Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt mobilitetskontor 2005-08 & 2008-2012 Exempel på projekt som gett resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt mobilitetskontor 2005-08 & 2008-2012 Exempel på projekt som gett resultat."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt mobilitetskontor 2005-08 & 2008-2012 Exempel på projekt som gett resultat

2 Regionalt Mobilitetskontor …driver projekt samt arbetar med information och rådgivning kring hållbara transporter för både kommuner och företag enligt mottot … Att påverka resan eller transporten innan den börjat Komplement till traditionell trafikplanering

3 3 Regionala mål BlekingeKalmarKronoberg CO2 utsläpp per pers 2010 3,8 ton4,4 ton3,5 ton CO2 minskning Minskning med 35 % från 5,9 ton 1995 15% från 199022% från 1990 Förnyelse- bar energi 2010 50% förnyelsebar energi50% förnyelsebar energi (uppnått) 50% förnyelsebar energi Andra relevanta mål Offentliga sektorn köper el från enbart förnyelsebara källor år 2010. Minska elförbrukningen med 10% 2000-2010. Minska CO2 utsläppen från trafiken med 20 % 1995-2010. Inga utsläpp av CO2 2030. 6% förnyelsebara bränslen i transportsektorn. Minska användningen av energi med 10% 1995-2010. Stabilisera CO2 utsläppen från trafiken vid 2010 nivå. Inga utsläpp av CO2 per 2050.

4 Smart Trafikant  Har drivits inom ramen för Mobilitetskontoren i Kalmar och Kronobergs län 2006-08  Finansierats av EU, Vägverket och Naturvårdsverket

5 Smarta företag

6 Projekt iden för Smart Trafikant är: Minska resandet i bil till och från arbetet genom att erbjuda olika alternativ som passar alla bilåkare.

7 •En utställning och information om alternativen till bilen •Två resvaneundersökningar •Fyra mobilitetstjänster: Hälsotrampare, Testresenärer, Samåkning, EcoDriving I Smart Trafikant erbjuder vi:

8 Smart trafikant gör skillnad…

9

10 Projektet resulterar i •Förbättrat energi- och klimatarbete i kommunerna •Energieffektivisering genom sparsam körning och samåkning •Minskat utsläpp av klimatpåverkande gaser genom färre bilresor, sparsam körning •Näringslivsutveckling och affärsnytta genom friskare personal, tillgängligare arbetsplats, attraktivare företag

11 1. Minska miljöbelastningen 2. Öka trafiksäkerheten Vägverkets huvudsyfte var att minska antal körda mil inom hemtjänsten för att: Pilotkommuner Orust & Mark Bättre kommunala tjänsteresor

12 Förstudie Genomförd i ett distrikt och arbetslag i fem kommuner för att analysera besparings- potentialen. •Kalmar •Älmhult •Karlshamn •Ronneby •Sölvesborg Arbetet pågår i •Kalmar: utbildar personal i planeringssystem • Arbetsgrupp av kommunrepresentanter bildad i Kronobergslän •På gång i Karlshamn och Ronneby

13 Vinster med kommunal reserevision – exemplet Orust

14 Mycket att vinna Projektet förväntas resultera i: •Förbättrat energi- och klimatarbete i kommunerna •Energieffektivisering genom effektivare körsätt •Minskat utsläpp av klimat- påverkande gaser genom minskat antal körda mil •Näringslivsutveckling och affärsnytta genom bättre effektivitet och större kund- nytta (tid hos dem som utnyttjar tjänsterna) Aktiviteter: •Informationsmöten •Nulägesanalys: –Förvaltning av fordon –Planering av körningar i hemtjänsten –Körsätt •Åtgärder utifrån resultatet från nulägesanalysen

15 Europeiska trafikantveckan Man kan delta på olika nivåer: •Europeiska trafikantveckan, hela veckan •Den bilfria dagen den 22 september •Permanenta åtgärder •I stan utan min bil, med avstängd gata •I stan utan min bil, med aktivitet För att räknas som deltagande kommun ska man göra minst en permanent åtgärd som för över eller nyskapar trafikyta som bara får användas av fotgängare, cyklister eller kollektivtrafik. Annars räknas man som stödjande kommun

16 Detta behövs för att lyckas med Mobility Management •HELHETSGREPP •INFRASTRUKTUR –Cykelvägar, linjenät för kollektivtrafik, bredband •RIKTADE ÅTGÄRDER –Uppsökande verksamhet, väldefinierad målgrupper

17 Regionalt mobilitetskontor – en långsiktig plattform som utvecklar regionen

18 Tack för uppmärksamheten! Hannele Johansson Hannele.johansson@energikontorsydost.se Tfn: 0734-19 91 81


Ladda ner ppt "Regionalt mobilitetskontor 2005-08 & 2008-2012 Exempel på projekt som gett resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser