Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målorienterade strategiska processer Maria Tuvesson 08-686 15 87 070 786 15 87.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målorienterade strategiska processer Maria Tuvesson 08-686 15 87 070 786 15 87."— Presentationens avskrift:

1 Målorienterade strategiska processer Maria Tuvesson maria.tuvesson@sl.se 08-686 15 87 070 786 15 87

2 Hur få draghjälp av trafikhuvudmän.  Att man har en målorienterad strategisk process  Vad och på vilka nivåer man driver påverkar hur man kan få draghjälp - exemplet Nacka – genom biljetter och information - exemplet E 18 – genom planering i olika skeden  Tala samma språk  Jag ska prata om yttre effektivitet 2014-06-272

3 3 ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” ”SL ska utifrån ägarens krav och intressenters förväntningar, föreslå och genomföra regionala kollektivtrafiklösningar som underlättar arbetspendling och förenklar vardagen för alla i Stockholmsregionen.” En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet Affärsmässig beställare Effektiv styrning Kompetent projekt- genomförare UTVECKLINGSMÅL Kompetent strateg Attraktiv arbetsgivare ÖVERGRIPANDE MÅL VISION VERKSAMHETSIDÉ VÄRDERINGAR Samverkan – Ansvar – Förtroende - Engagemang Strategisk karta

4 ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” ÖVERGRIPANDE MÅL VISION En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet Strategisk karta – övergripande mål de övergripande målen speglar kraven på yttre effektivitet - SL-trafikens totala attraktionskraft, värdeskapande och effektivitet

5 ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” ÖVERGRIPANDE MÅL VISION En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet MÅL- FORMULERING Strategisk karta – övergripande mål En attraktiv kollektivtrafik ska möta kraven på enkelhet, pålitlighet och helhetssyn. SL ska bidra till hållbar utveckling  SL-trafiken ska öka sin marknadsandel gentemot biltrafiken  SL:s allmänna kollektivtrafik ska upplevas som det mest attraktiva resealternativet för resenärer med funktionsnedsättning  SL-trafiken ska ge minsta möjliga miljöbelastning  SL-trafiken ska vara väl utbyggd, med goda förbindelser till angränsande län, och ge ett väsentligt bidrag till Stockholmsregionens tillväxt och konkurrenskraft.

6 ”Utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik ska vägas mot kraven på hållbara investeringar och en rationell drift för att säkerställa en ekonomisk effektivitet och ett högt kapacitetsutnyttjande.” SL:s förslag och beslutsunderlag ska belysa de kort- och långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ. ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” ÖVERGRIPANDE MÅL VISION En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet MÅL- FORMULERING Strategisk karta – övergripande mål

7 Belägg- ningsgrad Kostnad/ pkm Tillförlit- lighet Nöjda kunder Marknads- andel Andel förnybar energi Tillgäng- lighet ”Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion.” ÖVERGRIPANDE MÅL VISION En attraktiv kollektivtrafik Ekonomisk effektivitet MÄTETAL Strategisk karta – övergripande mål


Ladda ner ppt "Målorienterade strategiska processer Maria Tuvesson 08-686 15 87 070 786 15 87."

Liknande presentationer


Google-annonser