Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieavgifter vid Karolinska Institutet NUAK, 2012-09-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieavgifter vid Karolinska Institutet NUAK, 2012-09-27."— Presentationens avskrift:

1 Studieavgifter vid Karolinska Institutet NUAK, 2012-09-27

2 Studieavgifter  Förordningsgrunden: Studieavgiften är en offentligrättslig avgift som baseras på förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2011.  Avgiftsskyldighet – för vem och för vilken utbildningsnivå? Enligt förordningen ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och avancerad nivå av den som inte är medborgare i en stat inom EU/EES eller i Schweiz (tredjelandsmedborgare).  Undantag Kräver en effektiv administration - inte minst frågor som rör antagning, systemsamordning och ekonomi 2 juli 2014Maissa Al-Adhami

3 2 juli 2014Maissa Al-Adhami Processen fram till implementering Extern konsult - kunskapsinhämtning Projektfas – fördjupning Ny organisation – implementering 201020112009-10

4 Projektfasen 2011  Studieavgiftsprojektet inleds med 8 delprojekt som avrapporterade jan 2011: - Kvalitetssäkring av det engelska utbudet - Rekrytering/Marknadsföring - Stipendiefonder - Avgifts- och stipendiehantering - Ansökan/Antagning - Studentservice/Studentstöd - Personalutveckling - Systemsamordning

5 Studieavgiftsorganisationen 2011/12 Styrgruppen för studieavgiftsfrågor Verksamhetssamordnare SA UA Program/Inst Development Office Personal Utbildning Webb Studie- och karriärvägledning Rekrytering och marknadsföring Studenthälsovård UtbildningStipendiefond Kompetens- utvecklig Program- studievägledning Studenthandläggare Introduktionsvecka International student desk Ansökan/Antagning Stipendie- och avgiftshantering Ekonomi Kvalitet och utvärdering Central projektstruktur Avgiftshantering Internationell alumni

6 Strategiska tidiga beslut  Inrättandet av en styrgrupp direkt under rektor  Satsning på få, riktade, behovsbaserade mastersprogram de s k ”Global Master’s Programmes”  Kvalité ska föregå kvantitet - samtliga sökanden meritvärderas, hög intagningspoäng - excellenta studenter ska erbjudas stipendier (så långt som möjligt)  Fokus på vissa s k ”target” länder för marknadsföring och rekrytering  Strategiska medel från rektor för bl a egna stipendier  Early admission till excellenta sökanden  Bostadsgaranti

7 Markandsföring och rekrytering  Besök i target länder med integrerade aktiviteter; graduate seminar, alumnievent och minsteriebesök (bl a Kina, Indien, USA, Uganda, Singapore)  Deltagande i mässor  Agenter (Indien och Kina)  Fokus på webben (engelskspråkig webbredaktör)  Riktat informationsmaterial på olika språk bland annat kinesiska och arabiska  Nyhetsbrev under hela ansöknings/antagningscykeln  Mastersportal mm  Facebook

8 Resultat  Totalt antal tredjelandsstudenter 2011 = 24  Totalt antal tredjelandsstudenter 2012 = 37 - en ökning med 54% (2 fler program, sommarskola)  Andelen tredjelandsstudenter av den totala internationella studentgruppen är 31% (HT12)

9 5 i topp länder 2012  Antagna USA Kina Tyskland Bangladesh Kanada  Betalande Kina USA Sydkorea Indien Kanada

10 Behöriga förstahandssökande HT 2012  Behöriga förstahandssökande har ökat med 27 % från 2011 års omgång på KI  Övriga lärosäten: - Uppsala +13% - Lund +33% - KTH -7% - Chalmers +1% - Göteborg +17% - Linköping +15% - Umeå -18 %  Rikssnittet: +14%

11 Söktryck HT 2012

12 Framåtblick - satsningar  CRM system (MIRA)  En ansökningsomgång – internationella och nationella rundan slås ihop till en omgång HT 2013  Pathway programs; foundation/preparatory year, study abroad year, Stockholm Summer School  Arbeta med strategiska paket  Utvidga marknadsförings- och rekryteringsinsatserna mot nya målländer och regioner

13 Utmaningar  Lång antagningscykel  Rak antagning (ej kvotgrupper) försvårar arbetet med dimensioneringen av platser  För få statliga stipendier  Migrationsfrågor  Arbetsmöjligheter efter examen  Samarbete på nationell nivå (SI, SDS, SUHF)  Försvårande regelverk (t ex kring Erasmus Mundus)

14 Var vill KI vara om 5-10 år?  Studieavgiftsverksamheten är helt integrerad i den övriga verksamheten  Ett balanserat internationellt klassrum – fler tredjelandstudenter  Utökat och varierat utbildningsutbud på engelska  Återinvesteringar i utbildningen tack vare sund ekonomi i studieavgiftsverksamheten  I framkant när det gäller aktiviteter och tjänster gentemot internationella studenter


Ladda ner ppt "Studieavgifter vid Karolinska Institutet NUAK, 2012-09-27."

Liknande presentationer


Google-annonser