Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”OpenBIM” - för bättre samhällsbyggande ”Fokus på slutprodukten – effektiviserade processer i alla led – utvecklande konkurrens från en gemensam IT-plattform”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”OpenBIM” - för bättre samhällsbyggande ”Fokus på slutprodukten – effektiviserade processer i alla led – utvecklande konkurrens från en gemensam IT-plattform”"— Presentationens avskrift:

1 ”OpenBIM” - för bättre samhällsbyggande ”Fokus på slutprodukten – effektiviserade processer i alla led – utvecklande konkurrens från en gemensam IT-plattform” Nytt sektorsgemensamt program 20090201

2 Mål • En process som säkerställer delaktighet och verksamhetskrav, med god arkitektur, goda tekniska lösningar och livscykelekonomin i fokus • Effektiviseringar i byggandet och förvaltningen, innebärande ett fokus på dessa frågor, så att man senast 2013 kan avläsa ett tydligt genomslag på kostnaderna för detta.

3 Medel • Ökad delaktighet av intressenter och brukare • Användning av BIM (ByggnadsInformationsModeller) • Tillämpningar (simuleringar, optimeringar, konfigureringar etc) som möjliggörs genom ett konsekvent avnvändande av tillgängligt IT-stöd

4 Programperiod 2009-2011 Fokus på processer •Processen i fokus, inte tekniken •Projekt som utgår från dagens teknik Förändringsarbete och kompetensutveckling •Arbete med processförändring •Tydlig definition av målgruppernas behov Sektorsgemensam plattform/praxis/standard •Knivskarp konkurrens om användning och ökad kundnytta 20090201

5 Tidigare program •IT Bygg 80/90-tal •IT Bygg och Fastighet 2002 •(ICT 2008)

6 Utmaningarna Många specialister och specialtillämpningar Konservativ bransch – ritningar, beskrivningar etc Förenkla rutinarbetena Lägg kraften på komplicerade frågor Komplexiteten – helhet och detaljer Roligt och krävande!

7

8

9 Intressentgrupp mars 2009 •Skanska •NCC •Strängbetong •Cementa •Arcona •White •Ramböll •WSP •Tyréns •Tengbom •Sweco •MKB •Akademiska Hus •Byggherrarna •Svensk Byggtjänst •CAD-Q •Flera välkomna!! 20090201

10 Organisation •Styrgrupp o Ronny Andersson Cementa o Rikard Espling Skanska o Per Linder WSP o Stefan Sandesten Byggherrarna o Erik Westin Akademiska Hus •Projektledning o Mårten Lindström, More10 AB o Rogier Jongeling/PlanB AB 20090201

11 Projektidéer 20090201 •Integration IFC/IFD- BSAB + BIM lab (Formas-BIC?) •Validering Bygghandl. 90 del 8 (Formas-BIC?) •Information Delivery Manuals •Byggherrars krav i tidiga skeden •Uppdragsspecifikationer projektering •Modelleringsregler för BIM •BIM/kalkyl olika skeden •BIM/inköp/e-handel •Logistik till och på arbetsplatsen •BIM och förvaltning •Energifrågor, simuleringar med BIM •BIM/hållbart byggande •BIM/beskrivningar •BIM/lönsamhet (även små projekt) •BIM/ansvarsgränser, upphovs-, ägande-, nyttjanderätt •BIM-Storm… •med flera…

12 Projekt • Tillämpningar i ”skarpa” projekt • Utvecklingsprojekt • Forskningsprojekt

13 Kommunikation •Hemsida •Nyhetsbrev till intressentgruppen o Teknik/IT o Process o Marknad/Affär o Exekutiv •Nyhetsbrev + tidningsartiklar etc externt •Seminarier – Ut i landet! •Olika arbetsgrupper för olika områden •Samverka med andra initiativ! 20090201

14 •ICT2008, SBUF samt (hittills)16 avsiktsförklarare finansierar programledning, information och administration •Finansiering av FoU-projekt genom Formas, Vinnova, SBUF, KK-stiftelsen, EU (?), egeninsatser från företag etc Ekonomi 20090201

15 Välkomna att delta och påverka! marten.lindstrom@more10ab.se 070-523 38 51 www.ict2008.se ( www.openbim.se kommer snart )www.openbim.se


Ladda ner ppt "”OpenBIM” - för bättre samhällsbyggande ”Fokus på slutprodukten – effektiviserade processer i alla led – utvecklande konkurrens från en gemensam IT-plattform”"

Liknande presentationer


Google-annonser