Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Intervjuer med 39 Kvinnliga företagare i Vara Kommun Genomförda under juni – augusti 2006, av Ingrid Ullberg, Mångfald i Vinköl inom projektet Utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Intervjuer med 39 Kvinnliga företagare i Vara Kommun Genomförda under juni – augusti 2006, av Ingrid Ullberg, Mångfald i Vinköl inom projektet Utveckling."— Presentationens avskrift:

1 1 Intervjuer med 39 Kvinnliga företagare i Vara Kommun Genomförda under juni – augusti 2006, av Ingrid Ullberg, Mångfald i Vinköl inom projektet Utveckling Vara Quinna

2 2 5 verksamheter har anställda.

3 3 64% av företagen producerar tjänster Flera av företagen ser sig själva som tjänsteproducerande företag även om de försäljer/producerar varor Det finns många likheter i företagens affärsidéer mellan de olika branscherna vilket bör underlätta samarbete inom projektet

4 4 Intervjuade företagare fördelat på ålder

5 5 Uppstartsår 21 6 5

6 6 Anledning till start av företaget Det är endast 1 av 3 som valde att bli egna företagare för att de hade en idé eller viljan att vara egen. De flesta valde det för att slippa arbetslöshet, komma bort från ett dåligt jobb, eller för att det blev så.

7 7 Företagen Inte någon av företagen har en aktiv eller medveten affärsidé –En klar majoritet anser sig hjälpa sin kunder, inte sälja tjänster eller varor. –De med en klar yrkesidentitet (läkare, massörer, lantbrukare etc.) har lättare att uttrycka vad de erbjuder sin kunder, har för kundnytta, än de övriga. –De flesta ser företaget och verksamheten från sitt eget perspektiv, mindre från kundens eller marknadens perspektiv.

8 8 Vad styr företaget? 1.Jag – känslor, drömmar, humör 2.Kunder – feedback, efterfrågan 3.Andra större företag eller myndigheter 4.Att aktivt resa på mässor för att se vad som erbjuds och vad som är aktuellt, trender

9 9 Hur vill du arbeta? 95 % vill arbeta ensamma eller själva men tillsammans med andra i nätverk Endast en person associerade frågan till arbetsmiljö eller arbetssättet. Alla arbetade med saker som intresserar dem och alla har tydliga fritidsintressen

10 10 Har det blivit som du tänkt dig med företaget? För 90 % av kvinnorna har det blivit som de har tänkt sig För 5% har det blivit bättre än vad de tänkt sig. För 5% har inget blivit som de tänkt sig.

11 11 Vad kan bli bättre? Kundunderlaget, lönsamhet & ”själva företagandet” -Nå ut till nya kundgrupper -Få bättre omsättning, sälja mer -Utveckla sina tjänster/varor -Lära sig tidsplanera och få balans mellan arbete och privatliv

12 12 Framtidstro & Visioner Företagarna är optimistiska inför framtiden Flera hoppas på expansion, att kunna driva ett småföretag med anställda och att kunna investera Några befinner sig i en brytpunkt

13 13 Företagarnas utvecklingsidéer 1.Vill fokusera mer på sitt kärnområde och utveckla sina produkter/tjänster 2.Effektivisera arbetssätt och skapa ett företagande 3.Marknadsföra sig, bygga varumärke 4.Öka personalstyrkan, samarbeta och växa 5.Effektivisera maskiner och lokaler

14 14 Vilka behov finns? Knyta kontakter med grossister, representanter för större företag Träffa företagsledare för framgångsrika småföretag –De letar efter en bild av företagandet Träffa företagare inom respektive bransch –Vill öka kompetensen och tryggheten för sin verksamhet

15 15 Vara Quinna - möjligheter för dig som individ Nätverka för att få idéer Skapa samarbete Sociala behov Vill visa upp att kvinnligt företagande finns i Vara kommun Att bli stärkta av varandra, få självförtroende och att träffa andra är ett genomgående tema.

16 16 Vara Quinna – möjligheter för dig som företagare 1.Få kunskaper hur man bygger och får översikt över sitt företag för att styra och förstå 2.Personlig utveckling som företagare Utöver detta efterfrågades kunskaper inom företagsutveckling, företagsekonomi, marknadsföring, personalfrågor, kundbemötande, försäljning, inköp, ledarskap, data mm.

17 17 Vara Quinna – möjligheter för ditt företag 1.Företagsekonomi – Hur räknar jag hem mitt företag? 2.Hur jag hanterar en expansion av mitt företag 3.Att lära sig prata om sitt företag. = Affärsmässighet De intervjuade uttrycker osäkerhet inför, men viljan att utvecklas.

18 18 Vara Quinna – Möjligheterna Bygga upp en portal –Där företagen syns och där personerna bakom företagen lyfts fram –Gemensam reklam och events Genomgående vill de ha ett nätverk, eller grupp, som behandlar företagandet, ett professionellt forum där samarbete, peppning och inspiration ska växa och där konkurrens och tävlan skall hållas utanför.

19 19 Vara Quinna – Möjligheterna Nätverket – många har behov att vara i en grupp och att få utrymme tillsammans med andra –De vill skapa samarbete och utveckla sin kompetens genom att ”ge och ta” från varandra –Inspiration

20 20 Praktiska önskemål En majoritet vill träffas på eftermiddagar eller helger Föreläsare och seminarier som berör företagandet, personlig utveckling, konflikthantering mm. efterfrågades Driva ett gemensamt basprojekt där alla är deltagande och att man parallellt driver mindre projekt för de som är intresserade Projektet får inte ta för mycket tid

21 21 Slutsatser Behöver långsiktsperspektiv på sitt företagande –”Det rullar på”, ”Det ser ljust ut”, ”Oj! Har inte tänkt på det... ” Behöver mer kunskap kring företagandet som sådant –Företagsekonomi –Att få en plattform som man expandera från –Stärkas som företagare Bilda en samarbetsorganisation –Gemenskap och för att dela kunskap –Mässor och Seminarier –Få affärskontakter

22 22 Med stöd från


Ladda ner ppt "1 Intervjuer med 39 Kvinnliga företagare i Vara Kommun Genomförda under juni – augusti 2006, av Ingrid Ullberg, Mångfald i Vinköl inom projektet Utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser