Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolan ”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolan ”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket."— Presentationens avskrift:

1 yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolan ”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle”

2 yhmyndigheten.se Yh-myndighetens uppdrag Övergripande mål: Att tillgodose arbetslivets efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens • Analysera och bedöma arbetslivets efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens och arbetsmarknadens utveckling • Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan • Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar • Utöva tillsyn över utbildningarna och granska kvaliteten • Följa upp utbildningars effekter • Samordna och stödja en nationell struktur för validering • Vara nationell samordningspunkt för EQF - den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

3 yhmyndigheten.se Yrkeshögskoleutbildningar • eftergymnasiala yrkesutbildningar •utvecklas och bedrivs i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnaren • svarar mot behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet regionalt/nationellt Efterfrågan på yrkeskompetens Arbetslivet Utbildnings - anordnare Ansökan

4 yhmyndigheten.se Utbildningsanordnare - vem får bedriva utbildning? 236 unika utbildningsanordnare • Kommuner och landsting (118) • Privata anordnare (116) • Statliga lärosäten (2) …..inte statliga myndigheter Statsbidrag ca kr/plats Årlig ansökningsomgång Ca % beviljas

5 yhmyndigheten.se Ansökningsomgång 2011 •Ingen Utbildningsanalys •Ökat ansvar hos utbildningsanordnare att beskriva arbetslivets efterfrågan i ansökan • Förutsätter ett nära samarbete mellan det berörda arbetslivet och utbildningsanordnare Väl underbyggda och tydligare beskrivningar av efterfrågan i ansökan leder också till en ökad kvalitet i myndighetens bedömning av ansökningarna.

6 yhmyndigheten.se Yh-myndighetens analysarbete • Yrkesanalyser prioriteras • Analyser av branscher • Analyser av trender och tendenser • Beskrivning av utbildningsutbudet

7 yhmyndigheten.se Dialog med arbetslivet •Branschernas egna bedömningar av framtida efterfrågan på yrkeskompetenser ett viktigt underlag i myndighetens analysarbete •I dialog med branscher och motsvarande utveckla former för samverkan

8 yhmyndigheten.se Ansökningsomgång 2011 Anvisningar och information15 april Webbansökan öppnar15 juni Webbansökan stänger15 september BeslutJanuari 2011 Den gäller utbildningar med start hösten 2012 eller våren 2013

9 yhmyndigheten.se På gång YH dagar – informationsdagar för blivande och befintliga utbildningsanordnare •18 maj i Malmö, 24 maj i Stockholm samt 26 maj i Luleå

10 yhmyndigheten.se Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå med inriktning mot arbete med funktionshindrade

11 yhmyndigheten.se Pågående utbildningar på yrkeshögskolan med inriktning mot arbete med funktionshindrade* * Omfattar utbildningsplatser med avslut år 2011, 2012,2013 och 2014 * Poäng, Ky- poäng är i tabellen omräknade till Yh- poäng StudiekommunUtbildningsnamnPoäng*Platser per intag Avsluts år VäxjöAtt arbeta med barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder MölndalAktiveringspedagog med inriktning grava kognitiva funktionshinder VäxjöNeuropsykiatriska funktionshinder EslövHandledare för psykiskt funktionsnedsatta Ludvikaomsorgsassistent LSS/LASS, inriktning neuropsykiatri VäxjöOmsorgsassistent, specialkompetens inom funktionsnedsättningar MölndalAktiveringspedagog inom LSS - grav kognitiv funktionsnedsättning EslövHandledare för psykiskt funktionsnedsatta Ludvikaomsorgsassistent LSS/LASS, inriktning neuropsykiatri LundLSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt LundLSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt VäxjöOmsorgsassistent, specialkompetens inom funktionsnedsättningar MölndalAktiveringspedagog inom LSS - grav kognitiv funktionsnedsättning

12 yhmyndigheten.se Pågående utbildningar på yrkeshögskolan med inriktning mot arbete med funktionshindrade. Omfattar utbildningsplatser med avslut år 2011, 2012,2013 och 2014

13 yhmyndigheten.se Yrkesutbildningar per kommun.* * Kartan omfattar samtliga intag/omgångar inom inriktningen 723r med avslut januari 2011 och framåt.

14 yhmyndigheten.se Sökande till utbildningarna år 2009 och examinerade från utbildningar år 2009 (Ky/Yh) •Det var totalt 293 sökande* till utbildningarna med start år 2009, antalet utbildningsplatser var 105 stycken. Det var 2,8 sökande per plats. •Den totala examensgraden var 86 procent bland de studerande som tog examen inom utbildningar med inriktning mot arbete med funktionshindrade år 2009 *Avser sökande per startat intag 2009

15 yhmyndigheten.se Underlag för beslut Lag och förordning Arbetsmarknadens efterfrågan Arbetslivs- anknytning Geografiska aspekter Befintligt utbildnings- utbud Omvärlds- bevakning Regeringens direktiv Referenstagning

16 yhmyndigheten.se Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolan ”Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid vilket."

Liknande presentationer


Google-annonser