Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation Så implementerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation Så implementerar."— Presentationens avskrift:

1 Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation Så implementerar Du en systematisk standard för informationshantering i Din fastighetsförvaltningsprocess för en effektiv samordning av informationsflödet

2 Föreningen för Förvaltningsinformation 2 Disposition •Vad är FI2? •Hur får man information att samverka? •Kontrollera informationen genom att datasystemen stöder Dina processer •Hur implementerar jag detta i min verksamhet?

3 Föreningen för Förvaltningsinformation 3 Vad är FI2xml ?

4 Föreningen för Förvaltningsinformation 4 FI2 står för utveckling Har inte tid-måste arbeta

5 Föreningen för Förvaltningsinformation 5 Informationsöverföring idag Program Dokument ProjekteringByggandeFörvaltning Beställare Konsulter Myndigheter Entreprenörer Leverantörer Förvaltare Hyresgäster Ägare Finansiärer

6 Föreningen för Förvaltningsinformation 6 Obrutet informationsflöde Primärveksamhet Samhälle

7 Föreningen för Förvaltningsinformation 7 FI2 är ett gemensamt språk Hej hopp Issues Resolution Database ifc FI2xml   FI2xml Förenklar kommunikation mellan system och människor.

8 Föreningen för Förvaltningsinformation 8 Informations- databas FI2 FI2 skapar samverkan i design, byggproduktion, förvaltning System för administration, ekonomi, teknik & styrning av förvaltning System för administration, ekonomi & styrning av byggprocessen Administrationssystem (framtida) Komm- unikation (FI2xml) CAD- System MS Office- verktyg Inköps- system Projekt- Styrnings- system Kalkyl- system Planerings- system Dokument- system 3D/VR- system Produkt-& Process- info FI2xml Underhålls- system MS Office- verktyg Inköps- system Ekonomi- system Leverantörs- reskontra Hyres- system Dokument- system Drift- system Förvaltnings- info Fel- anmälan Låne- system Utrymmes- program FI2xml

9 Föreningen för Förvaltningsinformation 9 FI2 ur beställarens perspektiv! •Ett obrutet informationsflöde från projektidé via förvaltningsfasen till rivning av byggnadsverket. •Flera informationssystem kan samverka och utbyta information förutsatt alla följer standarden. •Samverkande data mellan system som hanterar såväl ekonomi, administration som tekniska frågor. •Förenklad möjlighet att utlokalisera valda delar av den IT- baserade verksamheten. •Större möjlighet att få tillgång till dagsfärsk information. •Effektivare upphandling av informationssystem. •Kostnadseffektivare IT-installationer. •Enkelt att överföra fastighetsrelaterad information vid köp och försäljning av fastigheter

10 Föreningen för Förvaltningsinformation 10 Hur har FI2 skapats? FI2 processer Konceptuell databasmodell Generell dataöverförings- fil (XML)

11 Föreningen för Förvaltningsinformation 11 FI2 informationsmodeller Figur 1 Exempel på FI2 delmodell (avtal) FI2 totala informationsmodell har redovisats som sju integrerade delmodeller. •Avtal  Mål  Intressent  Resurs  Fysisk resurs  Programarbete  Dokument

12 Föreningen för Förvaltningsinformation 12 Vad är FI2 XML? •ett filformat för förvaltningsinformation baserat på XML och FI2

13 Föreningen för Förvaltningsinformation 13 Vad innehåller ett meddelande?

14 Föreningen för Förvaltningsinformation 14 FI2 termer = taggar FI2BYGGNADSVERKFI2STRUCTUREByggnadsverk Definition: Markbunden konstruktion som bildar en miljö för en bestämd verksamhet. I denna modell lagras både hus om anläggningar/mark om byggnadsverk. Från en konstruktion baserad på ifc, motsvarar detta klassen IfcBuilding. I denna model består ett byggnadsverk utav utrymmen. Dessa utrymmen kan sedan grupperas i utrymmessystem t.ex. våning, brandsektion, uthyrningsbar enhet o.s.v. Under utrymmen kan man sedan specificera utrymmeselemet som är komponenter av ett utrymme som skall särredovisas. Elementlista Namn(sve)Namn(eng)Beskrivning FI2ByggnadsverkIDFI2STRUCT_IDStabild riksunikt byggnadsid FI2ByggnadsverkGlobalIDFI2STRUCT_GUIDGlobal Identitet FI2ByggnadsverkSystemIDFI2STRUCT_SYSIDSystemidentitet FI2ByggnadsverkNamnFI2STRUCT_NAMEPopulärnamn byggnad FI2ByggnadsverkBeskrivningFI2STRUCT_DESCRRumslig beskrivning FI2ByggnadsverkHojdFI2STRUCT_HEIGHTByggnadshöjd FI2ByggnadsverkKlasstypFI2STRUCT_CLASSKlassifikationstyp FI2ByggnadsverkAnvandningFI2STRUCT_USEHuvudsaklig användning FI2ByggnadsverkFunktionFI2STRUCT_FUNCTIONFunktion FI2ByggnadsverkKordinatXFI2STRUCT_COORDXCentralpunktskoordinat X FI2ByggnadsverkKordinatYFI2STRUCT_COORDYCentralpunktskoordinatY FI2ByggnadverkNybyggarFI2STRUCT_CONSTRYEARNybyggnadsår FI2ByggnadverkOmbyggarFI2STRUCT_RECONSTRYEAROmbyggnadsår FI2ByggnadverkVardearFI2STRUCT_ASSESSYEARVärdeår FI2ByggnadsverkIfcLabelFI2STRUCT_IFCLABELIfcLabel

15 Föreningen för Förvaltningsinformation 15 Hur får man information att samverka?

16 Föreningen för Förvaltningsinformation 16 Ett traditionellt sätt att kommunicera System D System E System F FI2xml- bearbetning FI2xml- bearbetning Systemleverantör System A System B System C FI2xml- bearbetning FI2xml- bearbetning FI2xml-fil

17 Föreningen för Förvaltningsinformation 17 Ett modernt sätt att kommunicera Internet FI2xml- meddelande System D System E System F FI2xml- bearbetning FI2xml- bearbetning Systemleverantör FI2xml- meddelande System A System B System C FI2xml- bearbetning FI2xml- bearbetning FI2xml- meddelande

18 Föreningen för Förvaltningsinformation 18 Praktiskt exempel Jag väljer i mitt system Systemet visar information från fastighetssysteme t Systemet visar information från hyressystemet

19 Föreningen för Förvaltningsinformation 19 Exempel på användning Energideklaration Energideklaration FI2xml Energideklaration FI2xml

20 Föreningen för Förvaltningsinformation 20 Flat screen Areor Användning Hyresgäster Avtal Debiteringar Vakanser Prognos Rapporter Etc. Fastighets- Register FI2 Avtals- Register FI2 Redovisning Reskontror Ritnings- Register FI2 Flat screen Hyresavtal inhyrt/uthyrt Leverantörsavtal Aviseringsrutin FI2 Registrering Avisering Verksamheten Administration Registrering FI2 Ytterligare ett exempel Ett grafiskt informationssystem och nyutvecklat fastighetssystem

21 Föreningen för Förvaltningsinformation 21 Kontrollera informationen genom att datasystemen stöder Dina processer

22 Föreningen för Förvaltningsinformation 22 Processen uthyrning. Kan byggas med FI2

23 Föreningen för Förvaltningsinformation 23 Hur implementerar jag FI2?

24 Föreningen för Förvaltningsinformation 24 Hur använda FI2 ? •Anpassa IT-strategi •Kräv av leverantörer att gränssnitt skall vara FI2. •FI2 datamodell bli ”grundkartan” i all informationshantering •FI2 är datalagermodellen •Förenkla och rationalisera med FI2 mallar och hjälpmedel

25 Föreningen för Förvaltningsinformation 25 Hur anförskaffa FI2 ? •FI2 Upphandlingsmallar –Bilaga 1 Allmänna bestämmelser. –Bilaga 2 Krav –tillämpningar & användning •Processmodeller –Bilaga 3 Krav informationsinnehåll •Datamodeller –Bilaga 4 Krav IT-lösning •Beskrivning kundens tekniska miljö –Bilaga 5 Administrativa föreskrifter.

26 Föreningen för Förvaltningsinformation 26 Köp moduler System 1 System 2 System 3 FI2 garanterar att kuggarna passar i maskineriet

27 Föreningen för Förvaltningsinformation 27 Exempel på företags som idag använder FI2

28 Föreningen för Förvaltningsinformation 28 Medlemmar i föreningen INBRIX AB Jan Broman Fastighetskonsult KS-Konsult Mada Projekt

29 Föreningen för Förvaltningsinformation 29 Till sist! Ni är alla välkomna att bli medlemmar i Föreningen för Förvaltningsinformation Genom många medlemmar blir FI2 en defacto- standard


Ladda ner ppt "Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation Så implementerar."

Liknande presentationer


Google-annonser