Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkomna! Föreningen Svensk Miljöteknik – ASSET Årsmöteskonferens 2012 ASSET 2012-04-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkomna! Föreningen Svensk Miljöteknik – ASSET Årsmöteskonferens 2012 ASSET 2012-04-17."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkomna! Föreningen Svensk Miljöteknik – ASSET Årsmöteskonferens 2012 ASSET 2012-04-17

2 Internationalisering av miljöteknik IDÉFÖRSTUDIEUTV PROJEKT DRIFT 2-10 år Samhälls- besök Teknik/ Funktion Affärsfokus Hållbart samhälle MILJÖ EKO SOC StudiebesökUtbildningMatchningReferenserNätverk KompetensErfarenhet ProjektledningFinansieringKomponenterSystem/Teknik DriftstödSamverkan NATIONELL BESÖKSHANTERING LOKALA EXEMPEL Ex: Biogas Paketering av kunskap & erfarenhet

3 3 Nationell besökshantering ASSET – Exportrådet Projektmöte ASSET 2012-04-17

4 Introduktion – vad är ASSET?  ASSET är ett nätverk – inte en organisation  ASSETs medlemmar är ASSET – inget egentligt kansli  ASSET har ingen egen organisation men kan ta fram en stor nationell organisation när det behövs  De regionala klustren och några branschorganisationer är våra medlemmar  Lokalt/regionalt finansierat  Lokalt/regionalt styrt  Kräver incitament för samverkan nationellt  Projektdrivet & projektfinansierat  ASSETS medlemmar har stor del projektfinansiering  ASSET självt är projektdrivet/-finansierat  Projektfinansieringen styr!  Inbjuder till fler samarbeten, här några vi har eller diskuterar  Exportrådet – Nationell besökshantering  Vinnova – kartläggning miljöteknikföretag  Tillväxtverket – fd Swentecs hemsida, SME medverkan i EU finansiering  Energimyndigheten – samarbete runt afrikanska projekt  IMT – Möjliga utbildningsinsatser mot vissa marknader  SKL – Resurspool för SymbioCity  Vi känner våra företag och våra regioner ASSET 2012-04-17 4

5 Nationell besökshantering  Underlätta för besökare att nå rätt svenska företag  Underlätta för svenska företag att nå rätt inkommande besökare  En tydlig koppling finns till Exportrådets SymbioCity -nästa steg att ta, då intresse väckts på ett SymbioCity-seminarie  2011-2014 – pilot/förstudie 2011  Finansieras av Exportrådet och ASSETS medlemmar 50/50  Exportrådet finansierar samordning  ASSETs medlemmar finansierar besökshanteringen ASSET 2012-04-17 5

6 Processen  Marknadsföra  Kanaler, budskap, budget  Fånga in intresserade  Kontaktpunkter, Lokalt i annat land, på Sverigenivå  Arrangera besök  Arrangör, del-arrangör  Besöksobjekt, program, match making, logi, transport, mat, andra aktiviteter  Genomföra besök  Överlämning vid besök på flera orter  Följa upp besök  Vem följer upp, vad gör man med feedback, gå tillbaka till besök  Följa upp besökshanteringen  På nationell nivå: statistik! ASSET 2012-04-17 6

7 Aktiviteter 1.En gemensam bild av svenska systemet/modellen/historien. 2.Paketering av erbjudanden för tidiga skeden 3.Modell för planering, hantering och uppföljning av besök Kvalificering & uppföljning av enskilda besök Paketerade besöksprogram och objekt Forum för erfarenhetsutbyte Kalendarium ASSET 2012-04-17 7


Ladda ner ppt "1 Välkomna! Föreningen Svensk Miljöteknik – ASSET Årsmöteskonferens 2012 ASSET 2012-04-17."

Liknande presentationer


Google-annonser