsavgift ska även betala en studieavgift Universitetet ansvarar för hantering av studieavgifter Avgiftsbetalande och avgiftsbefriade studenter söker i gemensamma antagningsomgångar och antas enligt samma behörighets- och urvalsregler Avgiftsbetalande studenter som har meriter utöver viss nivå, kan antas löpande (förhandsbesked om platsgaranti) All antagning är villkorad tills förhandsbetalning av studierna är genomförd

6 Antagning, processen Löpande antagning innebär att en sökande kan erbjudas plats i Lund innan urvalet genomförs i den nationella antagningen (den 22 mars 2011) direktantagning i form av förhandsbesked om platsgaranti Stipendiehantering ska vara kopplad till antagningens tidplan det krävs ett stipendiebeslut innan de sökande kan svara på antagningsbeskedet (början av april 2011) Det kommer att finnas både lediga platser och stipendier efter Urval1 Hanteras i Urval2 och enligt s.k. sen anmälan

7 Antagning, några öppna frågor
Sista betaldatum för studieavgifter I samråd med MV Anstånd Ska avgiften betalas tillbaka? Studieuppehåll Tillgodoräknandet Ska avgiften reduceras, delvis återbetalning?

8 Antagning, tidtabell 1 december 2010 öppnar webbanmälan
Sista anmälningsdag 17 januari (15 januari är på en lördag) 28 januari sista dag för meritpaket inkomna i tid MasterHT11 planerat urval1 22 mars IKHT11 planerat urval1 29 mars

9 Antagning, takvärden MasterHT11: fyra sökalternativ Antagen till 30 hp
Reservplacerad på 120 hp IKHT11: åtta sökalternativ Antagen till 45 hp Reservplacerad till 120 hp Två urval med svarskrav Urval2 i april

10 Antagning, direktantagning à la VHS (löpande antagning)
Önskemål om att tidigt underrätta vissa sökande om att de kommer att antas Förhandsbesked med platsgaranti Platsgaranti kan ges oberoende av hur den sökande har prioriterat Närmare instruktioner kommer att komma under hösten

11 Internationell marknadsföring av Lunds universitet Mål:
Rekrytera 400 ej-EU studenter till HT2011 Rekrytera 200 EU-studenter till HT2011? 24 verktyg för att nå dessa mål

12 1) www.lunduniversity.lu.se
Lansering slutet av september Ny design Nytt innehåll

13 2) Inspirationsbroschyr
Riktar sig till alla presumtiva internationella studenter Information om alla ämnen/fakulteter vid LU Allmän info om LU, Sverige, studentliv etc

14 3) Mastersbroschyr 4) Mässor – 26 städer Mindre allmän information
Mer info per program Prisinformation 4) Mässor – 26 städer Kina Indien UAE Turkiet USA

15 Partneruniversitet/Nätverk/Forskarkontakter
Agenter Kina Indien Ryssland Vietnam Saudiarabien Sociala media Partneruniversitet/Nätverk/Forskarkontakter Svenska utlandskontor mm (SI, ISA, Exportrådet, ambassader etc) Externa portaler och hemsidor (mastersportal.eu etc)

16 Alumner Utresande utbytesstudenter Inresande utbytesstudenter Stipendier Studenttävlingar Antagning/förhandsbesked Annonsering Public Relations, - journalister mm. Besök i oktober (SI)

17 Öppet hus Google-optimering Uppdragsutbildning Sommarskolor Study Abroad Video/filmer om LU Erasmus Mundus

18 Riskanalys

19 Riskanalys, studieavgifter
Diskussion om riskanalys 11 juni: Begrepp (brist eller risk)? Nivå? Nytta i förhållande till arbetsinsats? Arbete med strategisk handlingsplan under våren: Pågående riskanalys och beslut om åtgärder Hur går vi vidare?

20 Riskanalys, studieavgifter
Riskanalys för varje del i processen, på rätt nivå: Universitetsgemensam nivå Område Program Med utgångspunkt från målet: Vilka är riskerna? Vad blir effekten? Vilka åtgärder finns på plats? Vad behöver göras ytterligare?

21 Riskanalys, studieavgifter
Stöd och hjälp Mall för riskanalys Stöd från Elisabet Månsson Återkoppling till gemensam nivå?

22 Principer för att hantera stipendier

23 Stipendier Universitetsgemensamma riktlinjer behövs
Diskussion 11 juni: Riktlinjerna bör vara flexibla Koppling till program kan vara negativt Akademiska meriter ska gälla vid urval (ingen inkomstprövning) Delstipendier ska finnas, eftersom detta kommer att gynna rekryteringen Dessutom: 25% reserveras för gemensamma satsningar?

24 Stipendier: Återstående frågor
Fördelning i antal eller i summa stipendiemedel? Beslut för hela utbildningen? (Fördelning från IPK en gång per år) Riktning mot prioriterade regioner? Vad ska gälla för LU gemensamt och vad kan beslutas på områdesnivå? Egna stipendiefonder på områdes/programnivå?

25 Aktuella frågor

26 Bostadsgaranti Till vilka studenter och hur länge? Förslag:
Programstudenter, inte fristående kurs Enbart första året (besittningsrätt)

27 Anstånd och studieuppehåll
Diskussion på SUHF-möte 2 september: Kan en student som har antagits HT2010 söka anstånd och slippa avgift 2011? Anstånd = studierna ej påbörjade. Avgiftsskyldig 2011, men ingen ny anmälningsavgift Studieuppehåll = Paus från påbörjade studier. Ingen avgift 2011

28 Betala för poäng eller tid?
Diskussion på SUHF-möte 2 september: Ska betalningen gälla per poäng eller för utbildningstid? Inte möjligt att läsa fler kurser utan extra avgift Ingen ytterligare avgift om studierna ej blir klara i tid

29 Kommande strategimöten:
Fredag 29 oktober kl 8:00-10:00 Tisdag 14 december kl 15:00-17:00


Ladda ner ppt "Strategimöte om studieavgifter"

Liknande presentationer


Google-annonser