Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fi2 Lägesrapport om IT-utvecklingen i fastighetsbranschen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fi2 Lägesrapport om IT-utvecklingen i fastighetsbranschen"— Presentationens avskrift:

1 Fi2 Lägesrapport om IT-utvecklingen i fastighetsbranschen
Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Fi2 Lägesrapport om IT-utvecklingen i fastighetsbranschen Fastighetsbranschens IT-dag 2008 Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

2 30 minuter om Fi2 Kort om Fi2 Nyheter i Fi2
Från 3-D Cad till fastighetssystem Fastighetslexikon Energideklarationer

3 Obrutet informationsflöde
Samhälle Primärveksamhet

4 Fi2 är ett gemensamt språk
Hej hopp Issues Resolution Database ifc Fi2xml Förenklar kommunikation mellan system och människor.

5 Hur får man information att samverka?

6 Ett traditionellt sätt att kommunicera
Systemleverantör System A System B System C Fi2xml-fil Systemleverantör Fi2xml- bearbetning System D System E System F Fi2xml- bearbetning

7 Så här skall det gå till! Internet Fi2xml ifc Fi2 webservice (Tolk)
Systemleverantör Hyressystem Underhålls-system Skalskydd Fi2 webservice (Tolk) Fi2xml-meddelande ifc Systemleverantör Fi2xml-meddelande Cad-System Kalkylsystem Beräknings-program BIM webservice (Tolk)

8 Praktiskt exempel Jag väljer i mitt system
Systemet visar information från hyressystemet Systemet visar information från fastighetssystemet

9 Nyheter / Aktuella projekt
Projekt som berör informationshanteringen

10 Projekt -samordnad informationshantering för energi och media
Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Projekt -samordnad informationshantering för energi och media Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

11 Projekt demohus Visa upp nyttan med modern Information and Communication Technology, ICT. Huset ska användas för tester och verifieringar vid bl.a. certifieringar. Demohuset utformas även så att projektdeltagarna kan använda det som en arena för att visa upp sina framsteg inom ICT.

12 Certifiering av datasystem
Certifiering garanterar att kuggarna passar i maskineriet System 1 System 2 System 3

13 Fi2xml version 1.2

14 Fastighetslexikon

15

16 Bygghandlingar 90 del 8 blir Informationhandbok

17 Vad omfattar BH90 del 8?

18 Från 3-D Cad till fastighetssystem
Frågor som debatteras idag Hur kvalitetssäkra all information till förvaltningsskedet? Några ställer detaljerade krav på val av system Andra ställer inga som helst krav Hur leverera information? Cad-fil? Fi2xml? Finns all information i Cad-filen?

19 Det handlar om leverans av information
Komm-unikation (Fi2xml) Underhålls- system MS Office- verktyg Inköps- Ekonomi- Leverantörs- reskontra Hyres- Dokument- Drift- Förvaltnings- info Fel- anmälan Låne- Utrymmes- program CAD- System MS Office- verktyg Inköps- system Projekt- Styrnings- Kalkyl- Planerings- Dokument- 3D/VR- Produkt-& Process- info Fi2xml Fi2xml

20 Leverans av förvaltningsinformation

21 Fi2Energi Boverket Energimyndigheten (STEM)
Kommunikation med ”Gripen” skall ske med Fi2xml Energimyndigheten (STEM) E-nyckeln skall leverera fi2xml

22 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare
Vision Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

23 Energideklaration med Fi2xml!
Boverket Gripen Internet Energiexpert (byggnadsägaren) Fi2xml Fi2xml-meddelande STEM eNyckeln Fastighets-register Underhålls-system Energi-system Fi2xml-meddelande (energi-deklaration) Energiexpert Fi2 webservice (Tolk)

24 Några nyttor Enkel och standardiserad åtkomst av information
Due Dilligence - Köp och försäljning av fastighet underlättas Tillgång till detaljerad information om byggnader i förvaltningen – ex: mängder, komponentinformation, dimensionerade laster etc. Frågan om vad som är förvaltningsinformation blir mindre viktig – välj själv vilken information Du vill ta del av.

25 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare
Möjligheter Förenklad administration Enklare uppföljning och verifiering Underlag till energibesiktningar Utväxling av besiktningsresultat Utväxling av information mellan olika parter och IT-stöd (energileverantörer, SÖ-system, energiuppföljningssystem etc.) Enklare åtkomst till byggnadsrelaterad information Dokumentation Mätdata Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

26 Till sist! Ni är alla välkomna att bli medlemmar i Föreningen för Förvaltningsinformation Genom många medlemmar har Fi2 blivit en defacto-standard


Ladda ner ppt "Fi2 Lägesrapport om IT-utvecklingen i fastighetsbranschen"

Liknande presentationer


Google-annonser