Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RiB – konferens Göteborg 25 april – 26 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RiB – konferens Göteborg 25 april – 26 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 RiB – konferens Göteborg 25 april – 26 april 2013

2 Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Avdelningen för samordning och insats Avdelningen för utvärdering och lärande Avdelningen för verksamhetsstöd Myndighetsledning Generaldirektör Överdirektör Myndighetsledningens stöd och strategisk ledningsfunktion Controllerverksamhet EU-och Natosamordning Övrigt stöd Internrevision

3 Avdelningen för utbildning övning och beredskap •Avdelningen ska se till att utbildningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde.

4 Våra utbildningar

5 MSB:s Utbildningsverksamhet

6 Var genomförs utbildningarna? •På plats – Verksamhetsställen i Revinge och Sandö – Regionalt – Hos målgruppen •Distans / Mixad utbildning

7 Färdriktning 2013 och framåt Större fokus på att utveckla befintligt kurs- och utbildningsutbud än utveckling av helt nya kurser Exempel på pågående utvecklingsarbeten • Långsiktig planering av Räddningsinsats • Översyn vidare- och fortbildningar för räddningstjänst

8 • Grundutbildning • Individens kompetens /förmåga agera på egen hand och i grupp • Anpassning till nya organisationsformer • Integrerad del av MSB:s utbildningssystem - gemensam syn på metoder etc • Inte mer omfattande i tid Inriktningsdokument för utveckling av Räddningsinsats

9 Kunska psnivå Flexibilit et Aktualitet i teknik och metodik Kurslängder Heltid/ deltid Ledar skap Pedag ogik Låga krav Lågt tempo Mer övningar Översyn av MSB:s vidareutbildningar • Vad vet vi?

10 Problem i samband genomförandet av Räddningsinsats • Ojämn nivå på kunskaper vid start • Brister i stöttning under kurstiden • Olika ekonomiska villkor för de studerande

11 Vad gör MSB • Utbildningspaket för preparand • Aktiviteter för att öka delaktighet i samband med utbildning såväl räddningstjänst som ordinarie arbetsgivare • Dialog efter utbildning

12 Behovsinventering – anmälningsläget • Enkät genomförd som gäller volymmässigt utbildningsbehov för grund- och vidareutbildningar • I princip alla räddningstjänster svarar på enkäten (96,5%)

13 Behovsinventering – anmälningsläget Avser 2013 BehovAntal platserAntal anmäldaÅterbud hittills Räddningsinsats806600835Ca 30 Räddningsledare A32724031735 Räddningsledning B131728714 Tillsyn/olycksförebyggande A13860588 Tillsyn/olycksförebyggande B7848366 Summa148010201333

14 Kursplanering RäddningsinsatsRäddn.ledare ARädn led B Hösten 2013 Sandö 2 1 (reg. genomförd ) 1 (mix) - Revinge 2 1 (platsbunden) 1 (mix) Extern aktör 7 2014 Sandö 5 (varav en i Luleå) 1 (platsbunden) 2 (reg. genomförd) 2 (mix) - Revinge 5 4 (4 platsbunden) 2 (mix) 2 (platsbunden) 1 (mix) Extern aktör 13

15 Ändrade ersättningsprinciper för Räddningsinsats • Ökat behov av utbildningsplatser de kommande åren • Behov av kursutveckling och modernisering Kräver effektivisering men innebär oavsett ökade kostnader för genomförande och dagersättningar

16 Ändrade ersättningsprinciper för Räddningsinsats • MSB har för avsikt att halvera bidraget till kommunerna för dagersättning från och med 2014. • MSB vill införa en avbokningsavgift vid sena avbokningar. Skapar större utbildningsvolymer och bättre förutsättningar för utveckling av utbildningar.

17 Tack för uppmärksamheten! Olav Dille Utbildningsenheten Karlstad Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Olav.dille@msb.se


Ladda ner ppt "RiB – konferens Göteborg 25 april – 26 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser