Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndighetskrav för fastighetsförvaltare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndighetskrav för fastighetsförvaltare"— Presentationens avskrift:

1 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare
Så implementerar Du en systematisk standard för informationshantering i Din fastighetsförvaltningsprocess för en effektiv samordning av informationsflödet Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

2 Disposition Vad är FI2? Hur får man information att samverka?
Kontrollera informationen genom att datasystemen stöder Dina processer Hur implementerar jag detta i min verksamhet?

3 Vad är FI2xml ?

4 Har inte tid-måste arbeta
FI2 står för utveckling Har inte tid-måste arbeta

5 Informationsöverföring idag
Dokument Dokument Dokument Program Projektering Byggande Förvaltning Beställare Konsulter Entreprenörer Förvaltare Hyresgäster Myndigheter Leverantörer Ägare Finansiärer

6 Obrutet informationsflöde
Samhälle Primärveksamhet

7 FI2 är ett gemensamt språk
Hej hopp Issues Resolution Database ifc FI2xml Förenklar kommunikation mellan system och människor.

8 FI2 skapar samverkan i design, byggproduktion, förvaltning
Komm-unikation (FI2xml) System för administration, ekonomi, teknik & styrning av förvaltning System för administration, ekonomi & styrning av byggprocessen Informations- databas FI2 Underhålls- system MS Office- verktyg Inköps- Ekonomi- Leverantörs- reskontra Hyres- Dokument- Drift- Förvaltnings- info Fel- anmälan Låne- Utrymmes- program CAD- System MS Office- verktyg Inköps- system Projekt- Styrnings- Kalkyl- Planerings- Dokument- 3D/VR- Produkt-& Process- info FI2xml FI2xml Administrationssystem (framtida)

9 FI2 ur beställarens perspektiv!
Ett obrutet informationsflöde från projektidé via förvaltningsfasen till rivning av byggnadsverket. Flera informationssystem kan samverka och utbyta information förutsatt alla följer standarden. Samverkande data mellan system som hanterar såväl ekonomi, administration som tekniska frågor. Förenklad möjlighet att utlokalisera valda delar av den IT-baserade verksamheten. Större möjlighet att få tillgång till dagsfärsk information. Effektivare upphandling av informationssystem. Kostnadseffektivare IT-installationer. Enkelt att överföra fastighetsrelaterad information vid köp och försäljning av fastigheter

10 Hur har FI2 skapats? Konceptuell databasmodell
FI2 processer Generell dataöverförings- fil (XML) Konceptuell databasmodell

11 FI2 informationsmodeller
FI2 totala informationsmodell har redovisats som sju integrerade delmodeller. Avtal Mål Intressent Resurs Fysisk resurs Programarbete Dokument Figur 1 Exempel på FI2 delmodell (avtal)

12 Vad är FI2 XML? ett filformat för förvaltningsinformation baserat på XML och FI2

13 Vad innehåller ett meddelande?

14 FI2 termer = taggar FI2BYGGNADSVERK FI2STRUCTURE Byggnadsverk
Definition: Markbunden konstruktion som bildar en miljö för en bestämd verksamhet. I denna modell lagras både hus om anläggningar/mark om byggnadsverk. Från en konstruktion baserad på ifc, motsvarar detta klassen IfcBuilding. I denna model består ett byggnadsverk utav utrymmen. Dessa utrymmen kan sedan grupperas i utrymmessystem t.ex. våning, brandsektion, uthyrningsbar enhet o.s.v. Under utrymmen kan man sedan specificera utrymmeselemet som är komponenter av ett utrymme som skall särredovisas. Elementlista Namn(sve) Namn(eng) Beskrivning FI2ByggnadsverkID FI2STRUCT_ID Stabild riksunikt byggnadsid FI2ByggnadsverkGlobalID FI2STRUCT_GUID Global Identitet FI2ByggnadsverkSystemID FI2STRUCT_SYSID Systemidentitet FI2ByggnadsverkNamn FI2STRUCT_NAME Populärnamn byggnad FI2ByggnadsverkBeskrivning FI2STRUCT_DESCR Rumslig beskrivning FI2ByggnadsverkHojd FI2STRUCT_HEIGHT Byggnadshöjd FI2ByggnadsverkKlasstyp FI2STRUCT_CLASS Klassifikationstyp FI2ByggnadsverkAnvandning FI2STRUCT_USE Huvudsaklig användning FI2ByggnadsverkFunktion FI2STRUCT_FUNCTION Funktion FI2ByggnadsverkKordinatX FI2STRUCT_COORDX Centralpunktskoordinat X FI2ByggnadsverkKordinatY FI2STRUCT_COORDY CentralpunktskoordinatY FI2ByggnadverkNybyggar FI2STRUCT_CONSTRYEAR Nybyggnadsår FI2ByggnadverkOmbyggar FI2STRUCT_RECONSTRYEAR Ombyggnadsår FI2ByggnadverkVardear FI2STRUCT_ASSESSYEAR Värdeår FI2ByggnadsverkIfcLabel FI2STRUCT_IFCLABEL IfcLabel

15 Hur får man information att samverka?

16 Ett traditionellt sätt att kommunicera
Systemleverantör System A System B System C FI2xml-fil Systemleverantör FI2xml- bearbetning System D System E System F FI2xml- bearbetning

17 Ett modernt sätt att kommunicera
Internet Systemleverantör FI2xml-meddelande System A System B System C FI2xml- bearbetning FI2xml-meddelande Systemleverantör FI2xml-meddelande FI2xml-meddelande System D System E System F FI2xml- bearbetning

18 Praktiskt exempel Jag väljer i mitt system
Systemet visar information från hyressystemet Systemet visar information från fastighetssystemet

19 Exempel på användning Energideklaration
FI2xml Energideklaration FI2xml

20 Ytterligare ett exempel Ett grafiskt informationssystem och nyutvecklat fastighetssystem
Flat screen Areor Anv ä ndning Hyresg ster Avtal Debiteringar Vakanser Prognos Rapporter Etc. Fastighets - Register FI2 Avtals Redovisning Reskontror Ritnings Hyresavtal inhyrt/uthyrt Leverant ö rsavtal Aviseringsrutin FI2 Registrering Avisering Verksamheten Administration

21 Kontrollera informationen genom att datasystemen stöder Dina processer

22 Processen uthyrning. Kan byggas med FI2

23 Hur implementerar jag FI2?

24 Hur använda FI2 ? Anpassa IT-strategi
Kräv av leverantörer att gränssnitt skall vara FI2. FI2 datamodell bli ”grundkartan” i all informationshantering FI2 är datalagermodellen Förenkla och rationalisera med FI2 mallar och hjälpmedel

25 Hur anförskaffa FI2 ? FI2 Upphandlingsmallar
Bilaga 1 Allmänna bestämmelser. Bilaga 2 Krav –tillämpningar & användning Processmodeller Bilaga 3 Krav informationsinnehåll Datamodeller Bilaga 4 Krav IT-lösning Beskrivning kundens tekniska miljö Bilaga 5 Administrativa föreskrifter.

26 Köp moduler FI2 garanterar att kuggarna passar i maskineriet System 1

27 Exempel på företags som idag använder FI2

28 Medlemmar i föreningen
Mada Projekt INBRIX AB Jan Broman Fastighetskonsult KS-Konsult

29 Till sist! Ni är alla välkomna att bli medlemmar i Föreningen för Förvaltningsinformation Genom många medlemmar blir FI2 en defacto-standard


Ladda ner ppt "Myndighetskrav för fastighetsförvaltare"

Liknande presentationer


Google-annonser