Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter och förväntningar i Gävleborg – så här har vi gjort Matts Hildebrand Förvaltningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter och förväntningar i Gävleborg – så här har vi gjort Matts Hildebrand Förvaltningschef."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter och förväntningar i Gävleborg – så här har vi gjort Matts Hildebrand Förvaltningschef

2

3 Kollektivtrafiken i Gävleborg Buss, tåg, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar 13,7 miljoner resor 2011 (12,7 2010) 4 Trafikområden/avtal 32 avtal anropsstyrd trafik Avtal med incitament

4 Ny kollektivtrafiklag Bakgrund Trafikhuvudmannens monopolliknande ställning Detaljerade avtal/brist på drivkrafter Resenärens behov och inflytande bristfälligt Brister i samordning mellan län Brister i samordning av infrastruktur-, bebyggelse- och trafikplanering

5 Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik Svensk Kollektivtrafik Bussbranschens riksförbund Taxiförbundet Tågoperatörerna SKL Trafikverket

6 Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik – En gemensam vision "Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle".

7 Partnersamverkan för fördubblad kollektivtrafik – Ett gemensamt mål Resandet ska fördubblas till 2020(jmf med 2006 Kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel

8 Varför ny kollektivtrafiklag? Det politiska inflytande ska öka Resenären i fokus Samordning – strategisk och långsiktig

9 Ny Kollektivtrafiklag Trafikförsörjningsprogram Allmän trafikplikt Samråd Kommersiell trafik

10 Regional kollektivtrafikmyndighet Efter en lång process har parterna enats om att Landstinget Gävleborg ska vara myndigheten Skatteväxling genomförd Landstingsstyrelsen ansvarig med ett Trafikutskott som bereder frågorna Fullmäktige beslutar om trafikförsörjningsprogram med mål för kollektivtrafiken (26/9)

11 Från bolag till förvaltning 1 januari 2012 är X-trafik ny förvaltning i landstinget All personal är överförd till förvaltningen Mycket är gjort men en del kvarstår Bolaget kvar under en övergångsperiod Landstinget övertar avtalen Landstinget blir delägare i bolag

12 Samråd eller dialog Inför framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram kräver lagen att samråd ska genomföras Politiken i landstinget vill att samråd avser politiska samråd och andra möten benämns dialoger Politiska samråd är planerade till 30 mars och 20 april

13 Samråd och dialog Kommuner Berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag, företrädare för näringsliv och resenärer Angränsande län

14 Frågor att lösa politiskt Principer för skolkort och prissättning Möjligheten till tillköp och rabatterade resor Färdtjänsten och samordningen av serviceresor Bytespunkter/Terminaler och busshållplatser – kommersiell trafik Kapacitetsfrågan på järnväg

15 Näringslivet 6/2 Tidsplan Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborg KSO/LSO 30/3 Samråd politiker KSO/LSO 20/4 TFU 20/8 LS 22-23/8 LS 5/9 LF 26/9 febmaraprmajjunjulaugsepokt Dialog tjänstemän/andra r e m i s s t i d Kommunerna, RG 14/2, 22/2, 14/3, 21/3 Angräns. län 1/2, 6/3, 4/4, 17/4 Trafikverket 6/3, 17/4 Entreprenörer 11/4 Resenärer 2012 HSO 8/2 Info/beslut i landstinget

16 Några egna reflektioner Ökat politiskt intresse för kollektivtrafik Realistisk förväntningar Bejaka nya uppslag och initiativ Prestigelös och ödmjuk Regionalt ansvar för kollektivtrafiken – lokalt ansvar för samhällsplanering

17 Tack för att du lyssnade! Matts Hildebrand matts.hildebrand@lg.se 070-567 66 47


Ladda ner ppt "Erfarenheter och förväntningar i Gävleborg – så här har vi gjort Matts Hildebrand Förvaltningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser