Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenöriella politiker Kristina Nyström Ratio och CESIS, KTH 070-3133478 Nyström, K. (2011) Entrepreneurial Policymakers,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenöriella politiker Kristina Nyström Ratio och CESIS, KTH 070-3133478 Nyström, K. (2011) Entrepreneurial Policymakers,"— Presentationens avskrift:

1 Entreprenöriella politiker Kristina Nyström Ratio och CESIS, KTH kristina.nystrom@ratio.se 070-3133478 Nyström, K. (2011) Entrepreneurial Policymakers, Ratio Working Paper, No. 167, Ratio Stockholm. Länk :http://www.ratio.se/sv/publikationer/working-papers/2011/no-167-entrepreneurial- policymakers.aspx

2 Bakgrund: Entreprenörskap och regelförenkling på den politiska agendan Regeringen har ett explicit mål att öka antalet nya och växande företag. • 2009 uppgick det statliga stödet till näringslivet till cirka 27 miljarder. (Exklusive särskilda insatser i samband med den ekonomiska krisen) • Här ingår exempelvis, stöd till småföretag (157 miljoner) och starta eget-bidrag (286 miljoner) (Tillväxtanalys, 2010). Exempel på strategier för att öka antalet entreprenörer: • Åtgärder för att stimulera entreprenörskap i målgrupper som är underrepresenterade bland de nya företagen (exempelvis kvinnor, personer med invandrarbakgrund). • Åtgärder för att stimulera entreprenörskap i målgrupper som anses har stor potential. (exempelvis forskare, high-tech företag).

3 Forskningsfrågor i projektet” Entreprenöriella politiker” • Har våra politiker förutsättningar, erfarenhet och ambition att skapa goda förutsättningar för företagandets villkor? • Är våra riksdagsledarmöter representativa för den svenska befolkningen när det gäller: - Entreprenöriell erfarenhet? - Potential för att bli entreprenörer i framtiden? - Attityder när det gäller entreprenörskap?  Hur uppfattar de svenska riksdagsledamöterna villkoren för att starta och driva företag? Metod: Samma frågor som i Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (Se: Entreprenörskap i Sverige, Nationell rapport 2011, Entreprenörskapsforum)

4 Resultat: Entreprenöriell ambition, attityd och erfarenhet  Politiker har en hög potential som entreprenörer.  Trots deras höga entreprenöriella potential har politiker ingen statistiskt signifikant högre benägenhet att vara entreprenöriella än sina väljare.  Det finns en tydlig diskrepans mellan väljare och politiker när det gäller hur man uppfattar entreprenöriell attityd och kultur i Sverige. - Väljare har en positivare uppfattning om den entreprenöriella kulturen i Sverige än vad politikerna har.

5 Resultat: Entreprenörskap på den politiska agendan •Politiker upplever i högre grad än väljare att nya, små och växande företag är viktiga som sysselsättningsskapare. •Det finns en tydlig skillnad när det gäller hur politiker och väljare uppfattar villkoren för att starta och driva företag. - Mer än 50 procent av politikerna upplever att det är enkelt att starta och driva företag i Sverige. - Cirka 25 procent av den svenska befolkningen upplever att det är enkelt att starta och driva företag i Sverige. •Politikerna uppger att entreprenörskapspolitik står högt upp på den politiska agendan - 90 procent av politikerna tycker att förutsättningarna för att starta och driva företag är en viktig politisk fråga.


Ladda ner ppt "Entreprenöriella politiker Kristina Nyström Ratio och CESIS, KTH 070-3133478 Nyström, K. (2011) Entrepreneurial Policymakers,"

Liknande presentationer


Google-annonser