Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s strukturfonder • Strukturfondspartnerskap • Europeiska socialfonden – Svenska ESF-rådet • Europeiska regionala utvecklingsfonden – Tillväxtverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s strukturfonder • Strukturfondspartnerskap • Europeiska socialfonden – Svenska ESF-rådet • Europeiska regionala utvecklingsfonden – Tillväxtverket."— Presentationens avskrift:

1 EU:s strukturfonder • Strukturfondspartnerskap • Europeiska socialfonden – Svenska ESF-rådet • Europeiska regionala utvecklingsfonden – Tillväxtverket • Övervakningskommittéer

2 348 miljarder euro under sju år

3 Varav 15 miljarder kronor till Sverige

4 6,2 miljarder kronor till Socialfonden (plus minst lika mycket i offentlig medfinansiering)

5 Europeiska socialfonden • EU:s Lissabonstrategi – gemensamma riktlinjer för sysselsättning • Europeiska sysselsättningsstrategin • Sveriges nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 20072013

6 Två programoråden 1. Kompetensförsörjning – sysselsatta 2. Ökat arbetskraftsutbud – arbetslösa/sjukskrivna

7 Socialfonden i Siffror • Hur många projekt handlar det om och hur många individer har deltagit? • Har satsningen nått ut till rätt grupper? • Vilka resultat kan man se? • Kan man redan nu spåra några långsiktiga effekter av projekten?

8 Schematisk bild över indikator rapportering ESF-rådet skickar info till SCB om projekt SCB skickar länk till projektet Projektet registrerar händelser utifrån krav i indikatorer Uppgifterna skickas till SCB för bearbetning utifrån indikatorerna SCB samman- ställer rapporter SCB gör ev. sekretess- prövn. Rapporter utifrån behov önskemål

9 SCB;s rapportering är ett viktigt instrument för att mäta framgången i Socialfonden • Ger hög säkerhet för den personliga integriteten • Ger hög säkerhet och god kvalité i statistiken • Ger möjlighet till jämförelser med övrig register och är den officiella statistiken • Ger möjlighet för forskning, inte minst gällande långsiktig effekter

10 Hur många projekt handlar det om och hur många individer har deltagit? – 1498 projekt beviljats – 5000 ansökningar – 56 000 individer i PO 1 – 25 000 individer i PO 2 –

11 Har satsningen nått ut till rätt grupper? För tidigt att säga men värt att notera så här långt: – Andel unga klart över mål (PO2) – Andel medelålders överrepr. (PO 1) – Andel högutb kvinnor överepr. (PO 1) – Andel privata företag hög (PO 1) – Mindre arbetsplatser flest deltagare

12 Vilka resultat kan man se? • Endast 30 tal genomförandeprojekt avslutade – Men det finns intressanta resultat inte minst de 4 exemplen i kapitel 3

13 Socialfonden i siffror • Kan man redan nu spåra några långsiktiga effekter av projekten? – Svårt att uttala sig om men det finns ändå ett viktigt lärande för framtiden

14 Socialfonden i siffror • Vad kan vi lära för framtiden? – Lätt att hamna på fokus av aktiviteter och utfall. – Högre kvalité i projektansökningar – Mer innovativitet, våga mer – Starkare ägarskap – Lärande utvärdering, kvalitétshöjare i projekten – Jämställdhet, tillgänglighet mångfald måste få en mer strategisk roll i projekten


Ladda ner ppt "EU:s strukturfonder • Strukturfondspartnerskap • Europeiska socialfonden – Svenska ESF-rådet • Europeiska regionala utvecklingsfonden – Tillväxtverket."

Liknande presentationer


Google-annonser