Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universitets- och högskolerådet NUAK 2012-09-26 Ulf Melin 2012-09-26Ulf Melin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universitets- och högskolerådet NUAK 2012-09-26 Ulf Melin 2012-09-26Ulf Melin."— Presentationens avskrift:

1 Universitets- och högskolerådet NUAK 2012-09-26 Ulf Melin 2012-09-26Ulf Melin

2 Utgångspunkter Viktigt att en organisation utgår från • Vision • Verksamhetsidé • Värdegrund • Strategiskt viktiga mål 2012-09-26Ulf Melin

3 Preliminär vision En huvudaktör inom utbildningssektorn som: • Matchar individer och organisationer med livslångt lärande och utveckling – i Sverige och internationellt • Ses som ett föredöme inom service och kvalitet • Utgör en spännande och utvecklande arbetsplats 2012-09-26Ulf Melin

4 Preliminär verksamhetsidé Erbjuda en väg in för att möta individers, skolors, lärosätens, myndigheters och organisationers behov av: • Stöd i samband med val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden • Effektiv och enkel administration • Utveckling genom internationellt samarbete 2012-09-26Ulf Melin

5 Uppgifter för att nå verksamhetsidén Utveckla, marknadsföra och tillhandahålla ett brett utbud av kvalificerade tjänster: • Antagningsservice • Systemförvaltning • Saklig och relevant information om högskoleutbildning • Kompetens och service i tillträdesfrågor, t ex högskoleprovet • Bedömning av utländsk utbildning • Möjligheter till internationellt samarbete • Analys av statistik och resultat 2012-09-26Ulf Melin

6 Strategiskt viktiga mål • En myndighet – genom effektiv samverkan och engagemang i visionen • Excellens i matchningsuppgiften – genom att ha fokus och kraft i utvecklingsarbetet • Överträffa kundernas förväntningar – genom att vara i topp inom service och kvalitet • Bli känd för rätt saker – genom samsyn och proaktivitet i kommunikationen 2012-09-26Ulf Melin

7 Utgångspunkter för organisationslösningen • Bygger på det som förenar – inte det som skiljer • Vissa delar måste hållas isär: – Finansieringssätt – Antagnings- och tillträdesfrågor • Rimlig storleksbalans mellan avdelningarna • Rimligt antal avdelningschefer • Siffrorna är preliminära 2012-09-26Ulf Melin

8 Myndighetens uppgifter 1. Antagningsservice 2. Systemförvaltning 3. Saklig och relevant information om högskoleutbildning 4. Kompetens och service i tillträdesfrågor, t ex högskoleprovet 5. Bedömning av utländsk utbildning 6. Möjligheter till internationellt samarbete 7. Analys av statistik och resultat. Generaldirektör Avdelningen för antagning och studentstöd Chef: Tuula Kuosmanen (ca 45) Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Chef: Lars Petersson (ca 45) Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Chef: Per Zettervall (ca 35) Avdelningen för internationellt samarbete Chef: Sten Vesterman (ca 45) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Chef: Maria Linna Angestav (ca 15) Stab/Administrativ avdelning Chef: Anna Lindholm 2465 (ca 25) 13 2012-09-26Ulf Melin 7

9 Övergripande projektorganisation – tio projekt för uppbyggnaden Projektägare: Ulf Melin Projektkoordinator/huvudprojektledare: Magnus Hjort Referensgrupp: UHR:s ledningsgrupp För varje delprojekt finns en projektledare och en eller flera personer som är projektmedarbetare. 2012-09-26Ulf Melin

10 Sju projekt Lokalprojektet. Projektledare: Lena Helmer (VHS) Visuell identitet och webb. Projektledare: Cecilia Parkert (IPK). Projektledare delprojekt webb: Malin Gustavsson (VHS) IT. Projektledare: Johan Bäckman (VHS) Arkiv och registratur. Projektledare: Anders Brouzell (IPK) Ekonomisystem och avtal. Projektledare: Birgitta Törnqvist af Ström (VHS) HR-frågor. Projektledare: EvaLis Fredriksson (UHR-kommittén). (Rapporterar direkt till projektägaren). Lansering av UHR. Projektledare: Charlotte Löfgren (HSV). 2012-09-26Ulf Melin

11 Ytterligare pågående arbete i projektform Detaljorganisation. Projektledare: Magnus Hjort (UHR- kommittén) Interna styrdokument för UHR. Projektledare: Anna Lindholm(IPK) Statens servicecenter. Projektledare: Anna Lindholm (IPK) 2012-09-26Ulf Melin

12 2012-09-26Ulf Melin

13 www.uhradet.blogspot.se utredare@uhradet.se 2012-09-26Ulf Melin


Ladda ner ppt "Universitets- och högskolerådet NUAK 2012-09-26 Ulf Melin 2012-09-26Ulf Melin."

Liknande presentationer


Google-annonser