Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRAVEL PLANplus Arbetsgruppsmöte 28 maj 2009 Luftfartsverket, SL, Sigtuna kommun, Vägverket Arlanda, Versailles.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRAVEL PLANplus Arbetsgruppsmöte 28 maj 2009 Luftfartsverket, SL, Sigtuna kommun, Vägverket Arlanda, Versailles."— Presentationens avskrift:

1 TRAVEL PLANplus Arbetsgruppsmöte 28 maj 2009 Luftfartsverket, SL, Sigtuna kommun, Vägverket Arlanda, Versailles

2 AGENDA  PMG RAPPORT  CARGO CITY -Lokalisering -Antal företag och anställda  WORKSHOP -Resvaneundersökning -Genomförandeprocess -Nästa steg

3 PMG RAPPORT

4 CARGO CITY - AVSTÅND  45km från Stockholm  35km från Uppsala  10km från Sigtuna  3km från Märsta Cargo City

5 Sigtuna/Märsta  Stockholms central 60 min Pendeltåg + buss 37 min Pendeltåg + Upptåget 40 min Flygbussarna 20 min Arlanda Express  Uppsala Halvtimmestrafik 30 min  Sigtuna Halvtimmestrafik 35 / 45 min  Märsta 15 minuterstrafik 12 min Arlanda CARGO CITY - RESTID

6 CARGO CITY - AVSTÅND  1km till Arlanda Södra Cargo City

7 CARGO CITY - FÖRETAG  16 företag idag – totalt 608 personal  17 företag hösten 2009 – totalt 613 personal  19 företag hösten 2010 – totalt 783 personal Fem största företagen:  Posten – 220  Cargo Center Sweden AB – 100  DHL Express – 100  Fedex – 80  Skyways – 50

8 WORKSHOP

9 RESVANEUNDERSÖKNING - BAKGRUND  Total sju företag: -Cargo Center -Posten -LFV Stockholm-Arlanda -SAS Technical Services -SAS Stockholm-Arlanda -Securitas -SGS  Metod: e-post och post  Svarsfrekvens: totalt 3668 svar (54 %)  Undersökningen genomfördes vecka 22-26 – 2008  Leverantör: Markör Marknad och Kommunikation AB

10 RESVANEUNDERSÖKNING - RESULTAT

11

12

13

14

15

16

17 GENOMFÖRANDEPROCESS - BAKGRUND  Organisation  Nulägesanalys  Mål  Åtgärder  Marknadsföring  Uppföljning

18 GENOMFÖRANDE - ORGANISATION  WSP som koordinator  En representant från varje företag  Stöd från arbetsgruppen  Fokusgrupper

19 NULÄGESANALYS  Resvaneundersökning  Kollektivtrafikförsörjning  Befintliga gång- och cykelvägar  Parkering för bil och cykel, tillgång och kostnader  Platsbesök

20 GENOMFÖRANDE - MÅL  Verka för att minska transportrelaterad energiförbrukningen med 10-20 %  Develop a framework based on the application on the Theory of policy transfer to help explain the implementation and dissemination of LTPNs in a systematic way

21 GENOMFÖRANDE - ÅTGÄRDER  Handlingsplan  Förbättringar för: -Kollektivtrafik – ökad turtäthet, fler busshållplatser Förbättrad information, Sänkta kostnader ? -Cykel – vägar, skyltning, belysning, lånecyklar -Samåkning ?  Ökad parkeringskostnad  Personlig information  Tid, Kostnad, Bekvämlighet

22 GENOMFÖRANDE - MARKNADSFÖRING  Intranät  ResSmartPaket  Informationstillfällen

23 GENOMFÖRANDE - UPPFÖLJNING  Handlingsplan

24 NÄSTA STEG  Kontakta företagen  Informera företagen  Etc


Ladda ner ppt "TRAVEL PLANplus Arbetsgruppsmöte 28 maj 2009 Luftfartsverket, SL, Sigtuna kommun, Vägverket Arlanda, Versailles."

Liknande presentationer


Google-annonser