Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ortsutveckling i Hälleforsnäs Stormöte Folkets Hus - Hälleforsnäs 7 februari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ortsutveckling i Hälleforsnäs Stormöte Folkets Hus - Hälleforsnäs 7 februari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Ortsutveckling i Hälleforsnäs Stormöte Folkets Hus - Hälleforsnäs 7 februari 2012

2 Välkommen! Kvällens program Rapport från grupperna Visionsarbete i grupper Återkoppling och nästa steg

3 Färdplan Flen - Ortsutveckling Mål Att i samarbete med föreningar, näringsliv och invånare utveckla en vision och handlingsplan för varje ort i kommunen. Mål för Hälleforsnäs Att utveckla en vision och handlingsplan

4 Gruppernas uppdrag Analys av förutsättningarna för utveckling Förslag till handlingsplan Bidra till visionsarbetet All dokumentation kommer att finns på kommunens hemsida

5 Arbetsgrupper Näringsliv, service och marknadsföring Trafik, Boendemiljö och natur Kultur och Fritid Vision

6 Visionsgruppens uppdrag Att leda visionsprocessen Säkerställa att visionen är förankrat i orten Att samordna informationen från de andra grupperna

7 Visionen Hälleforsnäs 2019 Vad händer i världen runt oss? Trender Hur påverkar det oss? –Konsekvenser och utmaningar Hur vill vi att framtiden ska bli? –Hälleforsnäs 2019

8 Trender Vad händer i världen runt oss? Framtagit i samband med Flens kommuns övergripande visionsarbete Flens kommun 2019

9 EXEMPEL: Växande svenska storföretag har verksamhet i flera länder, men ökar inte antal anställda i Sverige. Talaris flyttar sin produktion till Kina och stänger i Flen. Flera svenska varumärken ägs nu av företag som inte är svenska, så som Vin&Sprit, Volvo och SAAB. BESKRIVNING: Sverige är en del av den globala världsmarknaden där produktion oftast placeras där arbetskraft kostar minst; t.ex. Asien. Strukturförvandlingen innebär ett ökat fokus på kunskap och tjänster i Sverige och mindre på produktion. Fler och fler stora företag opererar i fler länder och har inte direkt koppling till sitt ursprungsland. Internationalisering av näringslivet

10 EXEMPEL: 90% av de runt 900 företag i Flens kommun är små företag med 0 till 5 anställda. Små företag bidrar i dag mer till ökad sysselsättning i Sverige än stora företag. BESKRIVNING: Andelen av småföretagare (0-5 anställda) växer i Sverige, särskilt inom service och kunskapsbranscherna. Småföretagande växer

11 EXEMPEL: Andelen av tidningar med inriktning på heminredning och mat ökar. Upplevelseindustrin växer. 37% av småhusen i Flens kommun är fritidshus. Ökat efterfråga på närproducerad mat. BESKRIVNING: Intressen och strävan efter det goda livet ökar med idealet om ett meningsfull jobb, ett bra boende, en god hälsa och en fritid med upplevelser. Egen tid värderas mer och familjen värdesätts högre. Strävan efter det goda livet

12 EXEMPEL: Stort fokus på FNs klimatpanels arbetet och i Flen har etableringen av ekobyn i Skebokvarn väckt stort intresse. Många väljer tåget framför bilen. Ökning i miljövänliga energikällor som biogas, jordvärme, avfallshantering. Ökat efterfråga på närproducerat mat. BESKRIVNING: En ökad medvetenhet om klimatproblematiken och behovet av hållbar utveckling av miljön växer fram både bland befolkningen och politiken. Ökade regelverk i förhållande miljön, med t.ex. krav på minskning av koldioxidutsläpp. Klimatansvar/hållbar ekologi

13 EXEMPEL: Besöks- och upplevelsenäringen är den snabbast växande i Sverige. Sverige satsar stort på att marknadsföra Sverige som det nya matlandet. Allt fler resande på Skavsta och en ständigt ökande beläggning på campingen i Malmköping. Nya paketlösningar växer fram med kombination av upplevelser och mat. BESKRIVNING: Resande ökar generellt och nya grupper av turister från t.ex. Ryssland, Kina och Indien bidrar till en växt i turismnäringen. Upplevelser och mat har blivit en viktig del av turism och resandet. Ökat resande - turism

14 EXEMPEL: Andelen mottagare av försörjningsstöd i Flen ökar. Nästan var femte barn i Flens kommun bor i ekonomiskt utsatt hushåll. Skillnaden mellan medelinkomsten i Flen och i riket ökar. BESKRIVNING: Den socio-ekonomiska segregationen ökar i samhället. Klyften mellan de som arbetar och de som inte arbetar ökar. Inkomstskillnaden mellan hög- och lågutbildade ökar. Kön, klass och etnicitet har större betydelse Segregationen tilltar

15 EXEMPEL: Sociala medier som Facebook, Twitter och Youtube används av allt fler som kommunikationssätt. Mobiltelefoner inkluderar i dag allt fler verktyg för kommunikation Datorer till alla skolbarn. Regeringen har nyligen satsat 500 milj. till bredbandsutbyggnad. BESKRIVNING: Informations- och kommunikationsteknologin utvecklas allt snabbare med nya produkter och verktyg för snabb och bred information och kommunikation. Snabb teknikutveckling inom IKT

16 EXEMPEL: Tidningar får mindre upplägg i pappersversion och alltfler ökar sin webbaserade version. Alltfler unga anger att de läser sina nyheter på webben Ortsutveckling Hälleforsnäs har sin egen Facebooksida! BESKRIVNING: Vi lever i värld med et ständigt flöde av nyheter från många olika källor. Nyheterna har blivit mer personfokuserade och vi skapar många av dem själva genom sociala medier och nätverk. Ändrat medialandskap

17 EXEMPEL: Storstockholms befolkning ökade med cirka 40 000 invånare 2010 medan antalet nya bostäder blev cirka 9 000. Ökat utbud av service, kultur och växande arbetsmarknad runt storstäderna, där 75% av befolkningsökningen i Sverige sker. Hälften av Sveriges kommuner står stilla eller minskar sin befolkning. BESKRIVNING: Allt större andel av befolkningen bor i städer/storstäder. Mindre orter får minskad befolkning Ökad urbanisering

18 EXEMPEL: I Flens kommun är 23% av befolkningen äldre än 65+ (2009) och prognosen visar att andelen är växande. BESKRIVNING: Gruppen av 65+ utgör en allt större och växande del av befolkningen. Det innebär stora pensionsavgångar och ökat försörjningsbörda för de som arbetar mellan 18 och 64. De som går i pension under de nästa 10 åren är samtidigt den mest friska och välbeställda pensionsgeneration någonsin. Befolkningen blir äldre

19 Hur påverkar dessa trender Hälleforsnäs? Vilka utmaningar ställer detta Hälleforsnäs inför? –Först ett par minuter för er själva –Sedan diskutera i grupper –Kom överens om 5 utmaningar i varje grupp –Skriv en utmaning per lapp

20 Framtidens Hälleforsnäs Tänk er fram i tiden till en kväll i senvåren 2019. Ni går en promenad genom Hälleforsnäs. Vad ser och hör ni? Vad upplever ni? Vem träffar ni? Vad pratar ni om? Varje grupp skriver en beskrivning

21 Vad händer sen? Visionsgruppen sammanställer ”promenaderna” och identifierar byggstenar Förslag på byggstenar på ”remiss” till arbetsgrupperna och på hemsidan Förslag till formulering tas fram utifrån byggstenarna Förslag till byggstenar och vision presenteras på kommande stormöte

22 Vad händer sen? Feb- april 2012 Vision och byggstenar tas fram arbetsgrupperna fortsätter med analys och ta fram förslag till åtgärder Maj 2012 Förslag till visionen presenteras prioritering av åtgärder gentemot visionen Juni 2012 Utkast till vision och handlingsplan skickas ut till alla deltagare Augusti 2012 Deadline för inlämning av vision och handlingsplan i den politiska beslutsprocessen September 2012 Beslut i kommunfullmäktige om vision och handlingsplan för Hälleforsnäs

23 Tack för i kväll!


Ladda ner ppt "Ortsutveckling i Hälleforsnäs Stormöte Folkets Hus - Hälleforsnäs 7 februari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser