Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRAVEL PLANplus Arbetsgruppsmöte 28 maj 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRAVEL PLANplus Arbetsgruppsmöte 28 maj 2009"— Presentationens avskrift:

1 TRAVEL PLANplus Arbetsgruppsmöte 28 maj 2009
Luftfartsverket, SL, Sigtuna kommun, Vägverket Arlanda, Versailles

2 AGENDA PMG RAPPORT CARGO CITY Lokalisering Antal företag och anställda
WORKSHOP Resvaneundersökning Genomförandeprocess Nästa steg

3 PMG RAPPORT

4 CARGO CITY - AVSTÅND 45km från Stockholm 35km från Uppsala
10km från Sigtuna 3km från Märsta Cargo City

5 CARGO CITY - RESTID Stockholms central 60 min Pendeltåg + buss
37 min Pendeltåg + Upptåget 40 min Flygbussarna 20 min Arlanda Express Uppsala Halvtimmestrafik 30 min Sigtuna Halvtimmestrafik 35 / 45 min Märsta 15 minuterstrafik 12 min Arlanda Sigtuna/Märsta

6 CARGO CITY - AVSTÅND 1km till Arlanda Södra Cargo City

7 CARGO CITY - FÖRETAG 16 företag idag – totalt 608 personal
17 företag hösten 2009 – totalt 613 personal 19 företag hösten 2010 – totalt 783 personal Fem största företagen: Posten – 220 Cargo Center Sweden AB – 100 DHL Express – 100 Fedex – 80 Skyways – 50

8 WORKSHOP

9 RESVANEUNDERSÖKNING - BAKGRUND
Total sju företag: Cargo Center Posten LFV Stockholm-Arlanda SAS Technical Services SAS Stockholm-Arlanda Securitas SGS Metod: e-post och post Svarsfrekvens: totalt 3668 svar (54 %) Undersökningen genomfördes vecka – 2008 Leverantör: Markör Marknad och Kommunikation AB

10 RESVANEUNDERSÖKNING - RESULTAT

11 RESVANEUNDERSÖKNING - RESULTAT

12 RESVANEUNDERSÖKNING - RESULTAT

13 RESVANEUNDERSÖKNING - RESULTAT

14 RESVANEUNDERSÖKNING - RESULTAT

15 RESVANEUNDERSÖKNING - RESULTAT

16 RESVANEUNDERSÖKNING - RESULTAT

17 GENOMFÖRANDEPROCESS - BAKGRUND
Organisation Nulägesanalys Mål Åtgärder Marknadsföring Uppföljning

18 GENOMFÖRANDE - ORGANISATION
WSP som koordinator En representant från varje företag Stöd från arbetsgruppen Fokusgrupper

19 NULÄGESANALYS Resvaneundersökning Kollektivtrafikförsörjning
Befintliga gång- och cykelvägar Parkering för bil och cykel, tillgång och kostnader Platsbesök

20 GENOMFÖRANDE - MÅL Verka för att minska transportrelaterad energiförbrukningen med % Develop a framework based on the application on the Theory of policy transfer to help explain the implementation and dissemination of LTPNs in a systematic way

21 GENOMFÖRANDE - ÅTGÄRDER
Handlingsplan Förbättringar för: Kollektivtrafik – ökad turtäthet, fler busshållplatser Förbättrad information, Sänkta kostnader ? Cykel – vägar, skyltning, belysning, lånecyklar Samåkning ? Ökad parkeringskostnad Personlig information Tid, Kostnad, Bekvämlighet

22 GENOMFÖRANDE - MARKNADSFÖRING
Intranät ResSmartPaket Informationstillfällen

23 GENOMFÖRANDE - UPPFÖLJNING
Handlingsplan

24 NÄSTA STEG Kontakta företagen Informera företagen Etc


Ladda ner ppt "TRAVEL PLANplus Arbetsgruppsmöte 28 maj 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser