Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Dokumentation på Gränsgångaren gransgangaren.wordpress.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Dokumentation på Gränsgångaren gransgangaren.wordpress.com."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Dokumentation på Gränsgångaren gransgangaren.wordpress.com

2 www.regionvarmland.se Program AO

3 www.regionvarmland.se Värmlandsmodellen 2.0 Staffan Bjurulf, projektledare SLIM-projektet Anders Olsson, strateg Innovativa miljöer

4 www.regionvarmland.se Politiskt uppdrag Syfte och mål med processen Långsiktigt stärka klusterutvecklingen för fler etableringar, ökade investeringar och ökad tillväxt i företagen. Utarbeta strategisk plan och en överenskommelse AO

5 www.regionvarmland.se Varför uppdrag från politiken? Nationell innovationsstrategi FoI-propp EU 2020, ny programperiod Marknader, konkurrenter Avsiktsförklaringen om forskningssamarbete Klustersatsning mer än ett projektbeslut OECD – Pascal Världens blickar på oss! AO

6 www.regionvarmland.se Delad vision Gemensam värdegrund Åtaganden och roller Kluster- organisa- tionerna Region Värmland Karlstads universitet Parter och innehåll Strategi och avsiktsförklaring om klusterutveckling i Värmland Parter och innehåll Strategi och avsiktsförklaring om klusterutveckling i Värmland The Paper Province Compare The Packaging Arena Stål & verkstad Visit Värmland Kil Innovation Food Arena Kommunerna Landstinget Fakulteten för ekonomi kommunikation och IT Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Estetisk-filosofiska fakulteten Grants- and Innovation Office SB/AO

7 www.regionvarmland.se Professur Energieffektivisering Professur Produktionssystem Professur Användardriven produkt och tjänsteutveckling Professur Tillämpad metodik test av komplexa IT-system Professur Förnyelsebar energi / energisystem Professur Tjänstefiering Centrum för tjänsteforskning Datavetenskap Energiteknik Professur Materialvetenskap Material- och konstruktions- centrum Professur Cloud Computing Regionalt samhällsbygge Professur Regional utveckling Lärarutbildningen Professur Skolutveckling

8 www.regionvarmland.se Processen så här långt Gemensam arbetsgrupp: klusterledare, GIO på universitetet, Region Värmland Möte klusterordförande, klusterledare, dekaner, Karlstads kommun, Region Värmland Klusterstyrelserna Kommunerna SB

9 Önskade effekter: Fler etableringar, ökade investeringar och ökad tillväxt i företagen Önskade effekter: Fler etableringar, ökade investeringar och ökad tillväxt i företagen Strategiska, gemensamma insatsområden Uppdragen Klustrens strategiska avsikter/ /Eftersträvade framtida positioner Klustrens strategiska avsikter/ /Eftersträvade framtida positioner AffärsutvecklingEntreprenörskap Fokusområden … med betoning på smart, hållbar och inkluderande utveckling KompetensförsörjningForskning Lokala aktiviteter för företag, i samarbete med kommuner Enskilda företags erbjudande av tjänster för klustrens utveckling Stödjande regionala organisationer Tillväxtverket?

10 www.regionvarmland.se Så här går vi vidare Formulera förslag Avstämning klusterstyrelserna Avstämning Region Värmlands styrelse Avstämning stödjande organisationer Beslut hos respektive organisation SB


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Dokumentation på Gränsgångaren gransgangaren.wordpress.com."

Liknande presentationer


Google-annonser