Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Seminarium – Resultatfokus, synergier och programlogik – fina ord eller verklighet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Seminarium – Resultatfokus, synergier och programlogik – fina ord eller verklighet?"— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Seminarium – Resultatfokus, synergier och programlogik – fina ord eller verklighet?

2 Näringsdepartementet Vad säger utvärderingar av tidigare programperioder •Programmens strategier och mål – generella och ofokuserade •Fokus på att mäta aktiviteter och att följa upp finansiella data •Resultat och effekter osäkra •Målen och valda indikatorer har inte hängt ihop med de övergripande målsättningarna för programmen •Bättre samspel mellan ETS och övriga sf- program/övrigt regionalt tillväxtarbete

3 Näringsdepartementet Partnerskapsöverenskommelsen Övergripande prioriteringar Tematiska mål Havs- och fiskerifonden Nationellt program Antal regionala handlingsplaner? Länsstyrelser Landsbygds- fonden Nationellt program 21 regionala handlingsplaner Länsstyrelser Regional- fonden Nationellt program Åtta regionala program Social- Fonden Nationellt program Åtta regionala handlingsplaner Tillväxtverket ESF-rådet Jordbruksverket

4 Näringsdepartementet Tematiskt fokus – gemensamma tematiska mål och investeringsprioriteter 1.Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2.Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT 3.Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 4.Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi 5.Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar 6.Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser 7.Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8.Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9.Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10.Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 11.Förbättra institutionella kapaciteten och effektiviteten i den offentlig förvaltningen

5 Näringsdepartementet Tematiskt mål X OP Insatsområde med ett tematiskt mål IP Kommissionens investerings- prioriteringar Indikatorer MÅL Indikatorer MÅL Gemensamma Aktivitetsindikatorer Gemensamma Aktivitetsindikatorer Resultatindikatorer SPECIFIKA MÅL: Nationalisering/regionalisering av kommissionens investeringsprioriteringar och fokusering i linje med programdirektiv och förordningar

6 Näringsdepartementet Samordning och synergier Europa 2020 Sammanhållningspolitik - europeiskt strategiskt ramverk Partnerskaps- överenskommelse Regional tillväxtpolitik Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014- 2020 RUP/RUS Strukturfondsprogram Kommunala översiktsplaner Nationellt reformprogram för tillväxt och sysselsättning

7 Näringsdepartementet Partnerskapsöverenskommelse mellan Sverige och Europeiska kommissionen •Ska utgöra en övergripande strategi för Sveriges användning av de EU-medel vi tar del av från ESI-fonderna: •Europeiska regionala utvecklingsfonden •Europeiska socialfonden •Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling •Europeiska havs- och fiskerifonden •Samordningsmöjligheter mellan fonderna •Närings-, Arbetsmarknads- och Landsbygdsdepartementet


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Seminarium – Resultatfokus, synergier och programlogik – fina ord eller verklighet?"

Liknande presentationer


Google-annonser