Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling Bettna Stormöte den 21 augusti 2013 Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling Bettna Stormöte den 21 augusti 2013 Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling Bettna Stormöte den 21 augusti 2013 Välkommen!

2 Kvällens program 19.00 Välkommen Välkommen Peter och Yvonne! 19.15Bettna 2019 med fika 20.15Rapport från arbetsgrupperna Kommunikationer/bredband Trafik, skyltar och belysning Näringsliv Badplatsen Samlingsplatser/nyckelgym 20.50 Nästa steg 21.00 Tack för i kväll

3 Ortsutveckling i Flens kommun Mål En vision och handlingsplan för varje ort i kommunen

4 Ortsutveckling Bettna Visionsarbetet Bettna 2019

5 En vision… är ledstjärna för utvecklingen uttrycker ett önskvärt framtida tillstånd (=idealtillstånd) ger kraft och energi skapar delaktighet, gemenskap och stolthet verktyg att prioritera vad vi ska göra

6 Bettna 2019 Gemensam analys Byggstenar Vision

7 Styrkor Läget Företagande Service Demografi och anda Naturen och miljön Svagheter Kommunikationerna Service Marknadsföring Husen Andan Demografin Vildsvinen och regnet! Möjligheter Kommunikationer Kommun-tillhörighet Utveckla företagandet Utveckla service Boendemiljön Hot Affären försvinner Skolan försvinner Lokal service minskar Demografin Telefoni och kommunikation Bettna 2019 - SWOT

8 Bettna 2019 - Omvärldsanalys Inter- nationalisering av näringslivet Befolk- ningen blir äldre Snabbare kommuni- kationer Små- företagande växer Ökat klimat- tänkande IT och media utveckling

9 Bettnas största utmaningar Förbättra kommuni- kationerna; tåg, buss och bredband Behålla och utveckla servicen Utveckla företagsklimatet för befintliga och nya företagare Att få nya familjer att flytta hit Skapa attraktiva boendemiljö året runt Marknads- föring av Bettna

10 Välkommen på en promenad i Bettna 2019 Tänk er fram i tiden till år 2019 Gå en promenad i Bettna –Vad ser ni? –Vad hör ni? –Vem träffar ni? Vad pratar ni om? Sätt i grupper med 3-4 personer och SKRIV ner hur ni upplever Bettna i 2019 Fika gärna under promenaden!

11 Bettna 2019 Gemensam analys Byggstenar Vision

12 Byggstenar för Bettna En byggsten är ett fokus för utveckling som ofta finns i dag att bygga vidare på. Byggstenen behöver inte finnas i dag, men ofta är det lättare att utveckla utifrån styrkor man redan har än att uppfinna nytt från början. Till varje byggsten tas en beskrivning fram (i 3-5 punkter) av hur Bettnaborna tänker sig att byggstenen har utvecklats i 2019. Byggstenarna förankras på nästa stormöte den 9 oktober kl. 19-21

13 Rapport från arbetsgrupperna Samlings- platser Näringsliv Trafik, skyltar och belysning Kommuni- kationer Bad- plats

14 Nästa steg Arbetsgrupperna jobbar vidare –Projektidéer och analys Samordningsgruppen sammanställer kvällens promenad och tar fram förslag på byggstenar Rapport på kvällens möte på kommunens hemsida inom kort Nästa stormöte 9 oktober kl. 19-21

15 TACK FÖR I KVÄLL!


Ladda ner ppt "Ortsutveckling Bettna Stormöte den 21 augusti 2013 Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser