Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universitets- och högskolerådet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universitets- och högskolerådet"— Presentationens avskrift:

1 Universitets- och högskolerådet
NUAK Ulf Melin Ulf Melin

2 Utgångspunkter Viktigt att en organisation utgår från Vision
Verksamhetsidé Värdegrund Strategiskt viktiga mål Ulf Melin

3 Preliminär vision En huvudaktör inom utbildningssektorn som:
Matchar individer och organisationer med livslångt lärande och utveckling – i Sverige och internationellt Ses som ett föredöme inom service och kvalitet Utgör en spännande och utvecklande arbetsplats Ulf Melin

4 Preliminär verksamhetsidé
Erbjuda en väg in för att möta individers, skolors, lärosätens, myndigheters och organisationers behov av: Stöd i samband med val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden Effektiv och enkel administration Utveckling genom internationellt samarbete Ulf Melin

5 Uppgifter för att nå verksamhetsidén
Utveckla, marknadsföra och tillhandahålla ett brett utbud av kvalificerade tjänster: Antagningsservice Systemförvaltning Saklig och relevant information om högskoleutbildning Kompetens och service i tillträdesfrågor, t ex högskoleprovet Bedömning av utländsk utbildning Möjligheter till internationellt samarbete Analys av statistik och resultat Ulf Melin

6 Strategiskt viktiga mål
En myndighet – genom effektiv samverkan och engagemang i visionen Excellens i matchningsuppgiften – genom att ha fokus och kraft i utvecklingsarbetet Överträffa kundernas förväntningar – genom att vara i topp inom service och kvalitet Bli känd för rätt saker – genom samsyn och proaktivitet i kommunikationen Ulf Melin

7 Utgångspunkter för organisationslösningen
Bygger på det som förenar – inte det som skiljer Vissa delar måste hållas isär: Finansieringssätt Antagnings- och tillträdesfrågor Rimlig storleksbalans mellan avdelningarna Rimligt antal avdelningschefer Siffrorna är preliminära Ulf Melin

8 Chef: Maria Linna Angestav
Myndighetens uppgifter 1. Antagningsservice 2. Systemförvaltning 3. Saklig och relevant information om högskoleutbildning 4. Kompetens och service i tillträdesfrågor, t ex högskoleprovet 5. Bedömning av utländsk utbildning 6. Möjligheter till internationellt samarbete 7. Analys av statistik och resultat. Generaldirektör Avdelningen för antagning och studentstöd Chef: Tuula Kuosmanen (ca 45) Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Chef: Lars Petersson Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Chef: Per Zettervall (ca 35) Avdelningen för internationellt samarbete Chef: Sten Vesterman Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Chef: Maria Linna Angestav (ca 15) Stab/Administrativ avdelning Chef: Anna Lindholm (ca 25) 1 3 5 2 6 4 7 Ulf Melin

9 Övergripande projektorganisation –tio projekt för uppbyggnaden
Projektägare: Ulf Melin Projektkoordinator/huvudprojektledare: Magnus Hjort Referensgrupp: UHR:s ledningsgrupp För varje delprojekt finns en projektledare och en eller flera personer som är projektmedarbetare. Ulf Melin

10 Sju projekt Lokalprojektet. Projektledare: Lena Helmer (VHS)
Visuell identitet och webb. Projektledare: Cecilia Parkert (IPK). Projektledare delprojekt webb: Malin Gustavsson (VHS) IT. Projektledare: Johan Bäckman (VHS) Arkiv och registratur. Projektledare: Anders Brouzell (IPK) Ekonomisystem och avtal. Projektledare: Birgitta Törnqvist af Ström (VHS) HR-frågor. Projektledare: EvaLis Fredriksson (UHR-kommittén). (Rapporterar direkt till projektägaren). Lansering av UHR. Projektledare: Charlotte Löfgren (HSV). Ulf Melin

11 Ytterligare pågående arbete i projektform
Detaljorganisation. Projektledare: Magnus Hjort (UHR-kommittén) Interna styrdokument för UHR. Projektledare: Anna Lindholm(IPK) Statens servicecenter. Projektledare: Anna Lindholm (IPK) Ulf Melin

12 Ulf Melin

13 www.uhradet.blogspot.se utredare@uhradet.se
Ulf Melin


Ladda ner ppt "Universitets- och högskolerådet"

Liknande presentationer


Google-annonser