Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför växer inte vissa företag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför växer inte vissa företag?"— Presentationens avskrift:

1 Varför växer inte vissa företag?
Sven-Olov Daunfeldt Docent, Ratio

2 Bakgrund

3 Källa: Daunfeldt m fl (2011), ”Snabbväxande företag: En fördjupad analys av mått och definitioner”, Working paper 2011:27, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Östersund.

4 Tabell 1. Ökningen av antal anställda under perioden som minst krävs för att räknas som ett snabbväxande företag. Gruppen av företag som inte växer eller växer marginellt är mycket större än antalet företag som kan klassificeras som riktiga snabbväxare. Många av dessa företag rapporterar också hög lönsamhet och har därmed de finansiella förutsättningarna för att växa, men avstår av någon anledning.

5 Cirka 40% av företagen som befinner sig i grupp 1 i period t stannar i grupp 1 i period t+4, medan endast cirka 10% återfinns i grupp 3. Av företagen som hade liknande initiala villkor m ap tillväxt tenderar därmed en minoritet att växa, medan det stora flertalet inte realiserar sin tillväxtpotential.

6 Vad är det som leder till att lönsamma företag inte väljer att expandera sin verksamhet?
Avsaknad av tillväxtambitioner Brist på kompetens eller resurser Brister i det institutionella ramverket

7 Avsaknad av tillväxtambitioner
Tillväxtambitionerna för företagsledare i mindre företag är positivt relaterad till faktiskt tillväxt (Wiklund och Shepherd, 2003) Tidigare svensk studie (Wiklund m fl, 2003) visar att: Viktigaste faktorn som påverkar företagens tillväxtambitioner är oro över personalens välmående. Rädsla över att förlora den operativa kontrollen över företaget och minskat oberoende leder också till lägre tillväxtambitioner.

8 Brist på kompetens och resurser
Företagsledningen inte har den kompetens som krävs för att utveckla verksamheten eller erhålla de medel som krävs för att expandera organisationen (Colvin och Slevin, 1997). Företagsledningen inte kan hitta rätt kompetens för att genomdriva sina tillväxtambitioner. Tillväxtambitionerna kan inte realiseras p g a bristande tillgång till intern och extern finansiering (Wiklund m fl, 2003b; Beck m fl, 2005; Aghion m fl, 2007).

9 Brister i det institutionella ramverket
Företag möter tillväxtbarriärer som leder till att de inte realiserar sin tillväxtpotential, t ex: Krångliga regler och byråkrati Regleringar på arbetsmarknaden Konkurrens från kommunala bolag Skattesystemets utformning Denna hypotes stöds av Henrekson med flera (2010) som finner att statliga monopol och restriktioner på vinst utgör de största hindren för skapandet av snabbväxande företag.

10 Slutsatser Det finns en risk att allt för mycket fokus har riktats mot de snabbväxande företagen. Dessa företag utgör en mycket liten andel av företagsstocken och kan ha realiserat sina tillväxtambitioner trots förekomsten av olika typer av tillväxtbarriärer. Fokus bör istället skiftas mot varför många lönsamma företag inte väljer att expandera sin verksamhet. Vi anser att denna fråga kan ha stor betydelse för företags – och sysselsättningsutvecklingen i Sverige


Ladda ner ppt "Varför växer inte vissa företag?"

Liknande presentationer


Google-annonser